Esityslista 7/2013

HALLITUS 7/ 2013 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 27. elokuuta 2013, klo 17.00
Paikka: Helkan toimisto, Toinen Linja 3 (5. kerroksen neuvottelutila)

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Timo Puska, varajäs. Janne Kareinen
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Tuula Palaste-Eerola, varajäs. Jari Prevost
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Heikki Leppänen, varajäs. Lulu Nenonen
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Timo Kopomaa, varajäs. Gösta Engman
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Risto Rautiainen, varajäs. Marika Lahti
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Veijo Lehto, varajäs. Juhani Lönnroth
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Riitta Korhonen, varajäs. Elise Järvenpää

Asiantuntijajäsen: Tuuli Kaskinen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, viestintä- ja projektivastaava

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 6/2013 hyväksyminen

5. Toimiston asiat
– Kotikadun tilannekatsaus

6. Ajankohtaista
– tilannekatsaus Helkan 12.9. pj-palaverin järjestelyihin ja ohjelmaan
– Helkan puheenjohtajan vaihtumiseen varautuminen – keskustelua
– muuta ajankohtaista

7. Helkan 50-vuotisjuhlien suunnittelun tilannekatsaus
– juhlasuunnitelman ja kustannusarvion luonnostelua

8. Leader-selvitysprojektin merkitys Helkalle
– Helsingin paikalliskehittämisen toimintamallin vaikutukset Helkan toimintaan

9. Helkan työryhmäkatsaukset
– yleiskaavaryhmä
– asukastoiminnan kannanoton työryhmän järjestäytyminen

10. Siltasaariseura ry:n huomionosoitusanomus

11. Muut asiat
– kuulumiset Valtakunnallisilta kotiseutupäiviltä Seinäjoelta
– Helsinki-Seuran 80-vuotisjuhla tiedoksi (v. 2014)
– muut esille tulevat asiat ja tiedotusasiat

12. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 6/ 2013

Edellisen kokouksen 11.6.13 jälkeen tapahtunutta:

(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Päivi Savolainen = PS, Zsolt Szilagyi = ZS, Atro Kajaste = AK)

12.6.13 Helkan Leader-selvitysprojektin ohjausryhmän kokous; AS, PT, Tuuli Kaskinen ja Janne Kareinen sekä projektipäällikkö Eeva Kuuluvainen
13.6.13 Kotikatu-palaveri Kallion kaupunginosasivuista; Helkasta ZS ja PT
13.6.13 Helkan ja kaupunginkirjaston ”Kokeilupiste”-projektin tapaaminen Helkassa; PS
14.6.13 Helsingin keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailun julkistamistilaisuus; PT
17.6.13 Leader-selvitysprojektin tapaaminen Uudenmaan liitossa; PT ja Eeva Kuuluvainen
18.6.13 Vyyhti-projektin ohjausryhmän tapaaminen; PT
24.6.13 Kotikatu-koulutus (Kallio); ZS
8.8.13 Arja Salmen kotiseutuneuvokseksi nimityksen juhla Leppävaarassa; Helkasta PT
9.8.13 Valtakunnalliset Kotiseutupäivät Seinäjoella; PT sekä Helkan valtuustoedustajina Veijo Lehto (Helkan hallituksesta) ja Tuula Salo (Pro Haagasta)
13.8.13 Kuntalaiset keskiöön -projektiryhmän tapaaminen Kuntaliitossa; Helkasta PT
14.8.13 Kotiseutuliiton uusien toimihenkilöiden (liiton pj ja tj) ’vahdinvaihto’tilaisuus liiton tiloissa Kalevankadulla; Helkasta PT
14.8.13 Yhteistyötapaaminen Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Aluetyön yksikön kanssa Kontulan lähiöasemalla; PS ja PT
19.8.13 Helkan yleiskaavaryhmän tapaaminen Helkassa; Heikki Leppänen Helkan hallituksesta sekä muita ryhmän jäseniä