HALLITUS 8/ 2014 ESITYSLISTA

HALLITUS 8/ 2014                          ESITYSLISTA

Aika: tiistaina 23. syyskuuta 2014, klo 17.00
Paikka: Helkan toimitilan 5. kerroksen neuvottelutila, Toinen Linja 3.

Hallitus:
Aija Staffans, puheenjohtaja
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Markku Kavonius, varajäs. Kari Silfverberg
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Anu Soots, varajäs. Tuula Palaste-Eerola
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Heikki Leppänen, varajäs. Mikko Virkamäki
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Timo Kopomaa, varajäs. Seppo Latvala
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Risto Rautiainen, varajäs. Marika Lahti
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Veijo Lehto, varajäs. Juhani Lönnroth
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Riitta Korhonen, varajäs. Elise Järvenpää

Asiantuntijajäsen: Sirkku Wallin

Esittelijä/sihteeri : Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 7/2014 hyväksyminen

5. Talousasiat
– Helkan 2. vuosikolmanneksen tulos ja tase

6. Helkan 50-vuotisjuhlan tilannekatsaus
– tilannekatsaus kokonaisuuteen

7. Syksyn muut tilaisuudet
– pj-palaveri 28.10. (paikka/ idea jalkautumisesta alueille, ohjelma)
– syyskokousasiakirjojen koostaminen & huomionosoitukset (keskustelua)
– keskustelua Helkan puheenjohtajan luottamustoimesta

8. Lausuntoasiat
– tiedoksi lausuntopyyntö asukasosallisuuden avustuskriteereistä (määräaika 3.10.2014)

9. Helkan työryhmäkatsaukset
– strategiaryhmä
– yleiskaavaryhmä
– Paikallinen kehittämispolku-projekti
 
 10. Muut asiat
– Helkan uusi aluejako – keskustelua aiheen työstämisestä
– tiedotus- ja muut esille tulevat asiat

11. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

 

Aija Staffans          
puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen esittelijä, sihteeri             

 

LIITTEET: Pöytäkirja 7/ 2014

Edellisen kokouksen 27.8.-14 jälkeen tapahtunutta:
(käytetyt lyhenteet: Aija Staffans = AS, Pirjo Tulikukka = PT, Päivi Savolainen = PS, Zsolt Szilagyi = ZS)

27.8.-14 Pohjoisen Helsingin Kehrä-ryhmän kokoontuminen (Paikallinen kehittämispolku –projekti); projektipäällikkö Eeva Kuuluvainen
28.8.-14 Paikallinen kehittämispolku –projektin ohjausryhmän kokous Helkassa; PT ja projektipäällikkö Eeva Kuuluvainen sekä ohjausryhmän jäseniä
2.9.-14 Läntisen Helsingin Kehrä-ryhmän kokoontuminen (Paikallinen kehittämispolku –projekti); projektipäällikkö Eeva Kuuluvainen
9.9.-14 Rahoituksen neuvottelutapaaminen Helsingin kaupungin osallisuus- ja neuvontayksikön kanssa (kaupungin tiloissa); PT ja Eeva Kuuluvainen
10.9.-14 Helkan viestintäryhmän tapaaminen Helkassa; PT ja ryhmän jäseniä
15.9.-14 Helkan yleiskaavaryhmän tapaaminen Helkassa; PT ja ryhmän jäseniä
19.9.-14 Yhteistyöneuvottelu Tampereen demokratiayksikön kanssa (Tampereella); PT ja Eeva Kuuluvainen
19.9.-14 StadiTV:n ohjausryhmän kokous kaupungintalolla; PT Helkasta
23.9.-14 Helsingin tapaturmien ehkäisyn työryhmän kokous kaupungintalolla; Helkasta PT