Helkan antamat puollot lausuntoihin 12/2009

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry antoi joulukuussa 2009 pyynnöstä puollot lausuntoihin kaupungin kirjastotoimen ja Humak’in yhteistyöhön liittyen sekä Suomen Rakennustaiteen Museon ja Helsingin Design-museon lisärakennus- ja perusparannushankkeesta.