Esityslista 7/2012

HALLITUS 7/ 2012 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 28. elokuuta 2012, klo 17.00
Paikka: Helkan toimisto, Ruoholahdenkatu 10 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Timo Puska, varajäs. Janne Kareinen
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Tuula Palaste-Eerola, varajäs. Jari Prevost
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Heikki Leppänen, varajäs. Lulu Nenonen
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Simo Sankari, varajäs. Matti Enroth
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Harry Piela, varajäs. Risto Rautiainen
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Erkki Merimaa, varajäs. Veijo Lehto
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Katriina Alestalo, varajäs. Sanna Peltola

Asiantuntijajäsen: Tuuli Kaskinen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, viestintä- ja projektivastaava

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 6/2012 hyväksyminen

5. Helkan pj-palaveri
– järjestelyjen tilanne
– evästyksiä pj-palaverin teema-aiheiden käsittelyyn

6. Ajankohtaista
Helka Helsingin kaupungin päivähoidon asukasfoorumien fasilitoijana
– keskustelua muista ajankohtaisista syksyn aiheista ja aktiviteeteista (Helsingin alueellisen osallistumisen pilottikokeilu/-haku; mahdollinen tutustumis-/virkistäytymisretki Tampereelle ym.)
– tiedustelu Helkan jäsenyydestä (muu kuin kaupunginosayhdistys)

7. Helkan projektit
– ASKO-projekti; asukastalokyselyn ja -seminaarin (5.9.) tilanne
– Vyyhti-projekti; lyhyt tilannekatsaus
– Leader-selvitysprojekti (mm. kuulumiset Leader-työpajasta 22.8.)
– Kotikaupunkipolut

8. Muut asiat
– tiedoksi: Helkan edustajat Suomen Kotiseutuliiton uudelle 2-vuotiskaudelle
– muut mahdolliset tiedotusasiat

9. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen


Aija Staffans

puheenjohtaja


Pirjo Tulikukka

kokouksen esittelijä


Päivi Savolainen

kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 6/ 2012

Edellisen kokouksen 14.6.12 jälkeen tapahtunutta:

(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Päivi Savolainen = PS, Otto Peräkylä = OP)

18.6.-12 Kotikatu-peruskoulutus (Konala) Helkassa; OP
18.6.-12 Valtakunnallisen osallistumisympäristöhankkeen (OSY) työpaja oikeusministeriössä; PT
19.6.-12 WDC Paviljongin ja Demos Helsingin ”Make Helsinki”-työpaja, osa I; PT
25.6.-12 ASKO-projektin ideointitapaaminen Helkan toimistolla; PS ja Tuuli Kaskinen Helkan hallituksesta
7. ja 9.8.-12 Helkan Leader-selvitysprojektin suunnittelua; PT, Eeva Kuuluvainen, (Helkan hallituksesta Janne Kareinen, Tuuli Kaskinen)
10.8.-12 Helsingin kaupungin päivähoidon asukasfoorumien suunnittelukokous; Helkasta PT ja PS
13.8.-12 Kotikatu-koulutus (Pohjois-Haaga) Helkassa; OP
15.8.-12 WDC Paviljongin ja Demos Helsingin ”Make Helsinki”-työpaja, osa II; PT
16.8.-12 ”Toimivat Asukasareenat” -seminaarin suunnittelutapaaminen Asukastalo Myllärissä; PS ja PT Helkasta
20.8.-12 Vyyhti-projekti- ja ohjausryhmän tapaaminen Bulevardilla; PS, PT ja Janne Kareinen Helkasta
20.8.-12 ”Kansalaisen työkalupakki” -hankkeen tuotosten esittelytilaisuus Otaniemessä; Helkasta PT
21.8.-12 Turvallinen kaupunkiympäristö -seminaari (AATU-hanke) Otaniemessä; Helkasta PT
22.8.-12 Helkan Leader-selvitysprojektin asiantuntijatyöpaja ksv:n Laiturilla; Helkasta AS, PT sekä ohjausryhmän jäseniä ja n. 15 osallistujaa
23.8.-12 Keskustelutilaisuus SFV-salissa (Uudenmaankadulla) Leader-toimintatavasta (järj. Svenska studiecentralen/Byaservice ja SYTY ry); Helkasta PT
24.8.-12 Vyyhti-projektin julkaisujen suunnittelutyöpaja Metropoliassa (Bulevardilla); PS ja PT Helkasta
27.8.-12 ASKO-projektin suunnittelutapaaminen Demos Helsingissä; PS ja Tuuli Kaskinen Helkan hallituksesta
28.8.-12 Valtakunnallisen osallistumisympäristöhankkeen (OSY) kesäseminaari Violassa (Kaisaniemessä); Helkasta PT