Esityslista 6/2006

HALLITUS  6/ 2006   ESITYSLISTA

Aika:  tiistai  22. elokuuta 2006, kello 17.00
Paikka: Helkan kokoustila, Unioninkatu 28 B 

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Raimo Nenonen vpj, varajäs. Hilkka Kuusinen
Eteläinen suurpiiri; Olli-Pekka Ihalainen, varajäs. Marja Häyrinen-Alestalo
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo, varajäs. Jouko Hömppi 
Pohjoinen suurpiiri; Ulla Kaivola, varajäs. Anu Karvonen
Itäinen suurpiiri; Helka Nurmi-Niemi, varajäs. Heikki Iihola
Kaakkoinen suurpiiri; Tytti Salminen, varajäs. Tapani Parviainen
Koillinen suurpiiri; Lea Salminen, varajäs. Vesa Vähätalo

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen
Sihteeri: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja  
 

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 5/ 2006 hyväksyminen  (liite)

5. Syyskauden 2006 kokouspäivämäärät
– hallituksen kokousajankohdat syykaudella
– Helkan syyskokouksen alustava päivämäärä

6. Talousasiat
– Helkan tase ja toiminnan tulos1.1.-31.7.2006
 
7. Kotikadun tilanne
– Kotikatuvastaavan sijaisuus

8. Santahaminan merellinen puheenjohtajapalaveri
– järjestelyt, ilmoittautumiset (lyhyt tilannekatsaus) 
– ohjelmaluonnoksen läpikäynti
– tiedoksi: HKR-tekniikan 10-vuotistilaisuus 29.8. (klo 15-20)

9. Syyskauden muut aktiviteetit  
– syksyn muiden tilaisuuksien alustavat ajankohdat (hallituksen visio-sessio, kaavailtu alueliitos-/seutuaiheisen seminaari)
– muut tarpeet/ideat

10. Kansalaiskanavan tilannekatsaus
– uuden projektipäällikön työsopimus
– lyhyt katsaus projektin syksyn aktiviteetteihin

11. Rakennukset kertovat -projektin tilanne
– aineiston ja julkaisun tilanne
– YM:ltä saadun jatkoavustuksen käyttö

12. Lausuntoasiat
– Uudenmaanliiton lausuntopyyntö Uudenmaan maakuntaohjelmasta 2007-2010 ja ympäristöselostuksen luonnoksesta (saatu lisäaikaa 23.8. saakka)
– Helsingin kaupungin hallintokeskuksen lausuntopyyntö Arkkitehtuuripoliittisesta ohjelmasta (määräaika: 15.9.)

13. Ruskeasuo-Seura ry:n ansiomerkkianomus

14. Muut asiat 
– tiedoksi: Käpylä-Seuran suuri joukkoliikenneilta 5.9.
– Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry:n yhteistyötiedustelu (yleisötilaisuus aiheena ”Eurooppalainen kaupunkikulttuuri”)
– valtakunnalliset kotiseutupäivät Vaasassa lyhyesti
– mahdolliset muut tiedotusasiat (Arabianranta?) 
  
15. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta


Aija Staffans
puheenjohtaja


Pirjo Tulikukka 
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 5/ 2006


Edellisen kokouksen 23.5.2006  jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans=AS, Pirjo Tulikukka=PT, Nina Kalk=NK, Maija Sipilä=MS, Riikka Henriksson=RH)

