Esityslista 9/2013

HALLITUS 9/ 2013 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 29. lokakuuta 2013, klo 17.00
Paikka: Helkan toimisto, Toinen Linja 3

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Timo Puska, varajäs. Janne Kareinen
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Tuula Palaste-Eerola, varajäs. Jari Prevost
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Heikki Leppänen, varajäs. Lulu Nenonen
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Timo Kopomaa, varajäs. Gösta Engman
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Risto Rautiainen, varajäs. Marika Lahti
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Veijo Lehto, varajäs. Juhani Lönnroth
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Riitta Korhonen, varajäs. Elise Järvenpää

Asiantuntijajäsen: Tuuli Kaskinen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, viestintä- ja projektivastaava

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 8/2013 hyväksyminen

5. Helkan syyskokous 27.11.
– järjestelyjen tilanne
– toimintasuunnitelma- ja talousarvioluonnokset 2014
– hallituksen jäsenyysasiat
– keskustelua mahdollisesta ”Vuoden teon” palkitsemisesta

6. Helkan 50. juhlavuosi
– suunnitelmien tilannekatsaus

7. Helkan projektit ja työryhmät
– Vyyhti-projekti
– yleiskaavaryhmä
– Leader-selvitysprojekti
– asukastoiminnan ja -tilojen rahoitus -työryhmä

8. Lausuntoasiat
– lausuntopyyntö Uusimaa-ohjelman ja sen ympäristöselostuksen luonnoksista
(määräaika 14.11.)
– mahdollinen kannanotto Pisararadan asemakaavaluonnokseen (määräaika 29.11.)
– Helkan asukastoiminnan ja asukastalojen rahoituksen kannanoton tilanne
– tiedoksi: 28.10. jätetty mielipide ”Rakennerahasto-ohjelmasta 2014-2020” tem:iin

9. Muut asiat
– ylipormestrin haaste kaupunki-ideakilpailuun
– tiedustelu jäsenistöltä Helkan yleisiin huomionosoituksiin liittyen
– muut mahdolliset tiedotusasiat

10. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 8/ 2013

Edellisen kokouksen 24.9.13 jälkeen tapahtunutta:

(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Päivi Savolainen = PS, Otto Peräkylä = OP)

25.9.13 Innovatiivinen kaupunki-tutkimushankkeen aamiaistilaisuus; PT
26.9.13 Vyyhti-projektiryhmän kokous Arabianrannassa; PS ja PT Helkasta
27.9.13 Vaasankadun kansalaisfestari; PT ja projektipäällikkö Eeva Kuuluvainen
27.9.13 Ruskeasuo-Seuran 60-vuotisjuhla Ortonin tiloissa; Helkasta PT
29.9.13 Pukinmäki-Seuran 35-vuotisjuhla Pukinmäen koulun tiloissa; Helkan tervehdys PT
30.9.13 Kirjaston ”Kansalaisverstas”-työpajansarjan tilaisuus Kirjakaapelilla; Helkasta PT, hall.värajäsen Janne Kareinen ja projektipäällikkö Eeva Kuuluvainen
1.10.13 Helsingin kaupunginmuseon tulevaisuutta ideoiva työpaja NK:n Hapen tiloissa; Helkasta PT
2.10.13 Urbaani Arki -hankkeen seminaari paikkatiedon tematiikasta Laiturilla; PT
3.10.13 ENJUSTESS – Ympäristöoikeudenmukaisuus vesialueiden suunnittelussa H:gissä -tutkimushankkeen sidosryhmäseminaari SYKE:ssä; PT
4.10.13 Helkan asukastoiminnan rahoituskannanoton työryhmän tapaaminen Helkassa; PT, Janne kareinen ja Otto-Ville Mikkelä
6.10.13 Asukastalojen ja -toiminnan rahoitusta pohtiva lähidemokratiatilaisuus Kumpulan kylätilalla; Helkasta PT
8.10.13 Helsingin tapaturmien ehkäisyn työryhmän kokous Kaupungintalon tiloissa; PT Helkasta nimettynä asiantuntijaedustajana
9.10.13 Kotikadun peruskoulutus; OP ja kaupunginosasivujen päivittäjiä
10.10.13 Sidosryhmätapaaminen Helsingin Turvallisuus- ja valmiusyksikön viranhaltoijoiden kanssa; PT
11.10.13 Kotikadun peruskoulutus; OP ja kaupunginosasivujen päivittäjiä
15.10.13 SYTY ry:n työpajapäivä Tampereella (Helkan Leader-selvitysprojektiin liittyen); PT ja projektipäällikkö Eeva Kuuluvainen
16.10.13 Helkan Leader-ohjausryhmän kokous Helkassa; PT, AS, Tuuli Kaskinen ja proj.päällikkö Eeva Kuuluvainen
17.10.13 Demokratiapäivän seminaari Kuntaliitossa; PT
22.10.13 Lähiöprojektin ja Helkan Leader-selvitysprojektin yhteistyötapaaminen; PT ja proj-päällikkö Eeva Kuuluvainen, Tero Santaoja ja Pirjo Ruotsalainen
282.9.13 Suomen Kotiseutuliiton kaupunkijaoksen kokoontuminen Kotiseutuliitossa; PT