Helka aloittaa kaupunginosien visiointia EU-tuella

kuva1.jpg
kuva1.jpg

Minkälainen on hyvä kaupunginosa elää ja asua? Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka lähtee rohkaisemaan Pohjois-Haagaa, Kannelmäkeä ja Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki-aluetta ottamaan kantaa ja tekemään tulevaisuutta asukasvoimin.

Tarkoituksena on vahvistaa paikallistason osaamista sekä luoda foorumi, jossa kaupunginosan toimijat, viranomaiset ja asukkaat pääsevät hedelmälliseen dialogiin keskenään. Jotta tässä onnistuttaisiin, on EU lähtenyt mukaan tukemaan asukastyötä kolmessa Itämeren maassa. Pääasiassa EU:n rahoittamassa asukaslähtöisessä Caddies-projektissa kehitetään rakenteita, menetelmiä ja malleja asumisympäristön tulevaisuuden haltuunottoon.

Caddies-projekti toteutetaan osana Keskisen Itämeren (Central Baltic) –ohjelmaa, ja siinä mukana on kolme kaupunkia; Norrköping, Riika ja Helsinki. Norrköpingissä Ruotsissa keskitytään kaupunginosien kommunikaatiorakenteiden kehittämiseen ja Riikassa Latviassa otetaan ensimmäisiä askeleita asukasdemokratiassa. Helsingissä kootaan ja testataan Helkan koordinoimana menetelmiä kaupunginosan hyvän elinympäristön vision tuottamiseksi, ja strategiaa visioon pääsemiseksi. Tärkeässä roolissa tulevat olemaan Helkan jäsenjärjestöt kyseisissä kaupunginosissa, mutta mukaan prosessiin halutaan suuri joukko paikallisia toimijoita, mm. yrittäjiä, kaupungin viranhaltijoita sekä muita paikallisia yhdistyksiä. Kaupunginosan tulevaisuuden rakentaminen on yhteispeliä, jossa kaikkien osallistuminen on tärkeää.

kuva2.jpgProjektipäällikkö Anna Kanervon mukaan EU-projektissa toimiminen tuo asukastyöhön sekä haasteita että ryhtiä: ”Tavoitteet on asetettu yhdessä ruotsalaisten ja latvialaisten kanssa. Tavoitteena on löytää kaupunginosista moninaisuutta ja voimaa, jonka turvin ruohonjuuritason toiminta kehittyy todelliseksi paikallisdemokratiaksi. Edessä on paljon uudenlaisten toimintatapojen ja ajatusmallien oppimista meillä kaikilla. Haluaisimme löytää ihan uusia tapoja kehittää alueita yhteisvoimin!”

Projektin kohdealueilla toteutettiin huhti-toukokuussa asukaskysely, jossa kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä alueiden nykytilasta ja mielipiteitä paikallistoimintaan osallistumisesta. Katso kyselyn tulokset täältä.

Caddies-projekti jatkuu 2011 vuoden loppuun, ja osa siihen liittyvistä kansainvälisistä seminaareista ja tapahtumista järjestetään Suomessa. Kaupunginosatason työskentelyä aloitellaan pikku hiljaa, mutta täyteen vauhtiin se pääsee syksyllä 2009.

Lisätietoja:
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka, puh. 09 641 045 anna.kanervo@helka.net