Helkan Coordination Creates Cooperation – seminaari keräsi yli sata kiinnostunutta kuulijaa

img_0406_uutinen.jpg
img_0406_uutinen.jpg

Helkan CADDIES-projektin 6.4. järjestämä ”Coordination Creates Cooperation – visioista konkretiaan kaupunginosissa” -seminaari keräsi Kanneltaloon yli sata osallistujaa. Katso seminaarin ohjelma tästä. Valokuvia seminaarista löytyy täältä.

Koko päivän kestäneen seminaarin aamupäivän osuudessa kuultiin ensin mielenkiintoiset puheenvuorot Osmo Soininvaaralta, Tommi Laitiolta, Helena Leinolta ja Sanna Koskiselta.

Osmo Soininvaara avasi aamupäivän puhumalla paikallishallinnon tulevaisuuden haasteista otsikolla ”Future Challenges of Local Administration”. Hänen puheensa pääsanoma oli se, että laajoista asioista tulee päättää yhdessä ja pienistä erikseen, ja tulevaisuudessa tulisi kehittää toimivampia malleja paikallisille toimijoille vaikuttaa leimallisesti paikallisiin asioihin. Hänen jälkeensä Demos Helsingin Tommi Laitio puhui kansalaisosallistumisen ja hyvinvoinnin välisestä suhteesta otsikolla ”How People Make Places”. Hänen mielestään ihmisten vaikutusmahdollisuudet oman lähiympäristönsä kehittämiseen ovat erittäin tärkeitä ihmisten hyvinvoinnin kannalta.

Seminaarin kolmas puhuja oli yliassistentti Helena Leino Tampereen yliopistosta. Hänen puheensa käsitteli niitä tekijöitä, jotka kannustavat ihmisiä ottamaan osaa kaupunkisuunnitteluun. Hän korosti sitä, että on erittäin tärkeää, että kansalaisilla todella on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Osallistumisintoa ei lannista mikään niin tehokkaasti, kuin osallistaminen ilman todellisia vaikutusmahdollisuuksia. Aamupäivän osuuden päätti Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Sanna Koskisen esitys, joka käsitteli osallistumista oppimisprosessina. Hän esitteli yleisölle Riikka Paloniemen kanssa luomansa osallistumisen spiraalimallin, jota voidaan käyttää hyväksi osallistumisprosessien arvioinnissa. Aamupäivän päätteeksi kuultiin vielä yleisesitykset CADDIES-toiminnasta Suomessa, Latviassa ja Ruotsissa ja yleisö pääsi näin myös projektikumppanimaiden vieraiden kautta kuulemaan asukastoiminnasta kansainvälisesti.

img_0428_uutinen.jpgIltapäivän osuudessa painopiste oli enemmän CADDIES-projektissa mukana olleiden asukkaiden kokemuksissa. Aluksi kuultiin kuitenkin vielä yksi asiantuntijapuheenvuoro, kun yliassistentti Liisa Häikiö puhui kansalaisosallistumisesta otsikolla ”Kansalaisosallistuminen hallintaverkostoissa: Mitä, miten, miksi?”. Hän pohti esityksessään tukevatko nykyiset toimintatavat ja hallintarakenteet kansalaisten omaehtoista aktiivisuutta Sen jälkeen asukkaat pääsivät vauhtiin esittelemään omia kokemuksiaan CADDIES-projektin parista. Ensin Mårten Bjurström kertoi liikenneturvallisuusryhmän toiminnasta Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki alueella. Sen jälkeen Briitta Koskilehto ja Terhi Vilkman esittelivät Kannelmäen toimintaa ja kävivät läpi Kannelmäen verkkosivut- ja Seurojen tila -projektit sekä Kannelmäen kasvot -tapahtumasarjan.

Iltapäivän kahvitauon jälkeen Tarja Koskela ja Jouko Tikkanen esittelivät tuloksia Pohjois-Haagasta. Tarja Koskela puhui yleisesti asukastoiminnan aktiviteeteista Pohjois-Haagassa ja Jouko Tikkanen esitteli kirjaston roolia lähialueyhteistyössä. Antoisa seminaaripäivä huipentui CADDIES-alueiden asukastoimijoiden paneelikeskusteluun. Paneelikeskustelussa summattiin yhteen päivän antia ja keskusteltiin hyvän paikallisyhteistyön tärkeimmistä tekijöistä. Yleisö osallistui paneelikeskusteluun aktiivisesti kysymyksiä ja kommentteja esittäen.

Katso seminaariesitykset ohesta:

Osmo Soininvaara
Tommi Laitio
Helena Leino
Sanna K. Koskinen
Terhi Vilkman
Margarita Scadrina (Latvia)
Thomas Gustafsson (Ruotsi)
Liisa Häikiö
Mårten Bjurström
Briitta Koskilehto
Terhi Vilkman
Tarja Koskela
Jouko Tikkanen

Seminaari kuului Helkan kansainväliseen CADDIES-projektiin: www.helka.net/caddies, www.caddiesproject.eu. Lisätietoa seminaarista ja CADDIES-projektista: Asukastyön koordinaattori Terhi Vilkman, Helka ry, p. 09 641 045, gsm 044-0633390, sp. terhi.vilkman@helka.net

Helka kiittää kaikkia seminaariin osallistuneita mukavasta ja antoisasta päivästä!