Esityslista 5/2008

HALLITUS 5/ 2008 ESITYSLISTA

Aika: tiistai 27. toukokuuta 2008, kello 17.00
Paikka: Helkan uusi toimistotila, Ruoholahdenkatu 10 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Ulla Agopov, varajäs. Timo Puska
Eteläinen suurpiiri; Marja Häyrinen-Alestalo, varajäs. Lea Virtala
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo, varajäs. Jouko Hömppi
Pohjoinen suurpiiri; Ulla Kaivola, varajäs. Anu Karvonen
Itäinen suurpiiri; Risto Rautiainen, varajäs. Markku Hämäläinen
Kaakkoinen suurpiiri; Seppo Hiltunen, varajäs. Timo Korpela
Koillinen suurpiiri; Vesa Vähätalo, varajäs. Vesa Koskela

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen

Esittelijä/sihteeri: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Kokousmuistiinpanot: Päivi Savolainen, projektityöntekijä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 4/ 2008 hyväksyminen (liite)

5. Talousasiat
– Helkan tulos ja tase huhtikuulta 2008
– Kaupungin päätös Turvallinen ja viihtyisä kotialue –toiminnan rahoittamisesta

6. Toimiston asiat
– työsopimusasiat
– esitys työntekijöiden lomista ja toimiston kesäajasta
– Helkaan tullut työtarjous

7. Kevätkauden tilaisuudet
– Helkan tupaantuliaiset – suunnittelun tilanne, talousarvio

8. Alkusyksyn tilaisuuksien aikataulu
– pj-palaverin ajankohta, syksyn seminaarin ajankohta
– Helkan kutsutilaisuuksien alustava ajankohta (viikot/illat) – kommentit alustavaan ohjelmaan

9. Helkan viestintä- ja strategiatyöryhmä 7.5.08
– yhteenveto kokouksesta

10. Helkan projektien tilannekatsaus
– Turvallinen ja viihtyisä kotialue –projekti
– Norrköpingin EU-projektialoite – esittely ja luonnos Helkan osuudesta
– Kotikaupunkipolku-projekti

11. Lausuntoasiat
– Lausuntopyyntö Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman luonnoksesta
– muut tulleet lausuntopyynnöt (Kruunuvuorenrannan pohjoisosan asemakaavan oas ja Katajanokan laiturin hotellihanke)
– Koivusaaren tilanne

12. Munkiseutu ry:n ja Vuosaari-Seura ry:n ansiomerkkianomukset

13. Kotiseutuliiton asiat
– PK-seudun edustajan nimeäminen Kotiseutuliiton liittovaltuuston seuraavalle 2-vuotiskaudelle
– pyyntö osallistua toiminnanjohtaja Markku Tannerin arvonimeen
– Helkan edustajan nimeäminen Raahen kotiseutupäiville (Kotiseutuliiton vuosikokous 4.8.08)

14. Muut asiat
– Helkan uuden kunniakirjan tilanne
– Muut mahdolliset tiedotusasiat

15. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka 
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 4/ 2008

Edellisen kokouksen 29.4.2008 jälkeen tapahtunutta:

(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans=AS, Pirjo Tulikukka=PT, Anna Kanervo=AK, Timo Tuominen=TT, Päivi Savolainen=PS, Kalle Hyyrynen=KH)

5.5.08 Alpakka-projektin yhteistyötapaaminen Maunulassa; AK
5.5.08 Kampin kaupunginosayhdistyksen kotisivukokous Helkan tiloissa; TT
6.5.08 Kotikadun ja Datapoliksen työneuvottelu; TT, KH ja Henrik Niinimäki Datapoliksesta
6.5.08 Kotikatukoulutus Pikku Huopalahden kotisivuaktiiveille (Pikku Huopalahdessa); KH
7.5.08 Kaupunkiohjelmayhteistyön suunnittelutapaaminen; PT, AK ja Merja Koski
7.5.08 Helka Viestintä- ja strategiatyöryhmän kokous; AS, PT, AK, TT ja PS sekä Tuula Salo ja Seppo Hiltunen Helkan hallituksesta
8.-9.5.08 Kaupunkitutkimuksen päivät Tieteiden talolla; PT ja AK
8.5.08 Kaupunkimetsä-aiheinen keskustelutilaisuus Pikkuparlamentin tiloissa; Helkasta PT sekä Helkan edustajana rakennusviraston ja ympäristökeskuksen työryhmissä toiminut Maija Sipilä
12.5.08 Rakennukset kertovat -projektin nettiversion suunnittelutapaaminen; PT, PS sekä Liisa Tarjanne
13.5.08 Ylipormestarin asukasilta Malminkartanossa; Helkasta PT
14.5.08 Kaupunkiohjelmayhteistyön ideointitapaaminen Café Engelissä; Helkasta PT
14.5.08 Kansalaiskanavan kirjastokiertue-idean esittely Helsingin kaupunginkirjaston esimiesfoorumille; AK
16.5.08 Alpakka-projektin käyttäjäryhmä Herttoniemen kirjastossa; AK
16.5.08 Videopalvelu Floobs’in esittely- ja koulutustilaisuus kaupunginosien kotisivuaktiiveille; Helkasta KH
17.5.08 Oulunkylän kantakylän kaupunkipolun avajaiskävely; Helkasta PT, AK sekä projektipäällikkö Pauli Saloranta (polkukierroksen vetäjänä), osallistujia yht. n. 30
19.5.08 Karttapalvelujen kehittäjien tapaaminen kaupunkimittausosastolla; Helkasta AK
20.5.08 Alpakan projektiyhteistyöhön Herttoniemen kohdealueella liittyvä seminaari; AK
20.5.08 Suomen kulttuurirahaston Uudenmaanliiton maakuntarahaston vuosijuhla ja apurahojen jakotilaisuus Espoon WeeGeessä (Helkan kotikaupunkipolku-projektille myönnetyn stipendin vastaanotto); PT
21.5.08 Alpakka-projektin suunnittelukokous VTT:llä; AK ja KH
23.5.08 Norrköpingin EU-hankkeen jatkoideointi Helkan toimistolla; PT, AK ja vpj Tuula Salo
23.5.08 Kotikatukoulutusta Puistolan päivittäjälle; KH
26.5.08 Helkan käyttäjädemokratiaklubin tapaaminen sosiaalivirastossa; Helkasta AK ja PS
26.5.08 Paikallis-tv M2HZ:n videohaastattelu Kaupunkiohjelmasta kolmen kaupungin rajakivellä; PT ja AK
27.5.08 Ubiikki Helsinki -projektin johtoryhmän kokous; PT