Esityslista 8/2013

HALLITUS 8/ 2013 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 24. syyskuuta 2013, klo 17.00
Paikka: Helkan toimisto, Toinen Linja 3 (5. kerroksen neuvottelutila)

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Timo Puska, varajäs. Janne Kareinen
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Tuula Palaste-Eerola, varajäs. Jari Prevost
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Heikki Leppänen, varajäs. Lulu Nenonen
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Timo Kopomaa, varajäs. Gösta Engman
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Risto Rautiainen, varajäs. Marika Lahti
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Veijo Lehto, varajäs. Juhani Lönnroth
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Riitta Korhonen, varajäs. Elise Järvenpää

Asiantuntijajäsen: Tuuli Kaskinen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, viestintä- ja projektivastaava

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 7/2013 hyväksyminen

5. Talousasiat
– toiminnan tulos ja tase (2. vuosikolmannes)

6. Toimiston asiat
– työsopimusten tarkistamisasia

7. Helkan 50-vuotisjuhlasuunnittelu
– lyhyt tilannekatsaus ja budjettitarkastelua

8. Ajankohtaista
– pj-palaverin (12.9.) tunnelmat
– Helkan syyskokouksen (27.11.) kokouspaikan ja ohjelman ideointia
– tiedoksi Helkan hallituksen kokoonpanoon liittyvä muutos
– koulutustarjous Helkan hallitukselle

9. Helkan projektit ja työryhmät
– yleiskaavaryhmä (mm. 19.9. seminaarin kuulumiset)
– Leader-selvitysprojektin tilannekatsaus
– asukastoiminnan ja -tilojen rahoitus -työryhmä – tilannekatsaus

10. Muut asiat
– keskustelunavaus: Koskelan sairaala-alueen muutossuunnitelmat
– muut mahdolliset tiedotusasiat

11. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 7/ 2013

Edellisen kokouksen 27.8.13 jälkeen tapahtunutta:

(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Päivi Savolainen = PS, Atro Kajaste = AK)

28.8.13 Tapaaminen Uudenmaan liiton ja ELY-keskuksen edustajien kanssa (Leader-selvitysprojekti); PT ja projektipäällikkö Eeva Kuuluvainen
28.8.13 Paikalliskehittämisen toimintamallin luonnoksen esittelyä ruotsalaisten valtuustoryhmälle; PT ja Eeva Kuuluvainen
30.8.13 Vyyhti-projektiryhmän kokous Arabianrannassa; PS
3.9.13 Tapaaminen Uudenmaan liiton, ELY-keskuksen ja Uudenmaan paikallistoimijoiden edustajien kanssa (Leader-selvitysprojekti); PT
5.9.13 Goethe Instituutin tutkijavierailu ja -haastattelu Helkassa; PT
5.9.13 Vyyhti-projektin tapahtuma (Vyyhtipeli) Arabianrannassa; Helkasta PS
6.9.13 Artovan henki -toimintamallin lanseeraus Arabianrannan Kääntöpaikalla; PT
9.9.13 Siltasaariseuran 30-vuotisjuhlaristeily; Helkan edustajana eteläisten kaupunginosien hallitusjäsen Tuula Palaste-Eerola
12.9.13 Helkan pj-palaveri ravintola Uunisaaren kahvilatilassa; AS, PT, PS, Martti Helminen, Heikki Kukkonen ja 30 Helkan jäsenyhdistyksen edustajaa
15.9.13 SYTY ry:n valtakunnallisen LOKAALI-tapahtuman työpaja Tammelassa; PT
17.9.13 Leader-selvitysprojektin ohjausryhmän kokous Helkassa; PT, AS, Eeva Kuuluvainen sekä muut ohjausryhmän jäsenet
18.9.13 Tapaaminen Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Aluetyön yksikön kanssa Asukastalo Myllärissä; PS, PT ja Eeva Kuuluvainen
19.9.13 Helkan yleiskaavaseminaari ”Kaupunginosat kukoistamaan” Stadionin monitoimitilassa; PT, yleiskaavaryhmän jäsen, ksv:n edustaja sekä seminaarin osallistujia
19.9.13 Malmin ylipormestarin asukasilta; PS
23.9.13 Pieksämäen ”Hiekanpään elämänkaarihankkeen” edustaja vierailee Helkassa; PT