Esityslista 1/2015

Hallituksen kokous                           Kokouskutsu 1/2015
                                                              Esityslista


Aika:  
  tiistaina 27. tammikuuta 2015, klo 17.00
Paikka:     Herttoniemen kirjaston asukastila (Kettutie 8)
Kokouksen päätyttyä, klo 18.30 alkaen, keskustelutilaisuus kaakkoisten kaupunginosayhdistysten kanssa (päättyy klo 20.00 mennessä)

Osanottajat:
Veijo Lehto puheenjohtaja
Markku Kavonius  jäsen/  Kari Silfverberg  varajäsen
Anu Soots  jäsen/ Tuula Palaste-Eerola  varajäsen
Heikki Leppänen  jäsen, Mikko Virkamäki  varajäsen
Timo Kopomaa  jäsen/  Seppo Latvala  varajäsen
Elise Järvenpää  jäsen/ Vesa Kinnunen  varajäsen
Otto-Ville Mikkelä  jäsen/ Juhani Lönnroth  varajäsen
Pirjo-Liisa Kangasniemi jäsen/ Anja Hinkkanen  varajäsen
Sirkku Wallin  asiantuntijajäsen

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 11/2014 hyväksyminen

5. Puheenjohtajan asiat

6. Varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta

7. Työryhmien nimeäminen ja henkilöiden valinta niihin

8. Kevätkauden kokoukset
   – esitys hallituksen kokousajoiksi kevätkaudelle 2015 ja kevätkokouksen ajankohta
     liitteenä

9. Toimintasuunnitelman 2015 täytäntöönpano
     – toimintasuunnitelma
     – strategia

10. Talousasiat
      – kaupungin avustuksen tilanne
      – taloudellinen tilanne

11. Helkan toimiston asiat        
      – henkilöstökysymykset
      – toimitila-asia

12. Katsaus Helkan projekteihin ja käynnissä oleviin työryhmiin

13. Tutustumisretken järjestäminen jäsenistölle
     – ajankohta ja kohde

14. Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtajan kutsuminen hallituksen kokoukseen

15. Muut asiat

16. Kokouksen päättäminen 

Helsingissä, tammikuun 20.päivänä 2015

Veijo Lehto
puheenjohtaja

Toimeksi saaneena:
Pirjo Tulikukka
toiminnanjohtaja