Helka yhtyy Kotiseutuliiton lausuntoon Uudenmaan maakuntapohjelmasta 09/2006

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA yhtyy täten Suomen Kotiseutuliiton 31.8.2006 päivättyyn lausuntoon Uudenmaan maakuntaohjelman 2007 – 2010  ja sen ympäristöselostuksen luonnoksesta (lausuntopyyntönne dnro 116/05 10.5.2006).

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA

Helsingissä  15.9.2006

Aija Staffans        Pirjo Tulikukka,   
Puheenjohtaja       Toiminnanjohtaja