Esityslista 9/2004

Aika Tiistaina 7. joulukuuta 2004 kello 16.30
Paikka Helkan kokoustila, Unioninkatu 28 B

Hallitus Aija Staffans puheenjohtaja
Jäsenet ja varajäsenet:
Raimo Nenonen vpj Ritva Westerlund, Keskinen
Terttu-Liisa Ertola Hannu Kurki, Pohjoinen
Heikki Iihola Arja Kujanpää, Itäinen
Liisa Tarjanne Sirpa Saari, Eteläinen
Tapani Parviainen Tytti Salminen, Kaakkoinen
Sirpa Nykyri Raimo Kivimäki, Koillinen
Tuula Salo Jukka Sarjanen, Läntinen
Asiantuntijajäsen:
Martti Helminen
Sihteeri:
Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 8/ 2004 hyväksyminen (liite)

5. Talousasiat

– HELKAn tase ja toiminnan tulos (tilanne lokakuun lopussa)

6. Tilannekatsaus HELKAn projekteihin vuoden 2004 lopulla

– Kansalaiskanava-hanke

– YKS2-projekti

– Aluefoorumiprojekti

– Rakennukset kertovat-projekti

7. HELKAn alkuvuoden 2005 aktiviteetit

– tilannekatsaus HELKAn työryhmien toimintaan
– KOTIKADUn julkaisujärjestelmän tilanne (Nina Kalk)

– alkuvuoden koulutusyhteistyö (Työväenopisto, Kotiseutuliitto)

8. Kevätkauden 2005 hallituksen kokoukset

9. Pikku Huopalahtiseuran ry:n ja Punavuoriseura ry:n ansiomerkkianomukset

10. Muut asiat

– HELKAn ehdokkaan nimeäminen vapaaehtoistyön neuvottelukuntaan

11. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta 

Aija Staffans Pirjo Tulikukka
puheenjohtaja kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 8/ 2004

 Edellisen kokouksen 19.10.04 jälkeen tapahtunutta:

(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans= AS, Pirjo Tulikukka=PT, Nina Kalk= NK)

27.10.04 YKS2-ohjausryhmän palaveri HELKAssa; Mikko Virkamäki, Sirpa Saari, PT

28.10.04 HELKAn Swot-raportin koostamisen välitapaaminen HELKAssa; PT ja raportin kokoaja tutkija Maija Sipilä

28.10.04 KOTIKADUN julkaisujärjestelmä-pilotin koulutus Malminkartanon asukastalo Horisontissa; paikalla NK, PT, konsultti Heli Rantanen, Henrik Niinimäki ja pilottialueiden kotisivuvastaavat

28.10.04 ”Haasteena Itä-Helsinki” -luentosarjan luento Stoa:ssa; paikalla HELKAsta PT

3.11.04 Haty ry:n, Helkan ja Helsingin sos.viraston yhteistyöryhmän tapaaminen HELKAssa, paikalla AS, PT, Marja-Kirsti Eliasson (sos.viraston kehittämiskonsultti), Hannu Kurki, Kaarina Saavola (Haty ry:stä) ja tutkija Maija Sipilä

9.11.04 KANSALAISKANAVA-hankkeen johtoryhmän tapaaminen HELKAssa; Paikalla AS, PT, Raimo Nenonen, Marja Häyrinen-Alestalo (Tutu), Reijo Korhonen (HRY), Heikki Miettinen (EKYL), Leea Halmén (Vantaa)

9.11.04 ”Haasteena Itä-Helsinki” -luentosarjan päätösseminaarin suunnittelutapaaminen HELKAssa; PT ja H:gin työväenopiston itäisen alueopiston rehtori Pirjo Halla

11.11.04 ”Haasteena Itä-Helsinki” -luentosarjan luento Stoa:ssa; paikalla HELKAsta PT

16.11.04 HELKAn syyskokous HKR:n uusissa kokoustiloissa (Kasarminkatu 21); AS, PT, NK, HELKAn hallituksen jäseniä ja jäsenyhdistysten edustajat

17.11.04 Kuntaliiton KEKSU-hankkeen (osallistumisen ja vaikuttamisen kehittäminen) työryhmätapaaminen Kuntatalolla; paikalla HELKAsta PT

18.11.04 KOTIKADUN julkaisujärjestelmä-pilotin koulutus Malminkartanon asukastalo Horisontissa; paikalla NK, PT, konsultti Heli Rantanen, Henrik Niinimäki ja pilottialueiden kotisivuvastaavia

19.11.04 Neuvonpito Kaupunkiohjelman projektipäällikkö Marko Karvisen kanssa; PT ja Marko Karvinen

24.11.04 Kaupunkiohjelman (2002-2004) tulosseminaari Finlandia-talolla; paikalla PT, AS

29.11.04 Haty ry:n, Helkan ja Helsingin sos.viraston yhteistyöryhmän tapaaminen Kallion virastotalolla, paikalla AS, PT, Marja-Kirsti Eliasson, Hannu Kurki, Kaarina Saavola ja Maija Sipilä

30.11.04 HELKAn viestintätyöryhmän tapaaminen (HELKAssa); AS, PT, Tuula Salo ja Sirpa Nykyri