Esityslista 8/2011

HALLITUS 8/ 2011 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 8. marraskuuta 2011, klo 17.00
Paikka: Helkan toimisto, Ruoholahdenkatu 10 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Janne Kareinen, varajäs. Timo Puska
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Marja Häyrinen-Alestalo, varajäs. Lea Virtala
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Lulu Nenonen, varajäs. Tarja Sarjakoski
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Simo Sankari, varajäs. Matti Enroth
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Harry Piela, varajäs. Risto Rautiainen
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Erkki Merimaa, varajäs. Veijo Lehto
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Katriina Alestalo, varajäs. Sanna Peltola

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, viestintävastaava

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 7/2011 hyväksyminen

5. Ajankohtaista
– kaupunginosat.net:in ja Helkan kotisivujen sivustouudistus julkaistu
– periaatepäätös kotisivujen tarjoamisesta ulkopuolisille tahoille
– ksv-seminaariyhteistyö (sisältötoiveita tai suunnitteluryhmän asettaminen)
– keskustelua Kauppalehden liitteestä ja sen sisällöstä
– Helkan ’nopean toiminnan joukot’ – keskustelua tarpeesta ja muodosta

6. Helkan syyskokous 29.11.
– järjestelyjen tilanne
– toimintasuunnitelma- ja talousarvioluonnokset 2012
– hallituksen jäsenyysasiat
– keskustelua mahdollisesta "vuoden teon" palkitsemisesta

7. Helkan projekteista
– Projektihenkilöiden työsopimusasiat
– Yhteisökehittämisen menetelmän (ABCD method) uranuurtajan Cormac Russelin yhteistyöehdotus Helkalle (yksinkertaisen kaupunginosakehittämisen pelin suomenkielinen käännös)
– terveiset Vyyhdin tulevaisuusverstas-koulutuksesta 25.10.
– uusi yhteistyöprojekti SYTY ry:n kanssa (Kaupunki-Leader -toimintatapa)
– keskustelua projektien tarkistuslistasta

8. Helkan yhtyminen aloitteeseen asukastaloihin liittyen
– Aloite kaupungin asukastalorahoituksen myöntöaikataulun muuttamisesta

9. Lausuntoasiat
– lausuntopyyntö Helsingin kaupungin maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2012 luonnoksesta (määräaika 16.12.)

10. Huomionosoitukset
– edellisen kokouksen ansiomerkkipäätöksen vahvistaminen
– Myllypuro-Seura ry:n huomionosoitusanomus

11. Muut asiat
– terveiset Hannu Penttilän tapaamisesta
– terveiset Vapaus valita toisin -verkoston seminaarista 5.11.
– tiedustelu muuttovapaakäytännöstä Helkassa
– Puotila-Seuran 50-vuotisjuhla 12.11. – edustuspyyntö hallitukselle
– muut mahdolliset tiedotusasiat

12. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 7/ 2011

Edellisen kokouksen 4.10.11 jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Päivi Savolainen = PS, Ilari Kajaste = IK, Terhi Vilkman = TV)

5.10.11 "Kassin" (tavaroiden ja palvelujen vaihtoon kehitetty nettipalvelu) yhteistyöpalaveri Helkan toimistolla; Helkasta IK
8.11.11 Helkan toiminnan esittely Länsbygderådet i Stockholms län:in delegaatiolle Hotelli Arthurissa; PT
10.10.11 Yhteistyöneuvottelu kaupungin Turvallisuus- ja valmiusyksikössä; PT
10.10.11 Yhteistyöneuvottelu Kauppalehden liitteestä Helkassa; PT & InPressin edustaja
11.10.11 Sirkku Wallinin ja Liisa Horellin tutkimushaastattelu CADDIES-projektista Helkassa; PS ja PT
11.10.11 Hermanni-Vallila -sivuston käynnistyskoulutus Helkassa; IK
13.10.11 Kotiseutuliiton kaupunkijaoksen kokous; PT
13.10.11 Vetoa  ja voimaa -hankkeen demokratia-ilta Kontukeskuksessa; PT
14.10.11 Yhteistyöpalaveri SYTY ry:n kanssa projekti-ideasta; PT ja Risto-Matti Niemi
17.10.11 Kauppalehden liitteen toimituspalaveri InPressin tiloissa; PT, PS, Janne Kareinen ja InPressin edustajia
17.10.11 Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän tapaaminen; AS ja PT
18.10.11 Terveellinen kaupunginosa -hankkeen Idealinko-alustan työpaja H:gin kaupungin terveyskeskuksen työntekijöille; Helkasta työpajan vetäjänä PT
19.-21.10.11 CADDIES-projektin päätösseminaari Norrköpingissä; PT, PS, TV, IK
25.10.11 PAPU-projektin yhteistyötapaaminen YTK:ssa Otaniemessä; PT
25.10.11 CADDIES-esittely TAIKin projektiryhmälle toimistolla; TV
25.10.11 Vyyhdin tulevaisuusverstas Helkan toimistolla; PS, PT, Susanna Snellman ja jäsenyhdistysten edustajia
26.10.11 Vyyhti-ohjausryhmän kokous; PT
26.10.11 Kaupunki-innovaatio -hankkeen "Kaupunkikiihdytin"-konseptin analyysin julkaisu; PT:llä pyydetty kommenttipuheenvuoro
27.10.11 Aluetyön yksikön verkostotapaaminen kaupunginosatoimijoille Malmin toimintakeskuksessa; PT ja PS
31.10.11 PAPU-projektin yhteistyötapaaminen sosiaaliviraston aluetyön yksikön kanssa Itäkeskuksessa; PT ja Eeva Kuuluvainen sekä Päivi Männistö
31.10.11 Vyyhti-projektikokous Metropoliassa; PS ja PT Helkasta
31.10.11 Kotikatu-koulutus Munkinseudun aktiiveille Helkassa; IK
2.11.11 PAPU-hankkeen yhteistyöpalaveri Otaniemessä; PT