HELKA JA KAUPUNGINOSATOIMINTA

helkapalapeli_pieni.jpg
helkapalapeli_pieni.jpg

Tavoitteet

 • arjen näkökulmaa Helsingin päätöksentekoon
 • asumisviihtyisyyttä, lähiyhteisöllisyyttä ja kestävää kehitystä
 • asukkaiden ja paikallistoimijoiden verkostoimista
 • paikallistietoa kaupungin kehittämiseen

Toiminta

 • kaupunginosat netissä www.kaupunginosat.net
 • voimavaroja ja menetelmiä vaikuttamiseen
 • taitoja kaupunginosien erityispiirteiden vaalimiseen
 • kannanottoja ja aloitteita kaupungin suunnitteluun ja kehittämiseen

Kun haluat vaikuttaa lähiympäristösi

 • kaupunkimaiseen asumisviihtyisyyteen
 • yhteisöllisyyteen
 • viheralueisiin ja virkistykseen
 • liikenteeseen, kaavoitukseen ja rakentamiseen
 • palveluihin

…ota yhteyttä alueesi kaupunginosayhdistykseen ja tule mukaan toimintaan!

  *    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

HELKA OCH STADSDELSVERKSAMHETEN

Målsättningar

•    vardagsperspektiv i Helsingfors beslutsfattande
•    boendetrivsel, lokalgemenskap och hållbar utveckling
•    att skapa nätverk mellan invånare och lokala aktörer
•    lokal information i stadsplaneringen

Verksamhet

•    stadsdelarna på nätet www.kaupunginosat.net
•    resurser och metoder för påverkande
•    färdigheter för att värna om stadsdelarnas lokala särdrag
•    uttalanden och initiativ gällande stadsplanering och -utveckling

Då du vill påverka

•    den urbana boendetrivseln
•    gemenskapen
•    grön- och friluftsområden
•    trafik, stadsplanering och byggande
•    service

…nära dig, kontakta områdets stadsdelsförening och kom med i verksamheten!