Esityslista 4/2011

HALLITUS 4/ 2011 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 24. toukokuuta 2011, klo 17.00
Paikka: Helkan toimisto, Ruoholahdenkatu 10 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Janne Kareinen, varajäs. Timo Puska
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Marja Häyrinen-Alestalo, varajäs. Lea Virtala
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Lulu Nenonen, varajäs. Tarja Sarjakoski
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Simo Sankari, varajäs. Matti Enroth
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Harry Piela, varajäs. Risto Rautiainen
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Erkki Merimaa, varajäs. Veijo Lehto
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Katriina Alestalo, varajäs. Sanna Peltola

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, viestintävastaava

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 3/2011 hyväksyminen

5. Talousasiat
– alkuvuoden 2011 toiminnan tulos ja tase

6. Helkan projektit
– työsopimustilanne
– strategiakeskustelua Helkan projekteista

7. Työryhmäasiat
– lyhyt yhteenveto Helkan viestintätyöryhmän kokouksesta 18.5.11

8. Kunnianosoitukset
– Munkinseutu ry:n kunnianosoitushakemus

9. Lausuntoasiat
– uusi lausuntopyyntö: Helsingin esteettömyyslinjauksista (määräaika 23.6.)
– lausuntopyyntö pk-seudun ilmastomuutokseen sopeutumisen strategian luonnoksesta (määräaika 31.5.)
-pisara-radan YVA:sta (määräaika 27.5.)

10. Muut asiat
– Vapaaehtoistoimijoiden resurssikeskus Helsinkiin – yhteistyöpyyntö
periaatepäätös kylätilayhdistyksen jäsenyysasiassa
– keskustelua töhrimisongelmasta kaupunginosissa
– muut mahdolliset tiedotusasiat

11. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 3/ 2011

Edellisen kokouksen 26.4.11 jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Päivi Savolainen = PS, Ilari Kajaste = IK, Terhi Vilkman = TV, Hannu Ikäheimo = HI, Atro Kajaste = AK)

27.4.11 CADDIES-ohjausryhmän konferenssipuhelu; PT ja HI Helkasta
28.4.11 Yhteistyötapaaminen rakennusviraston aluesuunnittelun vastaavan Jussi Luomasen kanssa HKR:ssä; PT ja PS
28.4.11 Sosiaaliviraston uuden aluetyön yksikön esittelyilta Oulunkylän seurahuoneella; Helkasta PT ja PS
2.5.11 Projektiyhteistyöneuvottelu kaupungin kehittämistoimiston kanssa: Helkasta PT
3.5.11 Helsinki 200-v. pääkaupunkina juhlavuotta 2012 valmisteleva "Airut"-seminaari Helsingin yliopistolla; AS esittämässä Helkasta pyydetyn puheenvuoron
4.5.11 Kampin kaupunginosayhdistyksen asukasilta Kampin palvelukeskuksessa; Helkasta PT pyydettynä
10.5.11 Suomen Kotiseutuliiton kaupunkijaoksen kokous Helkassa; PT ja kahdeksan kaupunkijaoksen jäsentä
17.5.11 Kotikadun kehittämispalaveri (Site Logic:issa); Helkasta IK
18.5.11 Helkan viestintätyöryhmän kokous toimistolla; PS, IK, ja viestintätyöryhmä
18.5.11 Uudenmaan ELY-keskuksen maksatuskoulutus Pasilassa (Helkan VYYHTI-projekti); PT ja PS
18.5.11 Info kaupunginosasivustosta Oulunkylän seurahuoneella; IK
19.5.11 Roihuvuoren hyvinvointipalvelujen ideointi-ilta (Forum Viriumin Idealinko-työkalun kehittäminen): Helkasta PT ja hallituksen jäsen Janne Kareinen
23.5.11 VYYHTI-projektin suunnittelukokous Metropoliassa: Helkasta PT ja PS
24.5.11 Helsingin seudun liikenteen (HSL) HLJ-yleisötilaisuus Pasilassa: Helkasta PT