Helkan esityslista ja kokouskutsu 2/2015

Hallituksen kokous                                       Kokouskutsu 2 / 2015                                                                             Esityslista

Aika:              tiistaina 17. helmikuuta 2015, klo 17.00
Paikka:          Helkan toimitilan 5. kerroksen neuvottelutila (Toinen Linja 3)

Osanottajat:
Veijo Lehto             puheenjohtaja                                           
Heikki Leppänen   varapuheenjohtaja    Mikko Virkamäki     varajäsen
Elise Järvenpää      jäsen                           Vesa Kinnunen       varajäsen
Pirjo-Liisa Kangasniemi  jäsen                Anja Hinkkanen      varajäsen
Markku Kavonius    jäsen                        Kari Silfverberg      varajäsen   
Timo Kopomaa       jäsen                        Seppo Latvala        varajäsen
Otto-Ville Mikkelä   jäsen                        Juhani Lönnroth     varajäsen
Anu Soots                jäsen                        Tuula Palaste-Eerola  varajäsen

Sirkku Wallin           asiantuntijajäsen

Pirjo Tulikukka         toiminnanjohtaja

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 1/2015 hyväksyminen
    – liite

5. Helka ry:n strategiatyön jatkaminen taustana kokouksen 27.1.2015 päätökset
    (varataan aikaa n. 1 h)
•    toimintasuunnitelma 2015
•    toimintastrategia 2015 –
•    edunvalvonta, kehitysprojektit, tiedotus/viestintä
•    kaupunginosayhdistysten tuki
•    ”jalkautuminen” kaupunginosayhdistyksiin
•    kaupunginosayhdistysten sekä kaupunginosissa toimivien
muiden asukasyhteisöjen yhteistyön kehittäminen
•    yhdistyksen talouden varmistaminen

6. Kevätkokouksen koollekutsuminen

7. OKO-pankin tilin lakkauttaminen

8. Muut asiat
– Kotiseutuliiton aloite yhteisen Teosto-sopimuksen aikaansaamiseksi jäsenyhdistyksille
– tutustumismatkan valmistelu Turkuun 24.4.2015
– Helsingin kaupungin avustuspäätös

9. Kokouksen päättäminenHelsingissä, helmikuun 11.päivänä 2015

Veijo Lehto                                               
puheenjohtaja

Toimeksi saaneena:

Pirjo Tulikukka
toiminnanjohtaja