Esityslista 6/2012

HALLITUS 6/ 2012 ESITYSLISTA

Aika: torstaina 14. kesäkuuta 2012, klo 18.00 (kävelykierros klo 17.00 alkaen)
Paikka: Kumpulan Kylätila, Intiankatu 31

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Timo Puska, varajäs. Janne Kareinen
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Tuula Palaste-Eerola, varajäs. Jari Prevost
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Heikki Leppänen, varajäs. Lulu Nenonen
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Simo Sankari, varajäs. Matti Enroth
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Harry Piela, varajäs. Risto Rautiainen
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Erkki Merimaa, varajäs. Veijo Lehto
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Katriina Alestalo, varajäs. Sanna Peltola

Asiantuntijajäsen: Tuuli Kaskinen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, viestintä- ja projektivastaava

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 5/2012 hyväksyminen

5. Helkan projektit
– Kotikaupunkipolku-projekti; Pauli Salorannan tilannekatsaus
– Kaupunki-Leader -projekti; tavoitteiden ja visioiden tarkastelua
– Vyyhti-projekti; tilannekatsaus
– ASKO-projekti; asukastalotoimijahaastattelun kysymyslistan ja haastateltavien tarkastelua

6. Toimiston asiat
– työsopimusasiat
– työntekijöiden kesälomat ja toimiston kesäaika tiedoksi hallitukselle

7. Ajankohtaista
– hallituksen syksyn kokousaikataulun sopiminen 
– Helkan yleiskaavatyöryhmän kuulumiset (14.6.)

8. Helkan viestintä
– kaupunginosasivujen viestintäperiaatteiden ja ylläpidon ohjeistuksen tarkastelu

9. Muut asiat
– muut mahdolliset tiedotusasiat

10. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 5/ 2012

Edellisen kokouksen 22.5.12 jälkeen tapahtunutta:

(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Päivi Savolainen = PS, Otto Peräkylä = OP)

23.5.12 Viikin yhteiskerhotiloihin tutustuminen; Helkasta PS
24.5.12 Helsingin sosiaali- ja terveystoimien asukasfoorumi-ilta Kallion virastotalolla; PS ja PT Helkasta fasilitoimassa
28.5.12 Vyyhti-projektiryhmän kokous Arabianrannassa; Helkasta PS ja PT
28.5.12 Kotikatu-yhteistyötapaaminen Helkassa; OP, PT ja palveluntarjoaja
29.5.12 Helkan ASKO-tapaaminen sos.viraston toimijoiden (ATY-HATY) kanssa Hopealassa Pohjois-Haagassa; PS ja PT
30.5.12 Helkan Leader-projektin ohjausryhmän tapaaminen; AS, PT ja ohjausryhmän jäseniä sekä Eeva Kuuluvainen
31.5.12 Kotikatu-koulutus (Puu-Vallila) Helkassa; OP
31.5.12 Kotikaupunkipolku-projektin suunnittelutapaaminen Martta-ravintolassa; PT & Pauli Saloranta
1.6.12 Metropolian Vyyhti-projektin ”Shared Gems”-seminaari Arabianrannassa; Helkasta PT ja PS
1.6.12 Kotikatu-koulutus sosiaaliviraston läntisen alueen työntekijälle Helkassa; OP
5.6.12 Lähidemokratia-selvityshankkeen miniseminaari Eduskunnan Pikkuparlamentissa; Helkasta PT
7.6.12 Suunnittelutapaaminen ”Kansalaisen työkalupakki”-materiaalin saamisesta Helkan sivuille; AS, PT ja Sirkku Wallin
8.6.12 Asukasosallistumisen konseptointia H:kiin perustettavan uuden päivähoitoviraston kehittäjäryhmän kanssa (Kallion virastotalolla); PT ja PS
8.6.12 Helkan käyttäjädemokratia-klubin tapaaminen toimistolla; PS, PT ja klubilaisia
11.6.12 ”Nuoret mukaan kaupunginosatoimintaan!” -työpaja Helkan jäsenistölle Hub Helsingin tiloissa; Helkasta PS ja PT
13.6.12 Vyyhti-projektiryhmän kokous Suomenlinnassa; PS ja PT
14.6.12 Helkan yleiskaavaryhmän tapaaminen Artovan ’Kääntöpaikalla’; Simo Sankari, PT ja työryhmän jäseniä
14.6.12 Kotikaupunkipolkukävely Helkan hallitukselle Kumpulassa; AS, PT, PS, Pauli Saloranta ja Helkan hallituksen jäseniä