Esityslista 5/2007

HALLITUS  5/ 2007   ESITYSLISTA

Aika:  tiistaina 8. toukokuuta 2007, kello 18.00
Paikka: Helkan kokoustila, Unioninkatu 28 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Raimo Nenonen vpj, varajäs. Hilkka Kuusinen
Eteläinen suurpiiri; Olli-Pekka Ihalainen, varajäs. Marja Häyrinen-Alestalo
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo, varajäs. Jouko Hömppi 
Pohjoinen suurpiiri; Ulla Kaivola, varajäs. Anu Karvonen
Itäinen suurpiiri; Risto Rautiainen, varajäs. Markku Hämäläinen
Kaakkoinen suurpiiri; Seppo Hiltunen, varajäs. Timo Korpela
Koillinen suurpiiri; Vesa Vähätalo, varajäs. Vesa Koskela

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen
Sihteeri: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja  
 
1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 4/ 2007 hyväksyminen 

5. Talousasiat
 – Helkan tase ja toiminnan tulos maalis-/huhtikuulta 2007
– 30.4.07 jätetty Helkan toiminta-avustus 2008 ja mahdolliset jatkotoimet
 
6. Helkan kunniakirjauudistus
 – Graafinen suunnittelija Mikko Tarvonen paikalla esittelemässä luonnoksia
 – keskustelua ja mahdolliset päätökset jatkosta

7. Kansalaiskanava -projektin tilanne
 – Anna Kanervon työsopimuksen päivitys
 – palautetta projektin ’Helsingin kaupunkitapaamisesta’ 26.4.
– muuta ajankohtaista

8. Kotikadun asiat
 – lyhyt tilannekatsaus

9. Aurinkolahti-Seura ry:n jäsenanomus

10. Ansiomerkkianomukset
 
11. Virasto- ja muut yhteistyöasiat
– neuvottelu kouluviraston edustajien kanssa 10.5. – evästykset
– Helkan ja Kansalaiskanavan esittely ranskalaiselle aluehallinnon ja osallistuvan demokratian delegaatiolle 10.5. 
– HKR-yhteistyö: neuvottelu toimistopäällikkö Terhi Tikkasen kanssa 27.4. ja tuleva tapaaminen HKR-tekniikan kanssa
– palautetta Rakennukset kertovat -julkaisusta (mm. Jussi Pajusen kiitoskirje)
– muutama Kotiseutuliitto -aiheinen tiedotusasia
– ulkomaalaisille suunnattu vapaa-ajan toimintaverkosto esittäytynyt Helkalle
 – idea Helkan ’avoimet ovet’ -tapahtumasta

12. Muut asiat
– muut mahdolliset asiat 

13. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta


Aija Staffans    
puheenjohtaja   


Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri


LIITTEET:  Pöytäkirja 4/ 2007

Edellisen kokouksen 3.4.2007  jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans=AS, Pirjo Tulikukka=PT, Anna Kanervo=AK, Timo Tuominen=TT)

4.4.07   Kamppi-Kluuvi -turvallisuusprojektin tiedotustilaisuus Kampin kauppakeskuksessa; PT, Mikko
Virkamäki, Helsingin kaupungin ja tiedotusvälineiden edustajia
4.4.07   Kotikatu-tiimin suunnittelukokous Helkassa; TT, Heli Rantanen, Jussi Arpalahti, Henrik Niinimäki ja Antti Haverinen
12.4.07 Kansalaiskanava -projektin johtoryhmän kokous Helkassa; AS, AK, PT sekä muita johtoryhmän jäseniä
17.4.07 Kansalaiskanavan kirjastoyhteistyötapaaminen kohdealueella; AK Helkasta sekä kohdealueen kirjastoyhteistyöverkoston edustajia
18.4.07 Kansalaiskanavan suunnittelutapaaminen Malminkartanon alueryhmäyhteistyön laajentamiseksi Malminkartanossa; AK sekä Malminkartanon viranhaltija- ja järjestötoimijoita
23.4.07 Kansalaiskanavan työ- ja suunnittelupalaveri Helkassa; AK ja PT
23.4.07 Kamppi-Kluuvi -turvallisuustyöryhmän kokous kaupungintalolla, Mikko Virkamäki Helkan edustajana
24.4.07 Kansalaiskanavan painatusyhteistyön suunnittelutapaaminen; AK ja Redfina Oy:n Sami Nevalainen
25.4.07 Kansalaiskanavan suunnittelutapaaminen kaupungintalolla; AK, PT, Merja Koski ja Hannu Kurki
26.4.07 Kansalaiskanavan järjestämä ’Helsingin kaupunkitapaaminen’ Helsingin yliopiston tiloissa; AK, PT sekä laajennettu demokratiatilinpäätöshankkeen ohjausryhmä (osallistujat: Pia Bäcklund (Tieke), Maija Mattila (ksv), Hannu Kurki, Jukka Öberg & Marko Karvinen (Taske), Leila Oravisto (Halke) Kari Silfverberg (Ymke), Suvi Kuikka (NK), Eeva-Liisa Broman (Sos.vir.)
26.4.07 Kansalaiskanavan neuvottelu Malminkartanon asukasfoorumin ja alueryhmän yhteistyön konkretisoimiseksi Malminkartanossa; AK sekä Malminkartanon viranhaltija- ja järjestötoimijoita
27.4.07 Yhteistyötapaaminen HKR:n katu- ja puisto-osaston toimistopäällikön kanssa; PT ja toimistopäällikkö Terhi Tikkanen-Lindström
27.4.07 Kansalaiskanavan esittely Espoon hyvinvointityöryhmien kevätseminaarissa; AK ja seminaarin osanottajat
2.5.07   Kansalaiskanavan Käyttäjädemokratia-klubin kokoontuminen Helkassa; AK, PT sekä muita KD-klubin osanottajia
2.5.07   Kaupunkipolku -idean suunnittelutapaaminen; PT ja Pauli Saloranta
2.5.07   Kansalaiskanavan ja oikeusministeriön Kansanvalta.fi -portaalin yhteistyötapaaminen; AK, PT, ja nettitoimittaja Aki Asola
2.5.07   Kansalaiskanavan työpalaveri mediayhteistyöstä; AK, PT ja konsultti Päivi Litmanen
3.5.07   Helsinki Kaikille -projektin verkostoseminaari Finlandia-talolla; PT Helkasta
3.5.07   Kotikatu-koulutus Pikku Huopalahdessa; TT ja Pikku Huopalahden asukasaktiiveja
7.5.07   Kansalaiskanavan koululaisprojektin näyttelyn kokoaminen Sellon kirjastossa Espoossa; AK
7.5.07   Kaupunkiohjelman projektipäällikkötapaaminen kaupungintalolla; PT Helkan Kansalaiskanavasta
8.5.07   Helsingin kaupungin yleisen siisteyden edistämisen työryhmän kokous rakennusvirastolla; PT Helkan edustajana
8.5.07   Kulosaarelaisten 100-vuotisjuhlallisuuksiin liittyvän näyttelyn avajaiset kaupungintalon aulassa; PT
8.5.07   Munkkisaari-Hernesaari-Seuran vuosikokous, Helkan tervehdys ja ansiomerkin luovuttaminen; PT