Esityslista 6/2013

HALLITUS 6/ 2013 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 11. kesäkuuta 2013, klo 18.00

(Klo 17.00-18.00 hallituksen keskustelutuokio Päivi Savolaisen koostamasta asukastaloselvityksestä ja sen jatkotoimenpiteistä, virallisten kokousasioiden jälkeen saunomismahdollisuus)

Paikka: Helkan toimisto, Toinen Linja 3 (5. kerroksen neuvottelu- ja saunatila)

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Timo Puska, varajäs. Janne Kareinen
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Tuula Palaste-Eerola, varajäs. Jari Prevost
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Heikki Leppänen, varajäs. Lulu Nenonen
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Timo Kopomaa, varajäs. Gösta Engman
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Risto Rautiainen, varajäs. Marika Lahti
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Veijo Lehto, varajäs. Juhani Lönnroth
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Riitta Korhonen, varajäs. Elise Järvenpää

Asiantuntijajäsen: Tuuli Kaskinen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, viestintä- ja projektivastaava

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 5/2013 hyväksyminen

5. Toimiston asiat
– henkilökunnan työsopimusasiat
– työntekijöiden kesälomat ja toimiston kesäaika tiedoksi hallitukselle

6. Ajankohtaista
– hallituksen syksyn kokousaikataulun sopiminen
– keskustelua Helkan 50-vuotisjuhlavuoden edistämisestä
– Helkan edustajan valinta Suomen Kotiseutuliiton valtuustoon

7. Helkan projekti- ja työryhmäkatsaukset
– Vyyhti-projekti
– Leader-selvitysprojekti
– yleiskaavaryhmä
– käyttäjädemokratiaklubi

8. Töölön kaupunginosat – Töölö ry:n jäsenanomus

9. Lausuntoasiat
– Helkan lausuntoluonnos Helsingin kaupungin pysäköintipolitiikan luonnoksesta (määräaika 28.6.)
– toimenpiteet koillisista kaupunginosista tulleeseen keskustelunavaukseen (joukkoliikenteen tariffialueiden rajaus)

10. Muut asiat
– alustavaa tietoa SYTY ry:n ”Lokaali 2013” -tapahtumasta 15.9.
– muut esille tulevat asiat ja tiedotusasiat

11. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 5/ 2013

Edellisen kokouksen 21.5.13 jälkeen tapahtunutta:

(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Päivi Savolainen = PS, Zsolt Szilagyi = ZS)

22.5.13 Kaupunginosayhdistyksen saavutukset näkyväksi -jatkokerta (Vyyhti-projekti) Arabianrannassa; PS, ZS, Metropolian Jussi Linkola ja Helkan jäsenyhdistysten edustajia
22.5.13 Vierailu Tallinnan Linnalaborin järjestämässä kaupunginosatoiminnan iltaseminaarissa; PT
24.5.13 Asuinalueen brändäykseen liittyvä seminaari Helsingin yliopiston tiloissa; PT
24.5.13 Kaupunkikulttuuri-aiheinen seminaari Arabian Metropolian tiloissa; PT
28.5.13 Info ja työpaja Helsingin kaupungin uudistuvaan palautepalveluun liittyen Forum Viriumissa; PT
30.5.13 Helsingin kaupungin tapaturmien ehkäisyn työryhmän kokous; PT
30.5.13 Vyyhti-projektin kevätjuhla Metropolian tiloissa keskustassa; Helkasta PS ja PT
31.5.13 Helkan toiminnan esittely Maneesin Rotaryille (Handelsgilletissä); PT
3.6.13 Leader-selvitysprojektin työpaja; Helkasta PT, AS, projektin ohry:n jäseniä ja projektipäällikkö sekä muita osallistujia
4.6.13 Yhteistyötapaaminen Sosiaali- ja terveysviraston lähipalvelujen koordinaattorin Pirkko Excellin kanssa Helkassa; PS ja PT
7.6.13 Vyyhti-ääniartikkelien nauhoitukset Silencio Oy:ssa; Helkasta PS ja PT
10.6.13 Helkan käyttäjädemokratiaklubin kokous Helkassa; PS ja PT
10.6.13 Helkan yleiskaavaryhmä (toimiston neuvottelutiloissa); PT ja yleiskaavaryhmän jäseniä
11.6.13 ELY-keskuksen tuotteistuspaja EU-hankkeille; PT