Esityslista 9/2014

HALLITUS 9/ 2014 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 28. lokakuuta 2014, klo 16.00
Paikka: Viikin Gardenia (Koetilantie 1)

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Markku Kavonius, varajäs. Kari Silfverberg
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Anu Soots, varajäs. Tuula Palaste-Eerola
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Heikki Leppänen, varajäs. Mikko Virkamäki
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Timo Kopomaa, varajäs. Seppo Latvala
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Risto Rautiainen, varajäs. Marika Lahti
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Veijo Lehto, varajäs. Juhani Lönnroth
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Riitta Korhonen, varajäs. Elise Järvenpää

Asiantuntijajäsen: Sirkku Wallin

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, viestintä- ja projektivastaava

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 8/2014 hyväksyminen

5. Helkan syyskokous 27.11.
– toimintasuunnitelma- ja talousarvioluonnokset 2015
– hallituksen jäsenyysasiat
– keskustelua mahdollisista 50. juhlavuoden huomionosoituksista

6. Helkan edustajan nimeäminen Helsingin vapaaehtoistyön neuvottelukuntaan toimikaudelle 2015-16

7. Muut asiat
– tukiadressipyyntö Lapinlahden lähteelle
– muut mahdolliset tiedotusasiat

8. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 8/ 2014

Edellisen kokouksen 23.9.-14 jälkeen tapahtunutta:

(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Päivi Savolainen = PS, Atro Kajaste = AK, Zsolt Szilagyi = ZS, Janne Kareinen = JK, Eeva Kuuluvainen = EK)

2.10.-14 Helkan 50-vuotisjuhlat kaupungintalon juhlasalissa; AS, PT, JK, ZS, PS, EK; yht. n. 160 juhlavierasta
4.10.-14 ”I love Helsinki” -kotikaupunkipolkukierros Helkan 50v-juhlavuoden kunniaksi; PT, Pauli Saloranta (yht. n. 25 osallistujaa)
11.10.-14 Viestinnän (kansalaisjournalismin toteuttamisen) koulutus Helkassa; PT, Liisa Heikinheimo ja koulutuksen osallistujia
13.10.-14 Demokratiapäivään 14.10. liittyvä Kansalaistoiminnan ajatuspaja (KSL:n tiloissa); PT
13.10.-14 Kotikadun starttikoulutus Tapulikaupungille; ZS
14.10.-14 Valtakunnallinen Demokratiapäivä Kuntatalolla; PT iltapäivän seminaariosuudessa
15.10.-14 Kallion kehittämisryhmän tapaaminen (Paikallinen kehittämispolku); EK ja PT
17.10.-14 Helsingin viestintäpäällikön tapaaminen; PT ja Pauli Saloranta sekä viestintäpäällikkö Tapio Kari ja asukasyhteistyötiimin Titta Reunanen
20.10.-14 Helkan ja Tampereen demokratiapäällikkö Antti Leskisen yhteistyöneuvottelu; PT ja EK
21.10.-14 Helsingin kaupunginkanslian päällikön ja rahoitusjohtajan tapaaminen; PT ja EK sekä kansl.päällikkö Tapio Korhonen, rah.johtaja Tuula Saxholm, viest.päällikkö Tapio Kari ja asukasosallisuustiimin päällikkö Johanna Seppälä
23.10.-14 Helkan yleiskaavaryhmän kokous; PT
27.10.-14 Haaga-Helian ”Hubitti”-hankkeen työpaja; PT
28.10.-14 Helsingin tapaturmien ehkäisytyöryhmän kokous; PT
28.10.-14 Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajusen tapaaminen; PT ja EK