30.5.06 Kuntaliiton Demokratiatilinpäätöshankkeen kesäseminaari Tieteiden talolla; Helkan edustajina paikalla
PT, MS ja Päivi Litmanen.
30.-31.5.06 SHARE-hankkeen esittely Tallinnan Euregion-foorumilla H:gin kaupungin toimeksiannosta; Helkan edustajina PT ja Mikko Virkamäki
31.5.06 Kansalaiskanava-projektin johtoryhmän kokous Helkassa; MS, AS sekä muut jo-ryn jäsenet
5.6.06 H:gin ympäristökeskuksen järjestämä Maailman ympäristöpäivän vastaanotto Helsingin veden tiloissa Ilmalassa; Helkasta PT
6.6.06 Kansalaiskanavan uuden projektipäällikön työhaastattelut; AS, PT ja hallituksen jäsen Tuula Salo sekä projektipäällikkökandidaatit
6.6.06 Kansalaiskanavan ja Demokratiatilinpäätöshankkeen yhteistyötapaaminen Helkassa; MS; PT ja DTP-hankkeen ohjausryhmän sihteeri Pia Bäcklund
7.6.06 Kansalaiskanavan ja ICING-hankkeen yhteistyötapaaminen Helkassa; MS, PT ja ICING-hankkeen edustajat
7.6.06 Kansalaiskanavan ”käyttäjädemokratiaklubin” perustamistapaaminen Tieteiden talolla; MS, PT, sekä KD-klubiin mukaan ilmoittautuneita (yht. n. kymmenkunta henkeä)
76.06  Kruununhaan aluefoorumi-ilta Tieteiden talolla; PT
8.6.06 H:gin kaupungin arkkitehtuuripoliittisen ohjelman tiedotustilaisuus kaupungintalolla, PT
8.6.06 Kansalaiskanavaan liittyvä Kaivoksela-Silvolan swot-ilta Myyringissä; MS, Hannu Kurki ja alueen aktiiveja
9.6.06 Maunulan kesäseminaari; Helkasta paikalla MS
9.6.06 Demos-Helsinki -projektin ideointityöpaja; PT
12.6.06 Kamppi-Kluuvi-turvallisuushankkeen tapaaminen kaupungintalolla; Helkasta PT ja Mikko Virkamäki
12.6.06 Helsinki-päivän kutsuvierastilaisuus kaupungintalolla; Helkasta paikalla PT sekä hallituksen jäsenet Martti Helminen ja Raimo Nenonen
13.6.06 PK-seudun osallisuusasiantuntijoiden tapaaminen (Kansalaiskanavaan liittyen); Helkasta PT ja MS, sekä muutamia H:gin/Espoon/Vantaan osallisuusasioista vastaavia asiantuntijoita
13.6.06 Tukholmalainen delegaatio tutustumassa Helkan safety-toimintaan; AS, PT, Mikko Virkamäki sekä neljä virkamiestä/aktiivia Tukholman seudulta
13.6.06 Kaupunkiohjelman kesäinen iltapäivä Villa Kivessä; Helkaa edustamassa MS, PT ja Päivi Litmanen
14.6.06 Kansalaiskanava-projektin kesäseminaari Espoon Parkvillassa, MS, PT, RH sekä hankkeen aktiiveja
14.6.06 YKS2-projektin kesäseminaari Kiasmassa; Mikko Virkamäki, Raimo Nenonen Helkan hallituksesta, H:gin poliisin edustajia, PT sekä runsaasti safety-aktiiveja eri kaupunginosista (yht.n. 50 henkeä)
15.6.06 Rakennukset kertovat -projektin suunnittelutapaaminen Helkassa; PT sekä Piritta Hannula ja Marja Salonen
19.6.06 Toimittaja Etelä-Afrikasta haastattelee Heli Rantasta ja PT:aa Kotikadusta ja järjestöviestinnästä
20.6.06 Kansalaiskanavan yhteistyötapaaminen Malminkartanon kumppanuustalon edustajan kanssa; MS ja PT
20.6.06 Kamppi-Kluuvi-hankkeen tapaaminen kaupungintalolla; PT ja Mikko Virkamäki Helkan edustajina
21.6.06 Tutustumisekskursio Tampereen osallistumiskäytäntöihin ja kunnan hallinnon ja palvelurakenteen  uudistukseen; MS ja PT
21.6.06 H:gin kaupunkikulttuuriyksikön tutkimushaastattelu Helkassa; PT ja haastattelija
22.6.06 Suunnittelukokous Rakennusvirastossa ”Hyvä kasvaa Helsingissä” -kampanjan tiimoilta: Helkasta PT
26.6.06 Kansalaiskanavan ATK-laitteiden päivitys ja tietoturvaohjaus; PT, RH ja Juri Ahlfors
26.6.06 Osallistumisaiheisen valtakunnallisen seminaarin suunnittelutapaaminen; PT, RH, MS,  Pia Bäcklund DTP-hankkeesta, Outi Teittinen Tampereelta sekä Päivi Kurikka Kuntaliitosta
27.6.06 Kamppi-Kluuvi -hankkeen työryhmätapaaminen; Mikko Virkamäki Helkan edustajana
4.8.06 Valtakunnalliset kotiseutupäivät ja Suomen kotiseutuliiton vuosikokous Vaasassa; PT Helkan edustajana
7.8.06 Kansalaiskanava suunnittelukokous Helkassa; MS, PT ja RH
9.6.06 Kotikaupunkipolku- ja puistokävely vanhassa Vuosaaressa; PT 
14.8.06 Kansalaiskanavan ”käyttäjädemokratiaklubin” kokous Mehiläisen tiloissa; RH, PT, sekä KD-klubiin osallistuvia (yht. 9 henkeä)
15.8.06 Osallistumisaiheisen valtakunnallisen seminaarin suunnittelutapaaminen Lasipalatsin kahvilassa; PT, RH ja MS
16.8.06 Kansalaiskanavan viestinnän suunnittelupalaveri; RH, PT ja Päivi Litmanen
17.8.06 Vuosaaren kotikaupunkipolkujen avajaistilaisuus Vuotalolla; PT, kaupungin edustajia sekä Vuosaaren aktiiveja
17.8.06 Kansalaiskanavan suunnittelutapaaminen; AS, RH, PT
18.8.06 Kaupunkiohjelman projektipäällikkötapaaminen Annalan huvilalla; RH, PT
22.8.06 Kansalaiskanava-projektin johtoryhmän kokous Helkassa; MS, AS sekä muut jo-ryn jäsenet