Esityslista 7/2005

ESITYSLISTA  7/2005

Aika: 13. syyskuuta 2005, kello 16.30
Paikka: HELKAn kokoustila, Unioninkatu 28 B
 
Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Raimo Nenonen vpj, varajäs. Ritva Westerlund
Eteläinen suurpiiri; Liisa Tarjanne, varajäs. Sirpa Saari
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo, varajäs. Jukka  Sarjanen 
Pohjoinen suurpiiri; Ulla Kaivola, varajäs. Anu Karvonen
Itäinen suurpiiri; Helka Nurmi-Niemi, varajäs. Heikki Iihola
Kaakkoinen suurpiiri; Tytti Salminen, varajäs. Tapani Parviainen
Koillinen suurpiiri; Lea Salminen, varajäs. Vesa Vähätalo

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen
Sihteeri: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja  
 

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 6/ 2005 hyväksyminen  (liite)

5. Talousasiat
– HELKAn tase ja toiminnan tulos (1.1.-31.8.2005)

6. Tilannekatsaus Helkan projekteihin
– Kansalaiskanava-hanke (projektipäällikön valinta)
– Katsaus ”Rakennukset kertovat” -projektin materiaaliin

7.  Kotikadun tilannekatsaus

8. Syksyn aktiviteetit – tilannekatsaus
– Helkan jäsenkampanjan jatkotoimenpiteet
– Syksyn seminaarit ja koulutukset

9.  Ajankohtaiset lausuntosasiat
– Vetoomus HKR:lle rantojen puhtaanapidon yksikön toiminnan jatkamisesta
– Mielipide Helsingin mattolaitureista
– Vastaus lausuntopyyntöön Uudenmaan maakuntasuunnitelman 2030 luonnoksesta

10. Tapaninvainio-Seura ry:n anomus Helkan jäseneksi

11. Muut asiat
 
12. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

 

Aija Staffans
puheenjohtaja


Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

LIITTEET:  Pöytäkirja 5/ 2005

Edellisen kokouksen 16.8.2005  jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans= AS, Pirjo Tulikukka=PT, Nina Kalk= NK)  
 
23.8.05 Neuvonpito KSV:ssä keskuspuiston osayleiskaavan uusimiseen liittyvän osallistumisprosessin järjestämisestä; PT Helkasta, KSV:n edustajia sekä Keskuspuiston ystävien edustajia
24.8.05 Hermannin/Kalasataman alueen arkkitehtuurikilpailun tulosten esittely KSV:ssä; Helkasta PT
25.8.05 Kuntaliiton Demokratiatilinpäätöshankkeen kokous H:gin ympäristökeskuksessa; Helkasta PT 
25.8.05 Kuntaliiton KEKSU-hankkeen merellinen seminaari (aamupäivän osuus); Helkasta PT
25.8.05 Helsingin turvallisuusstrategia -työryhmän kokous kaupungintalolla; Helkasta PT
25.8.05 Osallistumis-teemaisen koulutus-/verkostoitumistilaisuuden ideointi-ryhmän palaveri; Helkasta PT
29.8.05 Kansalaiskanavan johtoryhmän 1. kokoontuminen; ASja PT Helkasta,  Matti Ollinkari ja Marja-Kirsti Eliasson (Helsingin kaupunki), Mari Immonen (Espoon kaupunki), Ari Toiva (Vantaan kaupunki)
29.8.05 Kansalaiskanavan projektipäällikön työhaastattelut; AS, PT, Tuula Salo (Helkan hallitus) sekä kolme projektipäällikkö-kandidaattia
31.8.05 Kansalaiskanavan projektipäällikön työhaastattelu; AS, PT, Tuula Salo (Helkan hallitus) ja yksi projektipäällikkö-kandidaatti
1.9.05 Kotikadun tilastoinnin kehittämisneuvottelu; NK, Heli Rantanen ja Jussi Aartolahti
1.9.05 Kotikadun julkaisujärjestelmän esittely Kallio-Seuralle; NK ja kolme Kallio-Seuran aktiivia
1.9.05 Helkan merellinen puheenjohtaja-palaveri Suomenlinnassa; läsnä AS, PT sekä Helkan hallituksen jäseniä ja jäsenyhdistysten aktiiveja – yhteensä n. 40 henkeä
2.9.05 Neuvottelu ”Kotikaupunkipolut”-pilottiprojektin rahoituksesta Helsingin kulttuuriasiainkeskuksessa; Helkasta PT, Kotiseutuliitosta Pauli Saloranta ja Heikki Kukkonen sekä Helsingin kulttuurijohtaja Pekka Timonen
7.9.05 Kaupunkisuunnitteluviraston Raide-YVA -haastattelu; PT Helkan edustajana
8.9.05 25.5. Helsingin turvallisuusstrategia-työryhmän kokous kaupungintalolla; PT Helkasta