Helkan esityslista ja kokouskutsu 7/2015

Hallituksen kokous                                          Kokouskutsu 7 / 2015                                                                              Esityslista

Aika:             tiistaina 25. elokuuta 2015, klo 17.00
Paikka:         Vallilan kirjaston sali (Päijänteentie 5)

Osanottajat:
Veijo Lehto                         puheenjohtaja
Heikki Leppänen               varapuheenjohtaja     Mikko Virkamäki       varajäsen
Elise Järvenpää                  jäsen                            Vesa Kinnunen           varajäsen
Pirjo-Liisa Kangasniemi   jäsen                             Anja Hinkkanen         varajäsen
Markku Kavonius              jäsen                             Kari Silfverberg          varajäsen
Timo Kopomaa                 jäsen                             Seppo Latvala             varajäsen
Otto-Ville Mikkelä             jäsen                             Juhani Lönnroth         varajäsen
Anu Soots                          jäsen                            Tuula Palaste-Eerola   varajäsen

Sirkku Wallin                     asiantuntijajäsen
Pirjo Tulikukka                  toiminnanjohtaja

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 6/2015 hyväksyminen

5. Helkan tulos ja tase 1. puolivuotiskaudelta

6. Ajankohtaista
– toimitila-asia ja neuvottelu Aurorankatu 19 tilanteesta 14.8.2015
– hyväksytään, että toiminnanjohtaja on yksin allekirjoittanut uuden vuokrasopimuksen (Aurorankatu 19)
– keskustelua Helkan puheenjohtaja-palaverista (ohjelma, paikka; alustava ajankohta 10.9.)

7. Työryhmät ja projektit tiiviisti
– viestintätyöryhmä
– Paikallinen kehittämispolku -projekti
– yleiskaavaryhmä
– muut työryhmä-/ projektiaiheet

8. Valtakunnalliset kotiseutupäivät 2015 Espoossa
– yhteenvetoa

9. Muut asiat
– tiedoksi Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksen verkkoaivoriihi ja asukastilaisuus
– muut esille tulevat asiat

10. Kokouksen päättäminen

Helsingissä, elokuun 25. päivänä 2015

Veijo Lehto
puheenjohtaja
Toimeksi saaneena: Pirjo Tulikukka toiminnanjohtaja