Esityslista 7/2006

HALLITUS  7/ 2006   ESITYSLISTA

Aika:  tiistai  3. lokakuuta 2006, kello 17.00
Paikka: Helkan kokoustila, Unioninkatu 28 B
 

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Raimo Nenonen vpj, varajäs. Hilkka Kuusinen
Eteläinen suurpiiri; Olli-Pekka Ihalainen, varajäs. Marja Häyrinen-Alestalo
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo, varajäs. Jouko Hömppi 
Pohjoinen suurpiiri; Ulla Kaivola, varajäs. Anu Karvonen
Itäinen suurpiiri; Helka Nurmi-Niemi, varajäs. Heikki Iihola
Kaakkoinen suurpiiri; Tytti Salminen, varajäs. Tapani Parviainen
Koillinen suurpiiri; Lea Salminen, varajäs. Vesa Vähätalo

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen
Sihteeri: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja   

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 6/ 2006 hyväksyminen  (liite)

5. Talousasiat
– Helkan tase ja toiminnan tulos 1.1.-31.8.2006
– valtuutus Sammon YKS-projektitilin varojen siirtämiseksi YKS2-projektitilille
 
6. Kotikatuasiat
 – Kotikatuvastaavan sijaisen työsopimus
 – Kotikadun syyskausi 2006, lyhyt katsaus suunnitelmiin/tavoitteisiin
 – Kotikadun strategiapalaverin ajankohta
 – Kotikadun gsm-liittymä

7. Helkan syyskokous 14.11.06
 – valmistelut: paikka (hkr-yhteistyö?), ohjelma, puheenjohtaja, tiedotus
 – asiakirjat: Helkan toimintasuunnitelma 2007

8. Syyskauden aktiviteetit  
– lyhyt yhteenveto Santahaminan pj-palaverista
– hallituksen strategia-työryhmän kokoonpano ja tapaamisen ajankohta
– ksv:n tarjous: infotilan ideointi-ilta & Kaupunki tilassa -näyttelyn esittely – päivämäärä
– mahdollisen alueliitos-/seutuaiheisen seminaarin ajankohta

9. Kansalaiskanavan tilannekatsaus
 – projektityöntekijän työsopimus
 – muuta ajankohtaista
 – terveiset ”Kansalaisvaikuttaminen.NYT – demokratia muutoksessa” -seminaarista 20.9.06

10. SHARE- ja Kamppi-Kluuvi -projektien tilannekatsaus
 – terveiset SHARE-työseminaarista
 – Kamppi-Kluuvi -projektin kysely: Helkan tarjous Helsingin kaupungille
 
11. Lausuntoasiat
– tiedoksi: yhtyminen Kotiseutuliiton lausuntoon Uudenmaan maakuntaohjelmaluonnoksesta 2007-2010
– Helsingin kaupungin hallintokeskuksen lausuntopyyntö Arkkitehtuuripoliittisesta ohjelmasta (määräaika: 27.9.)

12. Muut asiat 
– asukkaiden kokoontumistilojen maksullisuus – kentältä tullut palaute, mahdolliset toimenpiteet
– muistutus: Helsingin luonnonhoidon strategialuonnoksen esittely- ja kommentointitilaisuus Helkan jäsenille ke 18.10. klo 15-18.
– Helkan kommentit H:gin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen projekti LUMO:on
– tiedoksi: joukkoliikennelautakunnan vastaus Merihaka-Seuralle bussi 68-asiassa
– tiedoksi: Helkassa uusi kopiokone/skanneri/tulostin

13. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta


Aija Staffans   
puheenjohtaja   


Pirjo Tulikukka 
kokouksen sihteeri

LIITTEET:  Pöytäkirja 6/ 2006


Edellisen kokouksen 22.8.2006  jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans=AS, Pirjo Tulikukka=PT, Nina Kalk=NK, Maija Sipilä=MS, Riikka Henriksson=RH)

