Helkan esityslista ja kokouskutsu 5/2016

Hallituksen kokous                                          Kokouskutsu 5 / 2016
                                                                             Esityslista

Aika:
              tiistaina 10. toukokuuta 2016, klo 17.00
Paikka:          Helkan toimitilan 5. kerroksen neuvottelutila (Toinen Linja 3)

Osanottajat:
Veijo Lehto                          puheenjohtaja
Kari Silfverberg                  jäsen                        Jouni Aavaluoma             varajäsen
Niko Lipsanen                    jäsen                       Elina Kultaranta                varajäsen
Tarja Koskela                      jäsen,                      Sanna Saari-Salomeri      varajäsen
Timo Kopomaa                  jäsen                       Seppo Latvala                   varajäsen
Elise Järvenpää                  jäsen                       Vesa Kinnunen                  varajäsen
Otto-Ville Mikkelä              jäsen                       Juhani Lönnroth                varajäsen
Pirjo-Liisa Kangasniemi    jäsen                       Anja Hinkkanen                 varajäsen

Sirkku Wallin  asiantuntijajäsen

Pirjo Tulikukka  toiminnanjohtaja

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 4/2016 hyväksyminen

5. Ajankohtaista
– tiedoksi 28.4. kaupungille toimitettu Helkan vuosiavustuksen 2017 anomus
– Helsingin työväenopiston verkkoaivoriihikysely tiedoksi

6. Huomionosoitusanomus jäsenistöltä

7. Helkan projekti- ja työryhmäkatsaukset tiiviisti

8. Tiedoksi Kotiseutuliitosta
– kuulumiset Uudenmaan maakuntatapaamisesta ja rahoituskoulutusillasta
– tiedotusasiat: Kulttuuritoimijoiden selvityshankkeen kysely ja
aineettoman kulttuuriperinnön wikisivusto

9. Muut asiat
– Etelä-Haagasta (Pro Haaga) tullut aihe

10. Työpajaosuus
– työstetään Helkan näkemystä Helsingin alueellisen osallistumisen mallista

11. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdan toteaminen

 

Helsingissä, toukokuun 4. päivänä 2016

Veijo Lehto
puheenjohtaja

Toimeksi saaneena:
                                                Pirjo Tulikukka
                                                toiminnanjohtaja