Helkan esityslista ja kokouskutsu 5/2015

Hallituksen kokous                                     Kokouskutsu 5 / 2015
                                                                        Esityslista

Aika:             tiistaina 19. toukokuuta 2015, klo 17.00
Paikka:         Suomen Kotiseutuliiton toimiston neuvottelutila (Kalevankatu 13 A, 5.krs)

Osanottajat:
Veijo Lehto                       puheenjohtaja           
Heikki Leppänen             varapuheenjohtaja       Mikko Virkamäki        varajäsen
Elise Järvenpää                jäsen                              Vesa Kinnunen           varajäsen
Pirjo-Liisa Kangasniemi  jäsen                              Anja Hinkkanen         varajäsen
Markku Kavonius             jäsen                             Kari Silfverberg          varajäsen
Timo Kopomaa                jäsen                              Seppo Latvala            varajäsen
Otto-Ville Mikkelä            jäsen                             Juhani Lönnroth         varajäsen
Anu Soots                         jäsen                            Tuula Palaste-Eerola    varajäsen

Sirkku Wallin                   asiantuntijajäsen

Pirjo Tulikukka                toiminnanjohtaja

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 4/2015 hyväksyminen

5. Ajankohtaista
– toimitilatarjous

6. Helkan viestintä
– periaatelinjaus sidosryhmien viestinnästä Helkan sivustoilla

7. Työryhmä- ja projektikatsaukset
– strategiatyöryhmä
– viestintätyöryhmä
– Paikallinen kehittämispolku -projekti

8. Jäsenistön asiat

9. Muut asiat
– muut mahdolliset tiedotusasiat

10. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

Helsingissä, toukokuun 12. päivänä 2015

Veijo Lehto
puheenjohtaja

Toimeksi saaneena: Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja