Esityslista 5/2006

HALLITUS  5/ 2006     ESITYSLISTA

Aika:  tiistai  23. toukokuuta 2006, kello 17.00
Paikka: Helkan kokoustila, Unioninkatu 28 B 

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Raimo Nenonen vpj, varajäs. Hilkka Kuusinen
Eteläinen suurpiiri; Olli-Pekka Ihalainen, varajäs. Marja Häyrinen-Alestalo
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo, varajäs. Jouko Hömppi 
Pohjoinen suurpiiri; Ulla Kaivola, varajäs. Anu Karvonen
Itäinen suurpiiri; Helka Nurmi-Niemi, varajäs. Heikki Iihola
Kaakkoinen suurpiiri; Tytti Salminen, varajäs. Tapani Parviainen
Koillinen suurpiiri; Lea Salminen, varajäs. Vesa Vähätalo

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen
Sihteeri: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja  

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 4/ 2006 hyväksyminen  (liite)

5. Helkan SWOT-materiaalin käyttö H:gin alue- ja asukasprofiilien laadinnassa
– Hannu Kurki paikalla taustoittamassa SWOTien merkityksestä ja roolista yleiskaavatyössä
– edellisen kokouksen periaatepäätöksen mahdollinen tarkistus

6. Talousasiat
– Helkan tase ja toiminnan tulos1.1.-30.4.2006
 
7. Kansalaiskanavan tilannekatsaus
– mm. terveiset ohjausryhmästä ja miniraportti projektipäällikön Kööpenhaminan matkalta

8. SHARE- ja YKS2-projektien tilannekatsaus
– Helsingin Kamppi-Kluuvi -turvallisuusprojektiin osallistuminen
– Helka ja SHARE Tallinnan Euregion-foorumissa 30.-31.5.06
– projektikoordinaattorin päivitetty sopimusluonnos
 
9. Toimiston asiat
– toimiston lomasuunnitelmat ja kesän aukioloaika
– viestintäavun rekrytointi (viestinnän opiskelijan käyttömahdollisuus) – ajankohta
– mahdolliset laitehankinnat (periaatepäätökset)

10. Kevät- ja syyskauden koulutukset ja seminaarit  
– Lyhyt yhteenveto kevään seminaareista (ksv-Helka-Tieke -seminaari; YTV:n seudullinen liikenneseminaari; Luovasti, verkoilla -seminaari)
– syksyn tilaisuuksien alustavat ajankohdat (hallituksen visio-sessio, merellinen pj-palaveri sekä kaavailtu alueliitos-/seutuaiheisen seminaari)

11. Lausuntoasiat
– mielipide Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaluonnoksesta (saatu lisäaikaa)
– mahdollinen mielipide Kruunuvuorenrannan osayleiskaavasta (virall. määräaika 19.5., saatu lisäaikaa 24.5. saakka <- ehdoton määräaika)
– pienemmät (kaupungin keskustaa koskevat) kaava-asiat
– lausuntopyyntö Uudenmaan maakuntaohjelmasta 2007-2010 ja ympäristöselostuksen luonnoksesta (määräaika 11.8.2006)
– Kuulumiset Lauri Tarastin luennolta Otaniemestä (tonttitarjonta-asia)
 
12. Valtakunnalliset kotiseutupäivät Vaasassa (elokuu 2006)
– valtakunnalliset kotiseutupäivät ja Kotiseutuliiton vuosikokous elokuussa Vaasassa (toiminnanjohtajan valtuutus)
– tapaaminen Helkassa pk-seudun yhteisen ehdokkaan (Kotiseutuliiton valtuusto) tiimoilta

13. Käpylä-Seura ry:n ansiomerkkianomus

14. Muut asiat 
– tiedoksi: ”Ei kenenkään Helsinki – Raportti esikaupungista 2005”
– mahdolliset muut tiedotusasiat 
  
15. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta


Aija Staffans    
puheenjohtaja 


Pirjo Tulikukka 
kokouksen sihteeri

LIITTEET:  Pöytäkirja 4/ 2006


Edellisen kokouksen 25.4.2006  jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans=AS, Pirjo Tulikukka=PT, Nina Kalk=NK, Maija Sipilä=MS)

