Helka ry järjestää yleiskaavaseminaarin to 21.3. Olympiastadionin monitoimitilassa

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka järjestää Helsingin uudesta valmisteilla olevasta yleiskaavasta keskustelu- ja työskentelyseminaarin torstaina 21.3.2013 klo 17.30-20.00 Helsingin Olympiastadionin monitoimitilassa (käynti Olympiastadionin tornin juurelta, perillä opastus tilaan). Tilaisuudessa esitellään yleiskaavan tavoitteita ja keskustellaan kaupunginosayhdistysten mahdollisuuksista osallistua yleiskaavan valmisteluun. Katso seminaarin alustava ohjelma oheisesta linkistä.

Tilaisuuden tavoitteena on lisätä asukkaiden ymmärrystä yleiskaavan valmistelusta, koota tietoa kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginosien tavoitteista yleiskaavan suhteen sekä luoda puitteet kaupunginosayhdistysten ja -toimijoiden väliselle yhteistyölle. Ilmoittaudu 19.3.2013 mennessä osoitteeseen pirjo.tulikukka[at]helka.net tai puhelimitse 041-5222071.

Seminaariosallistujia pyydetään myös toimittamaan oheisesta linkistä löytyvä ennakkotehtävä kaupunginosan kehittämistavoitteista sähköpostiosoitteeseen pirjo.tulikukka[at]helka.net (tai lähettämään postitse Helkan uuteen osoitteeseen – Helka ry, Toinen Linja 3, 00530 Helsinki).

Yleiskaavan asukasvuorovaikutus käynnistyi joulukuussa 2012. Yleiskaava ohjaa Helsingin kaupungin tarkemman asteista kaavoitusta ja muuta kaupungin kehittämistä.

Aktiivisen kansalaisvaikuttamisen aika on varsin lyhyt, vuosina 2013-14. Uusi yleiskaava menee todennäköisesti valtuuston hyväksyttäväksi vuonna 2016. Yleiskaava laaditaan 10-15 vuoden välein ja seuraava yleiskaava tehdään mahdollisesti vasta 2025-2030, joten tilanne on harvinainen mahdollisuus kaupunginosille. Helka ry tiedottaa yleiskaavan etenemisestä www.kaupunginosat.net -sivustolla.

Helka ry toivoo, että yhdistykset ja aktiiviset ihmiset kaupunginosissa toimisivat alueellaan ja

1) tiedottaisivat yleiskaavaan liittyvistä tilaisuuksista ja osallistuisivat niihin
2) tiedottaisivat yleiskaavasta oman alueensa medioissa (paikallislehdet, kotisivut, Facebook-sivustot ja sähköpostilistat)
3) kokoaisivat oman alueensa yleiskaavaryhmän kiinnostuneista henkilöistä. Ryhmä analysoisi kaupunginosan tilannetta ja kokoaisi materiaalia suunnitteluun.
4) määrittäisivät ja kokoaisivat asuinalueensa kehittämisen tavoitteet ja kohteet keskustelu- ja työskentelytilaisuutta varten.

Ne kaupunginosayhdistykset, jotka eivät vielä ole ehtineet, ilmoittakaa mieluusti Helkaan yleiskaavayhdyshenkilönne nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero yllä oleviin Pirjo Tulikukan yhteystietoihin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto järjestää vielä kevään mittaan seuraavat yleiskaavatilaisuudet Laituri-tilassa (Narinkka 2):

– 4.3. klo 18-20 Elinkeinot ja kilpailukyky
– 18.3. klo 18-20 Energia ja ilmastonmuutos
– 22.4. klo 18-20 Kauppa ja palvelut

Lisätietoja:
www.yleiskaava.fi

Levitäthän tietoa Helkan seminaarista 21.3. ja tervetuloa mukaan yhteistyöhön!

Pirjo Tulikukka
toiminnanjohtaja

Simo Sankari
Helkan yleiskaavaryhmän vetäjä