Helkan aloite Helsingin kansallisen kaupunkipuiston hakuprosessin vauhdittamiseksi

Haltialan metsää (Kuvalähde: Helsinkikuvia.fi, Sakari Kiuru)
Haltialan metsää (Kuvalähde: Helsinkikuvia.fi, Sakari Kiuru)


Helsinkiläiset ovat huolissaan lähiluonnon, virkistysalueiden ja kulttuuriympäristöjen kohtalosta kaupungissa. Kaupunkiluonnon monimuotoisuus köyhtyy kaiken aikaa ja viheralueita kaavoitetaan rakennusmaaksi. Samaan aikaan asukasmäärän kasvu, poikkeusajan kokemukset ja uusin tutkimustieto korostavat luonnon ja virkistysalueiden tarvetta ja merkitystä asukkaiden hyvinvoinnille.

Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty kestävän kaupunkisuunnittelun työkalu, jolla kaupunki sitoutuu arvokkaan luonnon ja kulttuuriperinnön sekä virkistysalueiden laajan yhtenäisen kokonaisuuden säilyttämiseen ja hoitamiseen. Kaupungin tulee itse hakea kansallisen kaupunkipuiston statusta ympäristöministeriöltä. Suomessa jo 11 kaupunkia päättänyt perustaa kansallisen kaupunkipuiston!

Helsingin kaupunginosayhdistykset ovat yli kymmenen vuotta olleet aktiivisesti mukana edistämässä kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin. Helka ry:n hallitus päätti kokouksessaan 26.9.2023 laatia aloitteen, jossa esitetään hakuprosessin käynnistämistä vielä tällä valtuustokaudella. Asiasta on edellisen kaupunginhallituksen päätös sekä selkeät kirjaukset nykyisessä ja edellisessä kaupunkistrategiassa.

Kaupunginosayhdistysaktiivit haluavat olla mukana perustamisprosessissa hyvän yhteissuunnittelun periaatteiden mukaisesti. Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin-verkosto (KKPH) oli taannoin mukana myös kaupungin uuden osallisuusstrategian pilotissa.

Kaupunginosayhdistykset ehdottavat, että kaupunginhallitus sisällyttää vuoden 2024 talousarvioon riittävät resurssit ja nimeää perustamisvalmistelun tueksi laajan valmistelutoimikunnan, joka koostuu kaupungin johdon, neljän toimialan, yliopiston, seurakunnan, valtion ja järjestöjen edustajista. Toimikunnan tarkoituksena on turvata perustamisselvityksen sekä käyttö- ja hoitosuunnitelman loppuunsaattaminen asukkaita ja yhteistyökumppaneita kuunnellen. Aloitteessa todetaan, että prosessin määräaika on hyvä olla 31.12.2024.

Aloite on toimitettu pormestari Vartiaiselle 13.10.2023. Helka toivoo aloitteeseen pikaista ja myönteistä vastausta, sillä uhkaava luontokato ja ilmastonmuutos eivät odota, vaan kaupunkiluonnon monimuotoisuus, lähiluonnon lisääminen ja kulttuuriympäristömme suojelu edellyttävät tekoja.

Voit omalta osaltasi edistää prosessia allekirjoittamalla kansallista kaupunkipuistoa Helsinkiin vauhdittavan sähköisen adressin täältä!