26.4.06 Kamppi-Kluuvi-kokonaisturvallisuus -hankkeen tapaaminen kaupungintalolla; PT Helkasta
26.4.06 Osallistumisaiheisen valtakunnallisen seminaarin suunnittelutapaaminen Helkassa; MS
sekä osallistumisen asiantuntijoita mm. Kuntaliitosta ja H:gin kaupunkisuunnitteluvirastosta
26.4.06 Julkinen hallinto ja vapaaehtoistoiminta -seminaari-ilta; MS
27.4.06 Kansalaiskanavan viestinnän suunnittelupalaveri; PT, MS ja Päivi Litmanen
2.5.06  YKS-toiminnan ja SHARE-hankkeen lyhyt esittely kaupunginjohtaja Jussi Pajuselle
3.5.06  Kotikatu-koulutus Oulunkylässä; NK sekä kotisivuaktiiveja Oulunkylästä ja muista kaupunginosista
4.-5.5.06 Kaupunkitutkimuspäivät Tieteiden talolla; PT ja MS
8.5.06  ”Verkoilla, luovasti”-seminaari Kuntatalolla; PT alustamassa asukasnäkökulmasta, paikalla myös MS
8.5.06 Kotikatu-koulutus Malminkartanossa; NK sekä kotisivuaktiiveja eri kaupunginosista
9.5.06 Kansalaiskanavaan liittyvä swot-ilta Leppävaarassa; MS, Hannu Kurki ja alueen aktiiveja
10.5.06 Kamppi-Kluuvi-kokonaisturvallisuus -hankkeen esittely kaupungintalolla; läsnä kaupunginjohtajat, muutama virkamies ja asiantuntija sekä PT Helkasta
10.5.06 ”Kaupunkisuunnittelun uudet roolit” – kaupunkisuunnitteluviraston, Helkan ja Tieken yhteisseminaari ksv:ssä; PT paikalla alustamassa paikallisuuden merkityksestä seutukeskustelussa ja MS Kansalaiskanavasta
11.5.06 Kotikatu-koulutus Lauttasaaressa; NK sekä kotisivuaktiiveja Lauttasaaresta
12.5.06 Urban-hankkeen asiantuntijaseminaari aluekumppanuudesta Itäkeskuksen STOA:ssa; PT
12.5.06 Kamppi-Kluuvi-kokonaisturvallisuus -hankkeen tapaaminen kaupungintalolla; Mikko Virkamäki Helkan edustajana
12.5.06 Kansalaiskanavan esittely Vantaan asukaspalvelulautakunnalle; PT ja Kansalaiskanavan viestintäkonsultti Päivi Litmanen sekä Vantaan asukaspalvelulautakunnan jäseniä
15.5.06 Ksv:n tilaaman alue- ja asukasprofiilikonsultoinnin (”KOPROF”) asiantuntijaseminaari WSP-Konsulttien tiloissa Lauttasaaressa; PT Helkasta asukasnäkökulman edustajana
16.5.06 Tampereen tekn.yliopiston ”Ei kenenkään Helsinki” – raportin (Anssi Joutsiniemi) julkistamis- ja keskustelutilaisuus Tieteiden talolla: PT ja MS
17.5.06 YTV:n avoin seminaari pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmästä Pasilassa; PT ja MS sekä Helkan jäsenyhdistysten aktiiveja
18.5.06 Kansalaiskanava-projektin ohjausryhmän kokoontuminen Helsingissä, Tieteiden talolla; MS, PT sekä  ohjausryhmän jäseniä (yht.kymmenkunta henkeä)
18.5.06 Kansalaiskanavaan liittyvä Malminkartanon swot-ilta; MS, Hannu Kurki ja alueen aktiiveja
22.5.06 Kotikatu-koulutus Kansalaiskanavan sidosryhmille Malminkartanossa; NK ja MS sekä kotisivutoiminnasta kiinnostuneita alueen aktiiveja