Haasteena Itä-Helsinki” -luentosarja kulttuurikeskus Stoa:ssa 16.9. alkaen


Avoimet yleisöluennot järjestetään joka toinen torstai, klo 18.30 – 21.00 Stoa, työväenopiston luentosali, Turunlinnantie 1. Luentosarja toteutetaan PKS 2017 -hankkeen (nyk. nimeltään ”Kansalaiskanava” -hanke) ja työväenopiston sekä Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen hankkeiden yhteistyönä ja se on osa Stoan 20-vuotisjuhlintaa. Luentosarjan tavoitteina on tarjota tietoa alueen historiasta ja nykytilasta sekä sen kehittämisestä ja siihen kohdistuvista suunnitelmista, hahmottaa alueen vahvuuksia ja ongelmia sekä löytää ideoita ja keinoja alueen parantamiseksi. Sarjan päättää suuri keskustelutilaisuus sunnuntaina 21.11. klo 12 -17. Tarkempia tietoja luentojen sisällöistä ja luennoitsijoista elokuun lopussa työväenopiston nettisivuilla www.hel.fi/tyovaenopisto . Luentojen päivämäärät ja teemat:

16.9. Itä-Helsinki ennen ja nyt (ensimmäisen luennon asiantuntija-alustajana kuullaan rakennusneuvos Reijo Korhosta ja asukasalustajana kirjailija Heikki Hietamiestä)
30.9. Oma koti kullan kallis, mutta millainen se on tulevaisuudessa?
14.10. Hyvää elämää itäpuolella.
28.10. ”Virtasilla” vastaa nyt kovin erinimisiä – ydinperheen tulevaisuudesta sekä monikulttuurisesta yhteiskunnasta
11.11. Itä-Helsinki elää suunnitelmissa
21.11. Keskustelutilaisuus: kohti vieläkin parempaa Itä-Helsinkiä