Esityslista 5/2005

HALLITUS  5/ 2005
ESITYSLISTA 

Aika: 24. toukokuuta 2005, kello 16.30
Paikka: HELKAn kokoustila, Unioninkatu 28 B
 
Hallitus:

Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Raimo Nenonen vpj, varajäs. Ritva Westerlund
Eteläinen suurpiiri; Liisa Tarjanne, varajäs. Sirpa Saari
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo, varajäs. Jukka  Sarjanen 
Pohjoinen suurpiiri; Ulla Kaivola, varajäs. Anu Karvonen
Itäinen suurpiiri; Helka Nurmi-Niemi, varajäs. Heikki Iihola
Kaakkoinen suurpiiri; Tytti Salminen, varajäs. Tapani Parviainen
Koillinen suurpiiri; Lea Salminen, varajäs. Vesa Vähätalo

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen
Sihteeri: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja 

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 4/ 2005 hyväksyminen  (liite)

5. HELKAn projektien tilannekatsaus
     – Aluefoorumi-projektin tilanne (Jani Päivänen)
     – Kansalaiskanava -hankkeen tilanne
     – YKS2-projektin seminaari
 
6. HELKAn muut ajankohtaiset aktiviteetit
     – SWOT-painotarjoukset
     – jäsenkirjeen sisältöluonnos
     – Kotiseutupäivien yhteiskuljetus – mahdollisuudet

7. Talousasiat
     – HELKAn tase ja tulos 1.1.-31.4.2005

8. Kotikatuvastaavan työajan pidennys
    
9. Toimiston työntekijöiden loma-asiat ja kesätauko

10. Ajankohtaiset kaava-asiat
     – lausunnot mm. Pasilan ja Jätkäsaaren osayleiskaavoista

11. Pakila-Seuran ja Tammisaloseuran ansiomerkkianomukset

12. Muut asiat  
     – Kommenttipyyntö Yleiskaava-opasluonnoksesta
     – HELKAn edustus Kotiseutupäivillä 10.6.05
     – Osallistumispyyntö Maailman ympäristöpäivän tilaisuuteen 5.6.05

13. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

 

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

LIITTEET:  Pöytäkirja 4/ 2005

Edellisen kokouksen 26.4.2005  jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans=AS, Pirjo Tulikukka=PT, Nina Kalk= NK)  

27.4.05 Neuvottelu koulutusyhteistyöstä H:gin työväenopistolla, PT ja hallituksen jäsen Tytti Salminen
3.5.05 H:gin kaupungin turvallisuusstrategiatyöryhmä kaupungintalolla; HELKAsta PT ja kaupungin eri virastojen edustajia n. 15 kpl valmiuspäällikkö Matti Latvalan johdolla
3.5.05 Keskustelutilaisuus aiheesta ”tiivistä vai hajautettua rakentamista?” Eduskunnan lisärakennuksessa
4.5.05 Arkistointitapaaminen HELKAssa; Merja Aartolahti kaupunginarkistolta, HELKAsta NK ja PT
9.5.05 Viestintätyöryhmän tapaaminen HELKAssa; AS, PT, Tuula Salo, Sirpa Nykyri ja maisema-arkkit. Kristiina Rinkinen
11.5.05 Suunnittelutapaaminen HELKAn syksyn työväenopisto-kurssista, PT ja HELKAn hall.jäsen Tytti Salminen
17.5.05 Demokratiatilinpäätöshankkeen ohjausryhmä kaupungintalolla;PT ja ohjausryhmän virkamiesedustajat sekä ”Avoin Espoo”-palvelua esittelemässä Mari Immonen
17.5.05 Ylipormestarin asukasilta Kruununhaassa, PT, ylipormestari & n. 20 kaupungin virkamiestä sekä asukkaita n. 150 henkeä
18.5.05 H:gin kaupungin turvallisuusstrategiatyöryhmän seminaari kaupungintalolla; HELKAsta PT ja kaupungin eri virastojen edustajia n. 10 kpl valmiuspäällikkö Matti Latvalan johdolla
23. ja 24.5.05 Kotikatukoulutuksia (päivä- ja iltakoulutuksia), Nina Kalk ja kaupunginosien kotisivuvastaavia