Esityslista 5/2010

HALLITUS 5/ 2010 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 11. toukokuuta 2010, klo 17.00
Paikka: Helkan toimisto, Ruoholahdenkatu 10 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Janne Kareinen, varajäs. Timo Puska
Eteläinen suurpiiri; Marja Häyrinen-Alestalo, varajäs. Lea Virtala
Läntinen suurpiiri; Lulu Nenonen, varajäs. Tarja Sarjakoski
Pohjoinen suurpiiri; Ari Järvinen, varajäs. Simo Sankari
Itäinen suurpiiri; Markku Hämäläinen, varajäs. Risto Rautiainen
Kaakkoinen suurpiiri; Timo Korpela, varajäs. Erkki Merimaa
Koillinen suurpiiri; Vesa Koskela, varajäs. Ritva Hytönen

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, jäsensihteeri, projekti- ja viestintätyöntekijä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 4/2010 hyväksyminen

5. Talousasiat
– tilitoimistoasiat
– alkuvuoden tilanne, Helkan tulos ja tase tammi-huhtikuulta 2010

6. Helkan kesän ja alkusyksyn aikatauluista
– hallituksen kokousajat (mahdollinen kokoontuminen kesäkuulle, syksyn kokousaikataulu)
– pj-palaverin alustava ajankohta

7. Toimiston asiat
– työsopimustilanne
– yhtenäiset työaikakäytännöt (periaate)

8. Helkan CADDIES-projekti
– CADDIES-projektin tilannekatsaus

9. Kotikaupunkipolku-projekti
– Kotikaupunkipolku-kriteerit ja projektin kuulumiset
– sopimusluonnoksen 2010 hyväksyminen

10. Viestintäasiat
– Helkan viestintäkoulutuksen 20.4.2010 palaute
– lyhyt yhteenveto Helkan viestintätyöryhmän kokouksesta 23.4.10

11. Lausuntoasiat
– Helsingin kaupungilta tullut lausuntopyyntö uudesta turvallisuusohjelmasta 2010-2013 (Määräaika 1.6.2010)
– Lapinlahden sairaala-alueen asemakaavan muutosluonnos

12. Muut asiat
– Maunulan palkittu kestävän kehityksen ehdotus
– muut mahdolliset tiedotusasiat

13. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 4/ 2010

Edellisen kokouksen 13.4.10 jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Anna Kanervo = AK, Päivi Savolainen = PS, Ilari Kajaste = IK, Terhi Vilkman = TV)

14.4.10 Kuninkaankolmion palvelukävelyn suunnittelukävely; AK, PT ja PS
14.4.10 Esikaupunkien Renessanssi -työpaja Pohjois-Haagassa (CADDIES-alue); PS
20.4.10 WDC 2012 sidosryhmähaastattelu Helkassa; PT ja konsulttitoimisto Pluto Finland
20.4.10 Helkan viestintäkoulutus toimistolla; PS, PT, Päivi Litmanen-Peitsala, Tapio Nurminen sekä 20 Helkan jäsenyhdistysten edustajaa
21.4.10 HSL-sidosryhmähaastattelu Helkassa; PT
21.4.10 Toimiston tyhy-curling Oulunkylässä; PT, AK, PS, IK, Timo Tuominen ja Pauli Saloranta
22.4.10 CADDIES-konferenssipuhelu (WP4); TV
23.4.10 Helkan viestintätyöryhmän kokous toimistolla; PS, IK, PT ja viestintätyöryhmän jäseniä
23.4.10 CADDIES-konferenssipuhelu (WP3); IK, AK 
25.4.10 Kierrätystehdas-tapahtuman Kierrätysverstas-työpaja Kaapelitehtaalla; PT ja AK vetäjinä Helkasta
26.4.10 Kansainvälisen CADDIES-ohjausryhmän konferenssipuhelu; PT, AK
27.4.10 Tapaaminen karttaoikeuksista kaupunkimittausosastolla; IK, PT, Pauli Saloranta
27.4.10 Käyttäjädemokratiaklubin tapaaminen Helkassa; AK, PS, PT, Sirpa Jyrkänne ja kd-klubin jäseniä
28.4.10 Kannelmäki Sykkii- tapahtuma Kanneltalolla; TV, PS, AK
28.4.10 Kotiseutuliiton Uudenmaan piirin kokous Uudenmaan liitossa; PT ja Tuula Salo
4.5.10 Kuntaliiton ALVA-verkoston tapaaminen kuntatalolla; PT ja AK (myös alustajana)
4.5.10 CADDIES-alueiden yhteistapaaminen Arabianrannan Kääntöpaikalla; AK, TV, PS, PT ja kohdealueiden edustajia
5.5.10 Innovatiivinen kaupunki -työpaja Otaniemessä; PT
6.5.10 Kuninkaankolmio-projektin suunnittelutapaaminen Taskessa; PT, AK ja PS
6.5.10-7.5.10 Kaupunkitutkimuksen päivät Tieteiden talolla; PS
6.5.10 CADDIES-konferenssipuhelu (WP3); AK ja IK