Esityslista 9/2008

HALLITUS 9/ 2008 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 25. marraskuuta 2008, kello 17.00
Paikka: Helkan toimisto, Ruoholahdenkatu 10 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Ulla Agopov, varajäs. Timo Puska
Eteläinen suurpiiri; Marja Häyrinen-Alestalo, varajäs. Lea Virtala
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo, varajäs. Jouko Hömppi
Pohjoinen suurpiiri; Ulla Kaivola, varajäs. Anu Karvonen
Itäinen suurpiiri; Risto Rautiainen, varajäs. Markku Hämäläinen
Kaakkoinen suurpiiri; Seppo Hiltunen, varajäs. Timo Korpela
Koillinen suurpiiri; Vesa Vähätalo, varajäs. Vesa Koskela

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen

Esittelijä/sihteeri: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Kokousmuistiinpanot: Päivi Savolainen, projektityöntekijä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 8/2008 hyväksyminen

5. Talousasiat
– Helkan tase ja toiminnan tulos lokakuulta 2008
– tarjouskilpailu tilitoimiston löytämiseksi (2009 eteenpäin)
– jäsenmaksujen tilanne

6. Syyskokouspalaute ja jäsenasiat
– Lyhyt yhteenveto syyskokouksesta 11.11.08 ja jäsenviestintäkyselyn tuloksia 
– yhteenveto Helkan jäsenilloista (tiedoksi)
– yhteenveto jäsenaktiivisuudesta Helkan tapahtumissa 

7. Toimiston asiat ja kevään 2009 ensimmäinen kokousaika
– työsopimusasiat
– esitys työntekijöiden joululomista ja toimiston joulutauosta
– Helkan hallituksen 1. kokous v. 2009 – kokousajan sopiminen

8. Kotikatu
– alustava yhteenveto viestintä- ja strategiatyöryhmän kokouksesta 24.11.08

9. Alpakka-projektin tiivis tilannekatsaus

10. Helsingin kulttuuriasiainkeskuksen aloitteet
– Taidelaitosten toiminnan jalkauttamista kaupunginosiin tukeva projektialoite
– Selvitys kaupunginosien vuorovaikutusverkostoista

11. Kunniakirja-anomukset

12. Muut asiat
– Lähipoliisi ja alueellinen turvallisuusyhteistyö
– Helkaan tullut aloite GREEN MAP -yhteistyöstä
– ’Kissa kalliolle’ -projektialoite 
– terveiset Helkan visioseminaarista 23.10.08
– terveiset Tuula Haataisen haastattelusta kirjamessuilla 25.10.08
– terveiset vapaaehtoistyön MENUmessuilta 4.11.08

13. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta

Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 8/ 2008

Edellisen kokouksen 21.10.2008 jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Anna Kanervo = AK, Timo Tuominen = TT, Päivi Savolainen = PS, Ilari Kajaste = IK)

22.10.08 Alpakka-projektin suunnittelutilaisuus ja puhelinkonferenssi; Helkasta AS, PT ja AK
23.10.08 Kotikadun graafinen ilme, suunnittelutapaaminen; AK ja IK sekä konsultti Esko Lius
23.10.08 Helkan visioseminaari ”Laiturilla”; Helkasta AS, PT, AK ja PS sekä yli 50 muuta osallistujaa
24.10.08 Palveluverkkojen kehittämishankkeen palaveri Helkassa; PT ja AK sekä opetusvirastosta Paula Sermilä ja Risto Haverinen
25.10.08 Apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataisen haastattelu keskustakirjastoteemasta Helsingin kirjamessuilla; haastattelijana tj Pirjo Tulikukka Helkasta
28.10.08 Kotikaupunkipolut-projektin suunnittelukokous Oulunkylässä; Helkasta PT
28.10.08 Työpaja verkkotekniikan mahdollisuuksista kaupunginosien tiedonrakentamisessa (Helkassa); Helkasta TT, IK ja AK, Tutkijat Kari Hintikka ja Liisa Horelli sekä kymmenkunta osallistujaa kaupunginosista
29.10.08 Alpakka-projektin palaveri VTT:ssä; Helkasta AK, TT ja IK
31.10.08 Neuvottelu asukastilojen rahoituksen periaatteista sosiaalivirastossa; Helkasta PT
4.11.08 Helka vapaaehtoistyön MENUmessuilla Kampin palvelukeskuksessa; Helkaa edustamassa PT, AK ja PS
6.11.08 iAgora-palaveri VTT:n kanssa Helkassa; AS, PT ja AK sekä tutkija Pekka Huovila VTT:ltä
7.11.08 Kotikaupunkipolku-projekti ja maahanmuuttajat; PT, Pauli Saloranta ja Olga Svanberg LOGRUS ry:stä
8.11.08 Roihuvuoren kirjaston 50-v.-juhla; Helkasta AK
11.11.08 Helkan syyskokous Kampin Sähkötalossa; AS, PT, PS ja AK sekä n. 30 jäsenaktiivia
12.11.08 Neuvottelu pääkaupunkiseudun Demokratiaindikaattorien kehittämisprojektin kanssa; PT ja AK, sekä tutkija Laura Ahokas Tieke:stä
13.11.08 Käyttäjädemokratiaklubin tapaaminen Espoossa; Helkasta AK ja PS
14.11.08 Vihervuoden päätösseminaari Viikissä; Helkasta AK
17.11.08 Vapaa sivistystyö ja kestävä kehitys -seminaari H:gin työväenopiston opistotalolla, Helkasta PT
18.11.08 Innovatiivinen kaupunki -seminaari Otaniemessä; Helkasta AK
19.11.08 Arabianrannan visioseminaari TAIKissa; Helkasta PT ja AK
20.11.08 Töölö-Seuran 50-v. juhla ’Korjaamolla’; Helkasta AS ja PT
21.11.08 Ubiikki Helsinki projektin yhteistyökokous Elisassa; AS, PT, AK, TT ja IK
24.11.08 Helkan Viestintä- ja strategiatyöryhmän kokous; AS, PT, AK, TT, PS, IK sekä muita työryhmän jäseniä
24.11.08 Maunulan aluefoorumi; AK alustamassa
25.11.08 Kotikadun graafinen ilme, suunnittelutapaaminen; AK ja IK sekä konsultti Esko Lius
25.11.08 Demokratiatilinpäätös-hankkeen päätöstapaaminen Tieke:ssä; Helkasta PT