Esityslista 9/2006

HALLITUS  9/ 2006       ESITYSLISTA

Aika:  tiistai 28. marraskuuta 2006, kello 17.00
Paikka: Helkan kokoustila, Unioninkatu 28 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Raimo Nenonen vpj, varajäs. Hilkka Kuusinen
Eteläinen suurpiiri; Olli-Pekka Ihalainen, varajäs. Marja Häyrinen-Alestalo
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo, varajäs. Jouko Hömppi 
Pohjoinen suurpiiri; Ulla Kaivola, varajäs. Anu Karvonen
Itäinen suurpiiri; Helka Nurmi-Niemi, varajäs. Heikki Iihola
Kaakkoinen suurpiiri; Tytti Salminen, varajäs. Tapani Parviainen
Koillinen suurpiiri; Lea Salminen, varajäs. Vesa Vähätalo

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen
Sihteeri: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja  
 

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 8/ 2006 hyväksyminen  (liite)

5. Talousasiat
– Helkan tase ja toiminnan tulos 1.1.-31.10.2006
  
6. Helkan syyskokous 2006
– lyhyt yhteenveto

7. Ohje uusille hallituksen jäsenille
– ohjeen päivittäminen uusien toimintalinjausten pohjalta

8. Helkan nimenmuutosasia
– periaatekeskustelu ja mahdolliset jatkotoimenpiteet

9. Helkan projektien lyhyet tilannekatsaukset
– Kansalaiskanava -projektin tilanne
– Rakennukset kertovat -projektin tilanne
– YKS-projektit

10. Ajankohtaista Kotikadusta
– lyhyt katsaus muutamien kaupunginosien tilanteisiin

11. Lausuntoasiat
– opetusviraston lausuntopyyntö kouluverkkoselvityksestä (määräaika 15.12.06)
– YTV:n lausuntopyyntö PLJ 2007 liikennejärjestelmäluonnoksesta (määräaika 28.12.06)
– Mahdollinen mielipide Hernesaaren osayleiskaavan OAS:sista (määräaika 15.12.06)

12. Muut asiat 
– Helkan kanta yhdistysten kunniapuheenjohtaja-nimityksiin
– evästykset poliisien neuvottelupäivien puheenvuoroon 30.11.06

13. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

 

Aija Staffans   
puheenjohtaja


Pirjo Tulikukka 
kokouksen sihteeri


LIITTEET:  Pöytäkirja 8/ 2006


Edellisen kokouksen 31.10.2006  jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans=AS, Pirjo Tulikukka=PT, Riikka Henriksson=RH, Anna Kanervo=AK, Timo Tuominen=TT)

1.11.06 YTK:n tutkimushaastattelu Helkan edustajalle YTK:n toiminnasta; haastateltavana PT
1.11.06 Round Table -kutsukeskustelutilaisuus sisäministeriössä (aihe: Kansalaisaktiivisuus); Helkasta RH
1.11.06 Espoon avoin kansalaisfoorumi (aihe: sivistystoimi); PT paikalla Helkasta/Kansalaiskanavasta
2.11.06 Kansalaiskanavan ohjausryhmän kokous Tieteiden talolla; RH, PT, AK, sekä muita ohjausryhmän jäseniä
2.11.06 YTV:n seminaari pääkaupunkiseudun lilikennejärjestelmäsuunnitelmasta Pasilassa; PT, RH, AK
3.11.06 Kansalaiskanavan, OPUS- ja ICING- hankkeiden yhteistyötapaaminen TKK:lla Otaniemessä; AS, PT, RH, AK, sekä OPUS- ja ICING hankkeiden edustajia
6.11.06 Kansalaiskanavan raja-aluefoorumi liikenneteemasta Leppävaaran Parkvillassa; RH, AK sekä projektin sidosryhmien edustajia ja alustajia (mm. Vantaan, Espoon ja YTV:n edustajat)
8.11.06 Round Table -kutsukeskustelutilaisuus sisäministeriössä (aihe: Järjestöt vaikuttajina); Helkasta PT
9.11.06 Helkan, Kansalaiskanavan ja ARJA-hankkeen yhteistyö- ja suunnitteluiltapäivä; AS, PT, RH, AK sekä ARJA-hankkeen edustajia
13.11.06 Kansalaiskanavan yhteistyötapaaminen Helkassa (pk-seudun osallistumisasiantuntijat); RH, AK, PT sekä osallistumisasioista vastaavia virkamiehiä Helsingistä, Espoosta, Kauniaisista ja Vantaalta 
14.11.06 Demokratiatilinpäätöshankkeen ohjausryhmän kokous Helkassa; Helkasta PT sekä DTP:n ohjausryhmän jäseniä
14.11.06 Helkan syyskokous Villa Jyrängössä; AS, PT, Helkan hallituksen jäseniä sekä jäsenyhdistysten edustajia (yht. 35 henkeä)
16.11.06 Suurmetsä-Jakomäki -Seuran tulevan toiminnan suunnitteluilta; PT Helkasta sekä alueen aktiiveja
23.11.06 Kaupunkiohjelman arviointiin liittyvä haastattelu Helkassa: PT, RH sekä haastattelija Sampo Ruoppila
23.11.06 Helkan Eteläisen suurpiirin yhteistapaaminen Helkassa; PT, Helkan eteläisen suurpiirin aktiiveja sekä YKS-koordinaattori Mikko Virkamäki
27.11.06 Myllypuron kotisivutiimin suunnittelutapaaminen Helkassa; PT, TT sekä Myllypuron ja Myllärinlaakson kotisivuvastaavat ja seurojen puheenjohtajat