Esityslista 5/2014

HALLITUS 5/ 2014 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 20. toukokuuta 2014, klo 17.00
(itäisten kaupunginosayhdistysten terveiset Helkan hallitukselle klo 18.30 alkaen)
Paikka: Kontulatalo Kontulan ostarilla (Keinulaudankuja 4)

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Markku Kavonius, varajäs. Kari Silfverberg
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Anu Soots, varajäs. Tuula Palaste-Eerola
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Heikki Leppänen, varajäs. Mikko Virkamäki
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Timo Kopomaa, varajäs. Seppo Latvala
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Risto Rautiainen, varajäs. Marika Lahti
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Veijo Lehto, varajäs. Juhani Lönnroth
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Riitta Korhonen, varajäs. Elise Järvenpää

Asiantuntijajäsen: Sirkku Wallin

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, viestintä- ja projektivastaava

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 4/2014 hyväksyminen

5. Talousasiat
– Helkan 1. vuosikolmanneksen tulos ja tase

6. Ajankohtaista
– Helkan 50-vuotisjuhlasuunnittelun eteneminen
– Helkan edustus Suomen Kotiseutuliiton valtuustossa

7. Helkan projekti- ja työryhmäkatsaukset
– Paikallinen kehittämispolku
– yleiskaavaryhmä
– Helkan strategiaryhmä

8. Helkan kannanotto asukastoiminnan ja -tilojen rahoitukseen
– tiivistetty luonnosversio ja jatkotoimet

9. Muut asiat
– muut mahdolliset tiedotusasiat

10. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 4/ 2014

Edellisen kokouksen 29.4.14 jälkeen tapahtunutta:

(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Päivi Savolainen = PS, Atro Kajaste = AK, Zsolt Szilagyi = ZS)

5.5.-14 Kaakkoisten kaupunginosien ideapaja (Paikallinen kehittämispolku) Kettutien nuorisotalolla; PS ja Eeva Kuuluvainen
7.5.-14 Päätöksen äärellä -ohjausryhmän kokous Forum Viriumissa; PS
7.5.-14 Yhteistyökokous Helsingin kaupungin kanssa (Paikallinen kehittämispolku); PT ja Eeva Kuuluvainen
7.5.-14 Stadin lähi-idän kehittämisryhmän kokous (Paikallinen kehittämispolku); PT ja Eeva Kuuluvainen
8.5.-14 Helsingin kaupungin tapahtumajärjestämisen seminaari Adams-Salissa; PT ja PS
8.5.-14 Helkan yleiskaavaryhmän kokous Helkassa; PT ja yleiskaavaryhmän jäseniä
9.5.-14 Asiantuntijatyöpaja Paikallisen kehittämispolun sähköisestä työalustasta Rikarhardinkadun kirjastossa; PT ja Eeva Kuuluvainen
12.5.-14 OK-opintokeskuksen lähidemokratia-aiheisen hankkeen päätösseminaari Työväenopiston opistotalolla, PT
13.4.-14 Haaga-Helian paikallispalveluaiheisen hankkeen esiselvitystutkimus (haastattelu) Helkassa; PT
14.5.-14 Helkan ja Stadissa.fi -palvelun yhteistyöneuvottelu Helkassa; PT
14.5.-14 Helsingin Stadi-TV:n ohjausryhmän työkokous; PT
14.5.-14 Helsingin kaupungin keskustelutilaisuus asukastalotoininnan rahoituksesta (kaupungintalolla); Helkasta PT
15.5.-14 Paikallinen kehittämispolku -projektin laajennetun ohjausryhmän kokous Rikhardinkadun kirjastossa; AS, PT ja Eeva Kuuluvainen sekä laajennetun ohjausryhmän jäsenet
15.5.-14 Helsingin kaupungin turvallisuusohjelman seurantaryhmän kokous; PT
15.5.-14 Uudenmaan rahaston apurahastipendien myöntöjuhla Sipoossa; PT vastaanottamassa Helkan stipendiä
20.5.-14 Helsingin tapaturmien ehkäisyn työryhmän kokous kaupungin tiloissa; PT
20.5.-14 Päätöksen äärellä -videotuotannon kuvaus (asukastaloaiheesta) Malmilla; PT