Esityslista 9/2009

HALLITUS 9/ 2009 ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 8. joulukuuta 2009, klo 17.00
Paikka: Helkan toimisto, Ruoholahdenkatu 10 B

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskinen suurpiiri; Ulla Agopov, varajäs. Timo Puska
Eteläinen suurpiiri; Marja Häyrinen-Alestalo, varajäs. Lea Virtala
Läntinen suurpiiri; Tuula Salo, varajäs. Jouko Hömppi
Pohjoinen suurpiiri; Ari Järvinen, varajäs. Simo Sankari
Itäinen suurpiiri; Markku Hämäläinen, varajäs. Risto Rautiainen
Kaakkoinen suurpiiri; Timo Korpela, varajäs. Erkki Merimaa
Koillinen suurpiiri; Vesa Koskela, varajäs. Ritva Hytönen

Asiantuntijajäsen: Martti Helminen

Esittelijä: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja
Sihteeri: Päivi Savolainen, jäsensihteeri, projekti- ja viestintätyöntekijä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 8/2009 hyväksyminen

5. Talousasiat
– CADDIES-projektin rahoitustilanne
– toiminnanjohtajan ja projektipäällikön tutustumismatka Tukholman vuorovaikutusmenetelmiin

6. Helkan projektit
– CADDIES-projekti: 4.11.09 seminaarin jälkitunnelmat
– Kotikaupunkipolku-projekti; 14.12. infotilaisuus jäsenille Helkassa

7. Syyskokouspalaute
– lyhyt yhteenveto syyskokouksesta 24.11.09
– kysymys Kotikadun sivustopohjien luovuttamisen periaatteista
– hallituksen jäsenyysasiat

8. Helsingin palvelujen tilanne
– Periaatekeskustelu ja mahdolliset toimenpiteet

9. Toimiston asiat ja kevään 2010 ensimmäinen kokousaika
esitys työntekijöiden joululomista ja joulutauosta
– Helkan hallituksen 1. kokous v. 2010 – kokousajan sopiminen

10. Helkan viestintätyöryhmä 3.12.09
– lyhyt yhteenveto työryhmän kokouksesta

11. Lausuntoasiat
– lausuntopyyntö Helsingin rakennusjärjestyksen muuttamisesta (määräaika 18.12.09); lausunnon tilanne
– Helkaan tullut puoltopyyntö kaupungin kirjastotoimen ja Humak’in yhteistyölle

12. Hakemukset Helkan kunnianosoituksista
Lauttasaari-Seuran ja Roihuvuori-Seuran kunnianosoitushakemukset

13. Muut asiat
– Helkan saama tunnustus
– Helkan, sen jäsenten ja kaupungin tuleva turvallisuusyhteistyö
– Työharjoittelijatarjous
– muut mahdolliset tiedotusasiat

14. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohta


Aija Staffans
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä

Päivi Savolainen
kokouksen sihteeri

LIITTEET: Pöytäkirja 8/ 2009

Edellisen kokouksen 27.10.09 jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Anna Kanervo = AK, Päivi Savolainen = PS, Ilari Kajaste = IK, Terhi Vilkman = TV)
28.10.09 Suunnittelutapaaminen kaupungin palvelukartan väen kanssa Helkassa
28.10.09 Yhteistyötapaaminen Nuorisotoimen kanssa; PT, TV, AK ja Sanna Koskinen
29.10.09 Helkan projektisuunnittelutapaaminen TinTinTangossa; AK, PT ja AS
30.10.09 Yhteistyötapaaminen HKL:ssä metroasemien ilmoitustaulukokeilusta; PT ja IK
3.11.09 Innovatiivinen kaupunki -ideoiden arviointitilaisuus; PT pyydettynä Helkan edustajana
4.11.09 CADDIES-seminaari Arabianrannan Metropoliassa; PT, AK, PS, IK, TV, AS, Norrköpingin ja Riian edustajat (yht n. 100 osallistujaa)
4.11.09 CADDIES-projektiväen ja kansainvälisten vieraiden tutustuminen ja illanvietto Gustus & Verassa; PT, AK, PS, TV, AS sekä kv-vieraat
5.11.-6.11.09 CADDIES-projektin työpajat ja kokoukset (Arabianrannan ’Kääntöpaikassa’); AK, TV, PS, PT sekä projektiväkeä ja asukasaktiiveja Norrköpingistä ja Riiasta 
6.11.09 Artovan turvallisuustyöpaja Kääntöpaikassa; AK ja TV
10.11.09 Alueellisen vaikuttamisen ALVA-verkoston miniseminaari Kuntatalolla; PT ja AK
10.11.09 Ylipormestarin asukasilta Kannelmäessä; PT
11.11.09 Helkan Käyttäjädemokratiaklubin tapaaminen sosiaalivirastossa (Kalliossa); AK, PS ja PT
12.11.09 4V-hankkeen seminaari Tieteiden talolla; PT ja AK
13.11.09 Toimiston tyky-iltapäivä Helkassa; PT, AK, PS, IK, TV
16.11.09 Yhteistyöneuvottelu Helsingin turvallisuus- ja valmiusosaston kanssa Helkassa; PT, Tuula Salo sekä Turvallisuus- ja valmiusosaston edustajia
16.11.09 Alustus osallistumisen käytäntöihin liittyen Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa Otaniemessä, AK
17.11.09 Innovatiivinen kaupunki -ohjelman työpaja; AK ja PT Helkasta
18.11.09 Myyrmäen aluefoorumin ideointi Helkassa; PT, AK, PS, Riikka Henriksson ja Kimmo Kuisma ((Helsingin alue- ja kehittämistoimistosta)
18.11.09 Helkan projektisuunnittelutapaaminen Elitessä; AS, AK ja PT
24.11.09 Helkan syyskokous Helsingin Energian Sähkötalossa; AS, PT, PS ja Helkan jäsenyhdistysten edustajia
25.11.09 Seminaari Leikkipuistojen kehittämisestä Käpylässä; AK
25.11.09 Käyttäjälähtöisen joukkoliikenteen -työpaja YTV:llä Pasilassa; PT
26.11.09 Konala-Seuran 35-vuotisjuhla; PT
28.11.09 Helkan alustus asukkaiden osallistumismahdollisuuksista kaupan sijoittumiseen Suomen Kuluttajaliiton seminaarissa (Scandic Hotel); PT
2.12.09 Maahanmuuttaja-aiheinen seminaari kaupungintalolla; AK
2.12.09 Kuninkaankolmion aluefoorumi Myyrmäessä; PT, AK ja PS
3.12.09 Helkan viestintätyöryhmän kokous toimistolla; PS, IK, PT ja työryhmän jäseniä
3.12.09 Suunnittelutapaaminen KULKEssa kaupunginosien kommunikaatiorakenteen ’kartasta’; PT, AK, Hannu Kurki ja Ari Tolvanen
7.12.09 Kaupunkisuunnittelun kumppanuusseminaari Keilaniemessä; AK
8.12.09 Innovatiivinen kaupunki -työpaja; AK