Esityslista 6/2005

HALLITUS  6/ 2005
ESITYSLISTA 

Aika: 16. elokuuta 2005, kello 16.30
Paikka: HELKAn kokoustila, Unioninkatu 28 B
 
Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Raimo Nenonen vpj, varajäs. Ritva Westerlund
Eteläinen suurpiiri; Liisa Tarjanne, varajäs. Sirpa Saari
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo, varajäs. Jukka  Sarjanen 
Pohjoinen suurpiiri; Ulla Kaivola, varajäs. Anu Karvonen
Itäinen suurpiiri; Helka Nurmi-Niemi, varajäs. Heikki Iihola
Kaakkoinen suurpiiri; Tytti Salminen, varajäs. Tapani Parviainen
Koillinen suurpiiri; Lea Salminen, varajäs. Vesa Vähätalo

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen
Sihteeri: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja 

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 5/ 2005 hyväksyminen  (liite)

5. Helkan syyskausi – kokousaikataulu
      – hallituksen kokoukset
      – syyskokouksen ajankohta 

6. Syksyn aktiviteetit – tilannekatsaus
      – Puheenjohtajien merellinen palaveri Suomenlinnassa 1.9.05
        (ohjelma & järjestelyt)
      – jäsenkampanjan lanseeraaminen (ideat, toimenpiteet)
      – Syksyn muut tilaisuudet (KaKe-verkoston Hannu Kurki esittelee 
        seminaariyhteistyö-ideansa, sekä tuo hallituksen jäsenille
        uunituoreet ”Neloskierrettä kaupunginosiin”-julkaisut)

7. Tilannekatsaus Helkan projekteihin
      – KANSALAISKANAVA-hanke (swot-raportti, hankkeen käynnistys,
        projektipäällikön rekrytointi)
      – ”Rakennukset kertovat” -projektin tilanne
      – YKS2-projektin vaihe lyhyesti

8. Pakila-Seuran ansiomitalianomus
 
9. Muut asiat
      – Helkan edustajan nimeäminen H:gin kaupungin luonnonhoidon
        strategia -seurantaryhmään 

10. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

 

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 5/ 2005

Edellisen kokouksen 24.5.2005  jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans= AS, Pirjo Tulikukka=PT, Nina Kalk= NK)  
 
25.5.05 Kotikatu-koulutuksen työpajapäivä ja -ilta; NK ja kaupunginosien kotisivuvastaavia
31.5.05 Kaavoitukseen osallistumisen seurannan ja arvioinnin (OSSE-hanke) seminaari- ja työpaja-päivä YTK:ssa Otanimessä; PT
31.5.05 HYVA-verkoston (hyvinvointiopalvelujen säilyttäminen) seminaari-iltapäivä Kinaporin palvelukeskuksessa; PT
31.5.05 Helkan ja eteläisen suurpiirin yhteinen ”Jätkäsaaren liikenneteemailta” Kampin palvelukeskuksessa; AS, PT, Liisa Tarjanne Helkan hallituksesta sekä useita eteläisen suurpiirin jäsenyhdistysten puheenjohtajia ja muita aktiiveja (yht. n. 20 henkeä)
1.6.05 Avoin foorumi kuntademokratiasta Kuntaliiton Demokratiatilinpäätöshankkeeseen liittyen Jyväskylässä; PT Helkan edustajana
2.6.05 Aluefoorumi-työryhmän tapaaminen Helkassa; PT, Hannu Kurki, Jani Päivänen, Riitta Halttunen-Sommerdahl
2.6.05 Kotikaupunkipolut-projektin ja ”Laajalahden kulttuuripuisto”-karttapalvelun pilottihankkeen yhteistyöneuvottelu Kotiseutuliitossa; PT Helkasta, Pauli Saloranta KSL:sta, Heli Rantanen sekä pilottiprojektin osapuolien edustajia 4 henkeä (Gallén-Kallela Museo, H:gin yliopisto)
2.6.05 Viestintätyöryhmän tapaaminen HELKAssa; AS, PT, Sirpa Nykyri ja maisema-arkkit. Kristiina Rinkinen
2.6.05 Kotikadun julkaisujärjestelmä-pilotin seuranta- ja arviointitapaaminen rav. Coman tiloissa; NK, PT, konsultit Heli Rantanen ja Henrik Niinimäki
3.6.05 Suomen Kuntaliiton KEKSU-hankkeen (kestävä kehitys – osallistuminen ja vaikuttaminen) seminaari- ja työpajapäivä Luontotalolla; PT HELKAsta
5.6.05 Maailman ympäristöpäivän ohjelmaan osallistuminen Helkan viheralueaiheisella palautekartalla (Hesperian puisto); PT
7.6.05 HKR:n ”Siisti Stadi”-projektin tilaisuus yhteistyökumppaneille Talvipuutarhassa; AS, PT, NK sekä runsaasti Helkan jäsenyhdistysten edustajia, paikalla myös projektihenkilöitä HKR:stä sekä muita yhteistyökumppaneita
9.6.05 Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelman keväinen iltapäivä LUME:ssa; AS, PT, NK sekä pk-seudun kaupunkien sekä kaupunkiohjelma-hankkeiden edustajia
10.6.05 Lahden kotiseutupäivät ja Kotiseutuliiton vuosikokous; paikalla Helkan edustajana PT
15.6.05 Kansalaiskanava-hankkeen suunnitteluryhmän kokous Helkassa; AS, PT, Santtu v. Bruun, Matti Leskinen, Reijo Korhonen, Leea Halmén
15.6.05 Kotikaupunkipolut-projektin Vuosaari-osuuden rahoitusneuvottelu OKO-pankin kanssa; PT, Pauli Saloranta Kotiseutuliitosta, Vuosaari-Seuran sekä pankin edustajia
15.6.05 YKS2-projektin symposium KIASMAn seminaaritilassa; PT, Mikko Virkamäki, AS, YKS2-projektin aktiiveja eri kaupunginosista sekä muita projektin yhteistyökumppaneita
16.6.05 HKR-yhteistyön suunnittelupalaveri; AS, PT sekä HKR:stä Pekka Virkamäki, Antti Hietala ja Virpi Vermilä
21.6.05 KaKe-kirjan julkistamistilaisuus Annantalolla; PT
23.6.05 Yhteistyöneuvottelu Kansalaiskanavasta H:gin kaupunginkansliassa; AS, PT ja H:gin kaupunginsihteeri Matti Ollinkari