HELKA hakee Projektipäällikköä

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA
hakee Projektipäällikköä ”KANSALAISKANAVA 
 – seutuyhteistyötä paikallistasolla”  -hankkeeseen
.

Kokopäivätoiminen projektipäällikkö vastaa Kansalaiskanava -hankkeen (tark. tiedot alempana) suunnittelusta ja toteutuksesta.

Projektipäällikkö hoitaa hankkeen taloushallinnon ja raportoinnin. Tehtäviin kuuluu myös aktiivinen yhteydenpito hankekumppaneihin ja hankkeen sidosryhmiin.

Hanketta varten perustetaan johtoryhmä. Käytännön työtä ohjaa tarkoitusta varten erikseen perustettava ohjausryhmä. Projektipäällikkö toimii näiden ryhmien esittelijänä ja sihteerinä.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään laajan verkostoyhteistyön organisointikykyä ja kannustustaitoa (mm. osallistuvin menetelmin järjestettävät seudulliset ja paikalliset seminaarit sekä aluefoorumit). Toimi edellyttää sujuvaa suullista ja kirjallista esiintymistaitoa ja nettivalmiuksia sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Aito kiinnostus aktiiviseen kansalaisuuteen ja osallistuvan demokratian edistämiseen ovat edellytyksiä tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle. Vapaaehtoisen asukaslähtöisen aluetoiminnan merkitys hankkeen toteuttamisessa tulee olemaan suuri, minkä vuoksi kokemus tästä luetaan hankevetäjälle eduksi. Hankevetäjää avustaa tehtävässä 1-2 osa-aikaista vastuuhenkilöä.

Toimen kestoaika: 1.9.2005 – 31.5.2006; hankerahoituksesta riippuen työsuhdetta pyritään jatkamaan vuoden 2007 loppuun.
Palkka: n. 2 300 – 2400 euroa/ kk

HAKEMUKSET sähköpostitse osoitteella helka@helka.net viimeistään 31.7.2005 mennessä. Lisätiedot: Pirjo Tulikukka, HELKAn toiminnanjohtaja, p. 041-5222071.


Lyhyt kuvaus KANSALAISKANAVA-hankkeesta:

”KANSALAISKANAVA – seutuyhteistyötä paikallistasolla” käynnistyy syyskaudella 2005 pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelman uuden ohjelmakauden alkaessa. Kansalaiskanavan tavoitteena on koordinoida pääkaupunkiseudun kuntien vuorovaikutuskäytäntöjä pysyväksi seudulliseksi toimintamalliksi. Poliittisesti sitoutumatonta, kunta- ja sektorirajat ylittävää toimintamallia kehitetään seudulliseksi kanavaksi kansalaisten, luottamushenkilöiden ja hallinnon välille. Hankkeessa tuotetaan ja välitetään paikallista tietoa (avainasemassa alueportaalit) sekä esitetään konkreettisia kehitysideoita erityisesti kunnan rajat ylittävään yhteistyöhön kaupunginosatasolla. Hankkeessa selvitetään vuorovaikutuksen mittaamista seutudemokratian tueksi (ns. vuorovaikutustase).

Hankkeesta vastaa Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA. Se toteutetaan yhdessä Espoon ja Vantaan vastaavien kansalaisjärjestöjen kanssa. Keskeisiä yhteistyöosapuolia hankkeessa ovat myös pääkaupunkiseudun kunnat (erityisesti Hgin, Espoon ja Vantaan sosiaali- ja kaupunkisuunnitteluasioista vastaavat viranomaiset). Hanke starttaa projektina, mutta sen tavoitteena on muuttua prosessiksi v:n 2007 jälkeen. Projektivaiheen tukikohta on HELKA:n toimitiloissa Helsingin keskustassa.

Lisätiedot: Pirjo Tulikukka, HELKAn toiminnanjohtaja, p. 041-5222071.