Esityslista 5/2013

HALLITUS 5/ 2013 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 21. toukokuuta 2013, klo 18.00
(klo 17.00-18.00 hallituksen ideointituokio Helkan 50v-juhlavuodesta 2014)

Paikka: Helkan toimisto, Toinen Linja 3

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Timo Puska, varajäs. Janne Kareinen
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Tuula Palaste-Eerola, varajäs. Jari Prevost
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Heikki Leppänen, varajäs. Lulu Nenonen
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Timo Kopomaa, varajäs. Gösta Engman
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Risto Rautiainen, varajäs. Marika Lahti
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Veijo Lehto, varajäs. Juhani Lönnroth
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Riitta Korhonen, varajäs. Elise Järvenpää

Asiantuntijajäsen: Tuuli Kaskinen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, viestintä- ja projektivastaava

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 4/2013 hyväksyminen

5. Talousasiat
– Helkan 1. vuosikolmanneksen tulos ja tase
– käyttämättömien tilien lakkauttaminen

6. Ajankohtaista
– Kotikatu-toiminnan tilannekatsaus
– Helkan edustus Suomen Kotiseutuliiton valtuustossa

7. Helkan projekti- ja työryhmäkatsaukset
– Leader-selvitysprojekti
– yleiskaavaryhmä
– viestintätyöryhmä
– tiedoksi uusia projektiaihiota

8. Lausuntoasiat
– Helkaan tullut lausuntopyyntö Helsingin kaupungin pysäköintipolitiikasta (määräaika 28.6.)

9. Muut asiat

– koillisista kaupunginosista tullut keskustelunavaus joukkoliikenteen hinnoittelusta
– muut esille tulevat asiat ja tiedotusasiat

10. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen


Aija Staffans

puheenjohtaja


Pirjo Tulikukka

kokouksen esittelijä


Päivi Savolainen

kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 4/ 2013

Edellisen kokouksen 23.4.13 jälkeen tapahtunutta:

(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Päivi Savolainen = PS, Zsolt Szilagyi=ZS)

24.4.13 Helkan Leader-selvitysprojektin esittely Tampereen kaupungin viranhaltijoille; PT ja Eeva Kuuluvainen
25.4.13 Vyyhti-projektiryhmän kokous Arabianrannassa; PS
25.4.13 Helkan toiminnan esittely Ruotsin Sundbybergin vuokrataloyhtiön delegaatiolle Laiturilla; PT
25.4.13 Helkan yleiskaavaryhmän kokous; PT ja yleiskaavaryhmän jäseniä
26.4.13 Helkan Leader-selvitysprojektin esittely Vantaan kaupungin viranhaltijoille; PT ja Eeva Kuuluvainen
7.5.13 Vyyhti-projektiin liittyvä Shared Gems -seminaari Toimintakeskus Hapessa; PS
7.5.13 Yhteistyöpalaveri Tallinnalaisten kaupunkitoimijoiden kanssa Helkassa; PT ja Linnanlaborin kaksi edustajaa
8.5.13 Helkan viestintätyöryhmän kokous Helkassa; PS, ZS, PT ja ryhmäläisiä
13.5.13 Helkan yleiskaavaryhmän kokous Helkassa; PT ja ryhmäläisiä
14.5.13 Helkan Leader-projektin ohjausryhmän kokous Helkassa; PT, AS ja ohjausryhmä
14.-15.5.13 Art of Hosting -koulutus (Vyyhti-projekti) Arabianrannassa; PS ja PT Helkasta
15.5.13 Vyyhti-projektiryhmän kokous Arabianrannassa; PS
21.5.13 Kuntalaiset Keskiöön -projektin tilaisuus Kuntaliitossa; PT