23.8.06 Kamppi-Kluuvi -turvallisuushankkeen työkokous kaupungintalolla; Helkan edustajana Mikko Virkamäki
29.8.06 Kansalaiskanavaan liittyvän kotikaupunkipulku-projektin koekävely Myyrmäessä; Helkasta RH
29.8.06 Helkan merellinen puheenjohtajapalaveri Santahaminassa; AS, PT sekä lähes 40 Helkan jäsenaktiivia
1.9.06   Kansalaiskanava-projektin projektityöntekijän työhaastattelu: PT ja RH sekä hakijakandidaatti
5.9.06   Kansalaiskanava-projektin ohjausryhmän kokous Tieteiden talolla; RH, PT, MS sekä muita ohjausryhmän jäseniä
5.9.06   Suuri joukkoliikenneilta Käpylän koululla; AS, PT sekä Helkan jäsenyhdistysten aktiiveja n. kymmenkunta (osallistujia yhteensä n. 40 henkeä)
6.9.06   Demokratiatilinpäätöshankkeen Helsingin ohjausryhmän kokous kaupungintalolla; Helkasta PT  
6.9.06   Kuntatalon Kuntamarkkinat; paikalla Kansalaiskanavan edustajana RH
7.9.06   Kuntatalon Kuntamarkkinat; paikalla Helkasta PT ja Kansalaiskanavasta RH
8.9.06   Kansalaiskanava-projektin projektityöntekijöiden työhaastattelut: PT ja RH sekä 2 hakijakandidaattia
8.9.06   Osallistumisaiheisen valtakunnallisen seminaarin suunnittelutapaaminen Helkassa; PT, RH sekä työryhmän jäseniä
11.9.06 Kansalaiskanava-projektin projektityöntekijän työhaastattelu: PT ja RH sekä hakijakandidaatti
12.9.06 Kotikatu-projektin työpalaveri; Helkasta Heli Rantanen ja Kotikadun uusi ATK- ja koulutusvastaava Timo Tuominen
12.9.06 Helkan strategia-/visiotyöskentelyn pohjustuspalaveri; paikalla PT sekä Helkan hallituksen jäsen Olli-Pekka Ihalainen
15.9.06 Kansalaiskanavan ja ICING-hankkeen yhteistyötapaaminen TAIKissa; RH sekä ICING-hankkeen edustajia
19.9.06 Rakennukset kertovat -projektin suunnittelutapaaminen Helkassa: PT ja Liisa Tarjanne Helkan edustajina sekä projektia toteuttavat arkkitehdit Piritta Hannula ja Marja Salonen
19.9.06 Kamppi-Kluuvi -turvallisuushankkeen esittelyilta Helkassa; paikalla PT, Mikko Virkamäki sekä edustajia Kamppi-Kluuvin sekä sen naapuruston alueen kaupunginosayhdistyksistä (yht. 7 henkeä)
20.9.06 Kansalaisvaikuttaminen.NYT – demokratia muutoksessa -seminaari Tieteiden talolla; paikalla PT, RH, MS ja muiden järjestäjätahojen edustajia sekä alustajia ja osallistujia: yhteensä n. 80 henkeä
21.-22.9.06 SHARE-projektin työseminaari kaupungintalolla; Helkan edustajina PT ja Mikko Virkamäki
23.9.06 Myllypuro-Seura täyttää 40 vuotta Myllypuro-päivän juhlan yhteydessä Yläkiventien juhlakentällä; PT Helkasta pitämässä juhlapuheen
25.9.06 Kamppi-Kluuvi -turvallisuushankkeen työkokous kaupungintalolla; Helkasta paikalla PT
26.9.06 Helsingin kaupunginmuseon 100-vuotisjuhlat kaupungintalolla; Helkaa edustamassa PT
29.9.06 Urban-hankkeen päätösseminaari; Helkaa edustamassa PT
2.10.06 Kansalaiskanava-projektin osallisuusasiantuntijoiden kokous Helkassa; RH, PT sekä H:gin, Espoon ja Vantaan osallisuusasiantuntijoita
2.10.06 Helkan alustus Kalliolan kansanopistolla aiheesta ”Miten voin vaikuttaa oman asuinalueeni asioihin?”; alustajana PT
3.10.06 Kamppi-Kluuvi -turvallisuushankkeen laajemman työryhmän kokous kaupungintalolla; Helkasta paikalla PT ja Mikko Virkamäki