Helkan esityslista ja kokouskutsu 3/2016

Hallituksen kokous                                         Kokouskutsu 3 / 2016
                                                                            Esityslista

Aika:
             tiistaina 15. maaliskuuta 2016, klo 17.00
Paikka:         Helkan toimitilan 5. kerroksen neuvottelutila (Toinen Linja 3)

Osanottajat:
Veijo Lehto                        puheenjohtaja
Kari Silfverberg                 jäsen                    Jouni Aavaluoma              varajäsen
Niko Lipsanen                   jäsen                    Elina Kultaranta                varajäsen
Tarja Koskela                     jäsen,                   Sanna Saari-Salomeri      varajäsen
Timo Kopomaa                 jäsen                    Seppo Latvala                   varajäsen
Elise Järvenpää                 jäsen                    Vesa Kinnunen                  varajäsen
Otto-Ville Mikkelä             jäsen                    Juhani Lönnroth               varajäsen
Pirjo-Liisa Kangasniemi   jäsen                   Anja Hinkkanen                 varajäsen

Sirkku Wallin  asiantuntijajäsen

Pirjo Tulikukka  kokouksen sihteeri

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 2/2016 hyväksyminen

5. Tilinpäätöksen käsittely
– vahvistetaan vuoden 2015 vuosikertomus sekä vuoden 2015 tuloslaskelma ja tase annettavaksi toiminnantarkastajille sekä edelleen yhdistyksen kevätkokoukselle hyväksyttäväksi
– allekirjoitetaan Helkan tilinpäätös 2015

6. Sääntömääräinen kevätkokouksen koollekutsuminen 30.3.2016
– päätetään kutsua yhdistyksen kevätkokous koolle 30.3.2016 käsittelemään oheisessa kokouskutsussa mainitut asiat

7. Helkan edustus Suomen Kotiseutuliiton valtuustossa

8. Helkan Kevein-projekti

9. Helkan työryhmien kuulumiset

10. Muut asiat
– muut mahdolliset tiedotusasiat

11. Kokouksen päättäminen

Helsingissä, maaliskuun 8. päivänä 2016

Veijo Lehto
puheenjohtaja

Toimeksi saaneena:

Pirjo Tulikukka
toiminnanjohtaja