Esityslista 9/2005

ESITYSLISTA  9/2005

Aika: 15. marraskuuta 2005, kello 16.30
Paikka: HELKAn kokoustila, Unioninkatu 28 B
 
Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Raimo Nenonen vpj, varajäs. Ritva Westerlund
Eteläinen suurpiiri; Liisa Tarjanne, varajäs. Sirpa Saari
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo, varajäs. Jukka  Sarjanen 
Pohjoinen suurpiiri; Ulla Kaivola, varajäs. Anu Karvonen
Itäinen suurpiiri; Helka Nurmi-Niemi, varajäs. Heikki Iihola
Kaakkoinen suurpiiri; Tytti Salminen, varajäs. Tapani Parviainen
Koillinen suurpiiri; Lea Salminen, varajäs. Vesa Vähätalo

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen
Sihteeri: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja 

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 8/ 2005 hyväksyminen  (liite)

5. Talousasiat
– HELKAn tase ja toiminnan tulos ajalta 1.1.-30.10.2005

6. Kotikadun tilannekatsaus
– Nina Kalk paikalla kertomassa Kotikadun tilanteesta

7. Helkan syyskokous
– aika, paikka (Villa Jyränkö) ja ohjelma
– katsaus hallituksen kokoonpanoon (erovuoroisuus)
– syyskokousasiakirjat: Helkan v:n 2006 toimintasuunnitelma- ja talousarvioluonnokset

8. Loppuvuoden muut aktiviteetit
– Rakennuslakikoulutus lauantaina  3.12.05
– seminaariyhteistyö KaKe-verkoston kanssa

9. Kansalaiskanava-hanke
– Tilannekatsaus ja Maija Sipilän työsopimus

10. Tilannekatsaus Helkan muihin projekteihin
– Rakennukset kertovat -projektin tilanne
– SHARE-hanke etenee
– Kotikaupunkipolut-pilotti (Vuosaari) ja jatkosuunnitelmat
 
11. Lausuntoasiat

– Lausuntopyyntö kaupunginkansliasta liikenneturvallisuus -aloitteeseen liittyen
– Keskuspuiston virkistysaluekäytön kaavoituksen suunnitteluperiaatteista jätetty lausunto

12. Muut asiat 
– omakotiyhdistysten liittyminen Helkan jäseniksi – periaatekysely
– tukilausunnot HKR:lle mattolaituritoiminnasta ja rantojen puhtaanapitoyksikön jatkumisesta
– Tiedotusasioita: Helka mukana EKYL:in 25- ja Katajanokka-Seuran 60-vuotisjuhlissa
 
13. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta
– hallituksen mahdollinen kokoontuminen joulukuussa

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

LIITTEET:  Pöytäkirja 8/ 2005


Edellisen kokouksen 11.10.2005  jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Nina Kalk = NK, Maija Sipilä: MS)  

15.10.05 Espoon kaupunginosayhdistysten Liiton EKYL:in 25-vuotisjuhla; PT paikalla
17.10.05 ”CiPar” -hankkeen kartoitusseminaari Kauppakorkeakoulun CKIR-yksikön tiloissa Ruoholahdessa; AS ja PT Helkasta paikalla
18.10.05 ”Miten voin vaikuttaa elinympäristöni suunnitteluun” -kurssi Pauligin huvilalla; PT pyydettynä alustajana Helkasta (koulutuksen järjestäjänä ViSiO)
24.-25.10.05 Kotikatu-koulutusilta Pikku-Huopalahden kyläpajalla; NK ja kaupunginosien kotisivuaktiiveja
27.10.05 Helsingin kaupungin turvallisuusstrategia-työryhmän kokous kaupungintalolla; PT Helkasta
27.10.05 Kansalaiskanavan-hankkeen työpalaveri Helkassa; PT, MS ja ATK-konsultti Juri Ahlfors
28.10.05 Kotikadun taloussuunnittelu-palaveri Helkassa; NK, PT ja hallituksen jäsen Tytti Salminen
1.11.05 Pikku Huopalahden asukasaktiivien yhteistyöpalaveri Kotikatu- ja muusta yhteistyöstä; NK, PT sekä Pikku Huopalahti-Seuran ja Pikku Huopalahden asukayhdistyksen edustajia
2.11.05 Helkan läntisen suurpiirin yhteistapaaminen Haagassa; PT ja Tuula Salo Helkasta sekä edustajat Pajamäki-Seurasta, Malminkartanon asukasyhdistyksestä, Kårböle Gille:stä ja Pikku Huopalahti-Seurasta
4.11.05 Kansalaiskanava-projektin ohjausryhmän ensimmäinen kokoontuminen Helkassa; paikalla MS, PT sekä 10 ohjausryhmän jäsentä
9.11.05   Neuvottelu hankeyhteistyöstä Tiekessä (Kansalaiskanava, OPUS-hanke, ICING-hanke); AS, MS, PT, Jonna Kangasoja Tiekestä sekä OPUS- ja ICING-hankkeiden edustajia
10.11.05  Työpalaveri HKR:n asukasyhteistyösihteerin kanssa Villa Jyrängössä; paikalla PT Helkasta
10.11.05  Kotikaupunkipolku-projektin suunnittelukokous Helkassa; PT, MS sekä Pauli Saloranta Suomen kotiseutuliitosta
15.11.05  Demokratiatilinpäätös-hankkeen ohjausryhmän kokous Helsingin ksv:ssa; PT Helkan edustajana
15 .11.05 Kansalaiskanavan johtoryhmän kokous Helkassa; AS, MS ja Kansalaiskanavan johtoryhmän jäsenet