Helka palkitsee Vuoden 2010 tekona ikäihmisten tietotekniikkaopastustoiminnan

Helka palkitsee ENTER ry:n ja Kalliolan kansalaisopiston ansiokkaasta toiminnasta ikäihmisten tietotekniikkaopastuksessa. Helka haluaa Vuoden 2010 teko -huomionosoituksellaan tuoda esiin ENTER ry:n toimintaa hienona esimerkkinä vertaistoiminnalla tuotetuista tärkeistä lähipalveluista. Kalliolan kansalaisopisto palkitaan toiminnan mahdollistajan roolistaan.

ENTER ry ikäihmisten tekniikkaopastajana

ENTER ry on vuonna 1997 perustettu tieto- ja viestintätekniikasta kiinnostuneiden ikäihmisten yhdistys. Yhdistys järjestää ikäihmisille koulutusta joko itse tai yhteistyökumppanien kanssa. Yhdistys järjestää myös keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Koulutuksia järjestetään tietokoneiden ja kännyköiden käytössä, vapaaehtoisen vertaistukitoiminnan avulla. ENTER ry on mukana myös viranomaisten tietotekniikkahankkeissa, jotta saataisiin ikäihmisten näkökulmaa kehittämiseen. ENTER:in tietotekniikkaopastus on lisääntynyt joka vuosi. Viime vuonna ENTER:in tutorit opastivat tietotekniikkaa noin 2600:lle seniorille. Opastus on maksutonta.

Kalliolan kansalaisopisto tietotupatoiminnan järjestäjänä

Kalliolan kansalaisopiston järjestämässä seniorien tietotupatoiminnassa keskeistä on maksuton, ENTER ry:n vapaaehtoisten järjestämä vertaistuki. Edistyneemmät koneen käyttäjät toimivat vertaiskouluttajina. Vertaistukitapaamisten tarkoituksena on auttaa ikäihmisiä hankkimaan ja soveltamaan tietoteknistä osaamista arkielämässä. Lisäksi halutaan tarjota ikäihmisille vuorovaikutteinen foorumi, jossa vertaistuen avulla pyritään ratkaiseman tietotekniikkaan sekä tietoyhteiskunnan palveluihin liittyvät ongelmatilanteet.

ENTER ry ja Kalliolan kansalaisopisto palkitaan kunniakirjoilla Helkan syyskokouksen yhteydessä tiistaina 30.11.2010 Helsingin Energian Sähkötalossa. Kunniakirjat vastaanottaa ENTER ry:n puheenjohtaja Sakari Eränen sekä Kalliolan kansalaisopiston rehtori Ilona Maaperä.

Lisätietoa ikäihmisten tietotekniikkaopastuksesta sekä Helkan huomionosoituksesta:

Puheenjohtaja Sakari Eränen, @ENTER ry Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys,
p. 0400 871 133, sakari.eranen@saunalahti.fi, http://entersenior.yhdistysavain.fi

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka, Helka ry, p. (09) 641 045, gsm 041 522 2071, pirjo.tulikukka@helka.net, www.helka.net