Esityslista 4/2010

HALLITUS 4/ 2010 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 13. huhtikuuta 2010, klo 17.00
Paikka: Helkan toimisto, Ruoholahdenkatu 10 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Janne Kareinen, varajäs. Timo Puska
Eteläinen suurpiiri; Marja Häyrinen-Alestalo, varajäs. Lea Virtala
Läntinen suurpiiri; Lulu Nenonen, varajäs. Tarja Sarjakoski
Pohjoinen suurpiiri; Ari Järvinen, varajäs. Simo Sankari
Itäinen suurpiiri; Markku Hämäläinen, varajäs. Risto Rautiainen
Kaakkoinen suurpiiri; Timo Korpela, varajäs. Erkki Merimaa
Koillinen suurpiiri; Vesa Koskela, varajäs. Ritva Hytönen

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, jäsensihteeri, projekti- ja viestintätyöntekijä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen 2/2010 ja 3/2010 hyväksyminen

5. Talousasiat
– tilitoimistoasiat
– täsmennystarve vuoden 2010 alkusaldoihin

6. Helkan CADDIES-projekti
– CADDIES-projektin tilannekatsaus

7. Toimiston asiat
– työsopimustilanne

8. Helkan muut projektit
– Kotikaupunkipolku-projektin tilanne lyhyesti 
– Osallistavan kaupunginosakehittämisen työkalut -projektiaihio – tiedoksi

9. Kevätkauden tilaisuudet – tilannekatsaus
– kevätkokouspalaute
– Helkan viestintäkoulutus jäsenistölle 20.4.2010
– Arkistot talteen -koulutusilta

10. Helkan viestintätyöryhmä 5.3.10
– lyhyt yhteenveto työryhmän kokouksesta

11. Ansiomerkkihakemus
– Tapulikaupunki-Seura ry:n ansiomerkkihakemus

12. Lausuntoasiat
– Helkaan tulleet lausuntopyynnöt (Helsingin esteettömyys; Töölönlahden eteläosan asemakaavamuutos/OAS)

13. Muut asiat
– Jokaisen oma ympäristö (JOY)-kampanjan julistukseen osallistuminen
– "Atelier de Recherche et d’Action Urbaines" eli ARAU:n Helsingin-vierailuun osallistuminen
– terveisiä sidosryhmätapaamisista
– muut mahdolliset tiedotusasiat

14. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirjat 2/ 2010 ja 3/ 2010

Edellisen kokouksen 23.2.10 jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Anna Kanervo = AK, Päivi Savolainen = PS, Ilari Kajaste = IK, Terhi Vilkman = TV)

25.2.10 Asialista (apps for democracy) yhteistyötapaaminen; IK ja AK
25.2.10 Urban Transitions -työpaja Suvilahdessa; PT
27.2.10 Suomen Kulttuurirahaston apurahajuhla Finlandia-talolla ja illallistilaisuus Kalastajatorpalla; PT ja Pauli Saloranta
1.3.10 Osallistavan kaupunginosakehittämisen työkalut -projektin suunnittelupalaveri; PT, AK ja Kristina Westerholm (Halke)
1.3.10 Kannelmäen kotisivujen julkistus; IK, AK ja TV
2.3.10 Helsingin kaupungin Finlandia-puisto -seminaari (Finlandia-talo); PT
2.3.10 Yhteisöllisyys-työpaja Kannelmäessä; AK, TV ja PS
3.3.10 Siltamäki-Suutarila-Seuran kotisivukoulutus; IK
3.3.10 Stadin Mestat -näyttelytoimikunnan kokous KOTUS ry:n tiloissa; PT
5.3.10 World Design Capital 2012  -strategiatyöpaja kaupungintalolla (osa I); PT
5.3.10 Helkan viestintätyöryhmän kokous toimistolla; PS, IK ja viestintätyöryhmän jäseniä
5.3.10 Sähköisen Aloitekanava.fi:n kehittämispalaveri; IK
8.3.10 Artovan yhteisöllisyystyöpaja Arabianrannan ’Kääntöpaikalla’ (CADDIES); TV, AK ja PS
9.3.10 Osallistavan kaupunginosakehittämisen työkalut -projektin yhteistyötapaaminen Taskessa; PT, AK, Kristina Westerholm (Halke) ja Marja-Kirsti Eliasson (sos.vir)
10.3.10 Kuninkaankolmion kehittämisfoorumin ohjausryhmän palaveri; PT
11.3.10 Forum Virium -seminaari; AK
11.3.10 Kotikaupunki-projektin ohjausryhmän 1. kokous Oulunkylän seurahuoneella; PT, Pauli Saloranta, Keijo Tanner, Irja Eskola ja Eero Hildén
12.3.10 Kierrätystehdas-tapahtuman ideointipalaveri Kaapelitehtaalla; PT, AK ja KOY Kaapelitalon väkeä
12.3.10 Kotikadun esittely Suomen Kotiseutuliitolle (Kotiseutuliitossa); IK, PT, AS
18.3.10 Lännen Paletti -tapahtuman suunnittelukokous Pohjois-Haagassa (CADDIES); TV
18.3.10 Innovatiivinen kaupunki -työpaja Otaniemen Innopolissa; AK
18.3.10 Helkan kevätkokous Helsingin Energian sähkötalossa Kampissa, AS, PT, PS sekä yhteensä n. 30 hallituksen ja jäsenistön edustajaa
19.3.-10  World Design Capital 2012  -työpaja kaupungintalolla (osa II); PT
22.3.10 Kuninkaankolmio-projektin aluefoorumin jatkotyön suunnittelutapaaminen; AK, PT, Riikka Henriksson ja Kimmo Kuisma
23.3.10-26.3.10 CADDIES-hankkeen työkokous Norrköpingissä; AK ja IK
24.3.10 Teematyöpaja pyöräilyn edellytysten edistämisestä pk-seudulla (Helsingin Seudun Liikenteen tilat Pasilassa); PT
30.3.10 Kotikaupunkipolku-projektin yhteistyötapaaminen sosiaaliviraston kanssa; PT, Pauli Saloranta ja Riitta Halttunen-Sommardahl (sos.vir.)
31.3.10 Yhteistyöneuvottelu DODO ry:n kaupunkiviljelijäryhmän kanssa Helkassa; PT ja kaksi ryhmän edustajaa
6.4.10 Toimiston väen tyhy-iltapäivä Helkassa; PT, AK, IK, PS
8.4.10 Pohjois-Haagan aluefoorumi (CADDIES-alue); TV ja PS
9.4.10 Kierrätysverstas -työpajan suunnittelutapaaminen Kaapelitehtaalla: PT ja AK
11.4.10 Pitäjänmäki-seuran 50-vuotisjuhla Pitäjänmäen seurakuntasalissa; PT viemässä Helkan tervehdykset ja jakamassa kunniakirjat
12.4.10 Ksv:n Esikaupunkien renessanssi -työpaja Kannelmäessä (CADDIES-alue); PS