Esityslista 9/2012

HALLITUS 9/ 2012 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 30. syyskuuta 2012, klo 17.00
Paikka: Helkan toimisto, Ruoholahdenkatu 10 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Timo Puska, varajäs. Janne Kareinen
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Tuula Palaste-Eerola, varajäs. Jari Prevost
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Heikki Leppänen, varajäs. Lulu Nenonen
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Simo Sankari, varajäs. Matti Enroth
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Harry Piela, varajäs. Risto Rautiainen
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Erkki Merimaa, varajäs. Veijo Lehto
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Katriina Alestalo, varajäs. Sanna Peltola

Asiantuntijajäsen: Tuuli Kaskinen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, viestintä- ja projektivastaava

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 8/2012 hyväksyminen

5. Ajankohtaista
– terveiset kaupungin demokratiapilottien info- ja keskustelutilaisuudesta 23.10. 
– joulukuun 2012 hallituksen kokousajan sopiminen
– tarjous Helkan 50-v. juhlajulkaisusta (juhlavuotta 2014 varten)

6. Helkan syyskokous 29.11.
– järjestelyjen tilanne
– toimintasuunnitelma- ja talousarvioluonnokset 2013
– keskustelua Helkan asiantuntijapalvelujen hinnoittelusta
– hallituksen jäsenyysasiat
– keskustelua mahdollisesta ”Vuoden teon” palkitsemisesta

7. Helkan projektit
– Leader-selvitysprojektin tilannekatsaus ja Leader-jatkohakemus
– tiedoksi Vyyhti-projektin kaupunginosayhdistyksen CV -koulutusilta

8. Lausuntoasiat
– Pisararadan OAS-mielipiteen tilanne

9. Muut asiat
– Helkan toimitila (tietoa vuokranantajan suunnitelmista)
– kuulumisia tilaisuuksista ja seminaareista joihin on osallistuttu
– muut mahdolliset tiedotusasiat

10. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Katriina Alestalo
kokouspuheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 8/ 2012

Edellisen kokouksen 25.9.12 jälkeen tapahtunutta:

(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Päivi Savolainen = PS, Otto Peräkylä = OP)

26.9.12 Kotikatu-koulutus (Töölö) Helkassa; OP ja kaupunginosa-aktiiveja
1.10.12 Kotikatu-koulutus (Munkinseutu) Helkassa; OP ja kaupunginosa-aktiiveja
2.10.12 Kotikatu-koulutus (Pasila) Helkassa; OP ja kaupunginosa-aktiiveja
3.10.12 Helkan Yleiskaavatyöryhmän tapaaminen Helkassa (sisältäen Kotikatu-perehdytyksen); PT, OP ja työryhmän jäseniä
4.10.12 Helka EU:n Neuvoston asiantuntijaseminaarin paneelissa (”Open Government in the Making”); PT pyydettynä panelistina
5.10.12 Kotikatu-koulutus (Ruskeasuo) Helkassa; OP ja kaupunginosa-aktiiveja
8.10.12 Kotikadun kehittämistapaaminen Helkassa; OP, PT, Grok IT:n väkeä sekä  kaupunginosasivustojen aktiiveja
10.10.12 Vyyhti-projektin Facebook-koulutus Metropoliassa Arabianrannassa; PT
11.10.12 Kotikatu-koulutus (Maunula) Helkassa; OP ja kaupunginosa-aktiiveja
13.10.12 Kotiseutuliiton seminaari kaupunginosatoiminnan rahoitushaasteista ja -mahdollisuuksista; PT alustamassa Helkasta ja Janne Kareinen Artovasta
16.10.12 Vyyhti-projektin Blogi-koulutus Arabianrannan Metropoliassa; PT
17.10.12 Vyyhti-projektiryhmän tapaaminen Arabianrannan Metropoliassa; PS ja PT
17.10.12 Päivähoidon asukasfoorumi Korttelitalo Ruudissa Kontulassa; PS ja PT tilaisuuden fasilitoijina
23.10.12 Uudenmaan liiton Vuoden kaupunginosan valintaraadin kokous; PT Helkasta
23.10.12 Helsingin demokratiapilottien info- ja keskustelutilaisuus Vanhalla Raatihuoneella; Helkasta PT
23.10.12 Kaupunginosat.net:iin asetettavan ”Osallistuva kansalainen -työkalulaatikon” suunnittelupalaveri Helkassa; Helkasta OP ja PS
23.10.12 Kotikatu-koulutus (Toimituksen peruskoulutus) Helkassa; OP
24.10.12 ASKO-projektipalaveri Tuuli Kaskisen kanssa Demos Helsingissä; PS
24.10.12 Kotikatu-koulutus (Ylläpitokoulutus) Helkassa; OP ja kaupunginosa-aktiiveja
25.10.12 ”Avoin Data 2012” -seminaari Sitrassa; Helkasta PT
29.10.12 CADDIES-projektikokemusten esittely Aalto-yliopistossa; PT
29.10.12 Helsingin kaupunginkirjaston paikallisbudjetoinnin pilotti (Lasipalatsin Kohtaamispaikalla); Helkasta PT
30.10.12 Helkan Leader-selvitysprojektin ohjausryhmän tapaaminen Helkassa; PT, Eeva Kuuluvainen ja ohjausryhmän jäseniä
30.10.12 Kotikatu-koulutus Kulosaaren koululla; OP ja kaupunginosa-aktiiveja