Esityslista 6/2011

HALLITUS 6/ 2011 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 30. elokuuta 2011, klo 17.00
Paikka: Helkan toimisto, Ruoholahdenkatu 10 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Janne Kareinen, varajäs. Timo Puska
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Marja Häyrinen-Alestalo, varajäs. Lea Virtala
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Lulu Nenonen, varajäs. Tarja Sarjakoski
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Simo Sankari, varajäs. Matti Enroth
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Harry Piela, varajäs. Risto Rautiainen
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Erkki Merimaa, varajäs. Veijo Lehto
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Katriina Alestalo, varajäs. Sanna Peltola

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, viestintävastaava

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 5/2011 hyväksyminen

5. Talousasiat
– lyhyt tilannekatsaus

6. Toimiston asiat
– työsopimustilanne

7. Helkan pj-palaveri
– pj-palaverin paikka ja järjestelyjen tilanne

8. Ajankohtaista
– terveiset Helkan projektiryhmästä (23.8.2011)
– kolme alustuspyyntöä Helsingin kaupungilta 
– Maunula-Seuralta tullut seminaarialoite

9. Lausuntoasiat
– Uudenmaan liitolta tullut Lausuntopyyntö Uudenmaan kulttuuriympäristöselvityksen luonnoksesta (määräaika 7.10.)

10. Muut asiat
 yhteistyöehdotus bussikierroksista Helsingin kaupunginosissa
– yhteistyöehdotus puistoaktiviteeteista Helsingin kaupunginosissa
– terveiset valtakunnallisilta kotiseutupäiviltä
– muut mahdolliset tiedotusasiat

11. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 5/ 2011

Edellisen kokouksen 13.6.11 jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Päivi Savolainen = PS, Ilari Kajaste = IK, Terhi Vilkman = TV, Hannu Ikäheimo = HI)

15.6.-17.6.11 CADDIES-projektin wp-kokoukset Riiassa; PT, PS, IK, TV ja HI
8.8.11 Helkan kotikaupunkipolku-projektin ja lähiöprojektin neuvottelu Helkassa: PT, Pauli Saloranta, lähiöprojektista: Tero Santaoja ja Pirjo Ruotsalainen
9.8.11 Neuvottelu Helka-esittelystä Länsbygderådet i Stockholms län:in hallituksen lokakuun vierailun yhteyteen; PT ja Unelma Krakau
10.8.11 Helkan ja HUB Helsingin neuvottelu projektiyhteistyöstä; PT
12.8.11 Korttelitason kaupunki-innovaatioiden jalkauttamistyöpaja YM:ssä; PT kutsuttuna Helkasta
19.8.11 CADDIES-projektin wp3-konferenssipuhelu; PT
22.8.11 Hyvinvointipalvelujen ideointi-työkalun kehittämistyöpaja (Forum Viriumin Terveellinen kaupunginosa-hanke/Idealinko): Helkasta PT
22.8.11 Yhteistyöneuvottelu Helsingin yrittäjät ry:n kanssa PAPU-projektista; PT ja Eeva Kuuluvainen
23.8.11 Helkan projektiryhmän kokous toimistolla; PT ja projektiryhmän edustajia hallituksesta
29.8.11 Vyyhti-projektitapaaminen Helkan toimistolla; PT, PS ja Vyyhti-projektihenkilöitä