Helkan esityslista ja kokouskutsu 7/2016

Hallituksen kokous                                                          Kokouskutsu 7 / 2016
                                                                                             Esityslista
Aika:             tiistaina 23. elokuuta 2016, klo 17.00
Paikka:         Helkan toimitilan 5. kerroksen neuvottelutila (Toinen Linja 3)

Osanottajat:
Veijo Lehto                       puheenjohtaja
Tarja Koskela                   varapuheenjohtaja    Sanna Saari-Salomeri    varajäsen
Kari Silfverberg                jäsen                            Jouni Aavaluoma           varajäsen
Niko Lipsanen                  jäsen                            Elina Kultaranta             varajäsen
Timo Kopomaa                jäsen                            Seppo Latvala                varajäsen
Elise Järvenpää                jäsen                            Vesa Kinnunen               varajäsen
Otto-Ville Mikkelä            jäsen                            Juhani Lönnroth            varajäsen
Pirjo-Liisa Kangasniemi  jäsen                            Anja Hinkkanen             varajäsen

Sirkku Wallin                    asiantuntijajäsen
Pirjo Tulikukka                 toiminnanjohtaja

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 6/2016 hyväksyminen

5. Helkan tulos ja tase 1. puolivuotiskaudelta (1-6/ 2016)
– toiminnanjohtaja antaa selvityksen Helkan tuloksesta ja taseesta 1. puolivuotiskaudelta, joka on edennyt käytettävissä olevan budjetin puitteissa ja merkitään tiedoksi lähetekeskustelun kommenteilla täydennettynä

6. Ajankohtaista
– toimitila-asia ja toimiston muutto: kirjataan tiedoksi nykyisen toimitilan irtisanominen toimistotalon asunnoiksi muuttamisen vuoksi, perustelut Aurorankatu 19:n toimitilaan päätymisestä sekä päätetään valtuuttaa toiminnanjohtaja allekirjoittamaan uuden toimitilan vuokrasopimus yksin.
– kirjataan tiedoksi muutokset toimiston työntekijätilanteessa syksyn 2016 osalta: KEVEIN-projektin työntekijöiden työsuhteet päättyvät tällä erää 15.9. ja jatkoprojektista odotetaan päätöksiä loppuvuodesta, Anna Kanervo työskentelee Helkassa 15.9.-31.12.
– päätetään Helkan puheenjohtajapalaverin ohjelmasta ja paikasta toiminnanjohtajan esityksen pohjalta

7. Työryhmät ja projektit
– kirjataan tiedoksi toiminnanjohtajan KEVEIN-projektin tilannekatsaus, TERVETULOA projektin loppuseminaariin 21.9. sekä jatkoprojektin valmistelun tilanne
– kirjataan tiedoksi Helkan muiden työryhmien tilanne ja syksyn ensimmäiset koolle kutsumiset

8. Huomionosoitusanomus
– päätetään huomionosoitusten myöntämisestä Helkan jäsenyhdistykseltä sähköpostitse tulleen anomuksen perusteella

9. Valtakunnalliset kotiseutupäivät 2016 Kajaanissa
– kirjataan tiedoksi puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan esittämä yhteenveto päivistä
– kirjataan tiedoksi Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksen edustajavalinnat Helkan osalta liiton valtuuston seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

10. Muut asiat
– kirjataan tiedoksi Helsingin osallistumismallin uudistukseen liittyvät kaupungin asukasyhteistyötiimin järjestämät neljä alueellista asukastilaisuutta syksyllä 2016
– käydään lähetekeskustelua Helkan suunnittelemasta tutustumisretkestä Turun uuteen osallistumismalliin junalla ja päätetään ajankohdasta sekä viestinnästä jäsenistölle
– kirjataan tiedoksi hallituksen evästykset toiminnanjohtajan alustukseen 15.9. Maankäytön ja rakentamisen neuvottelupäiville
– käydään läpi muut esille tulevat asiat

11. Kokouksen päättäminen

Helsingissä, elokuun 16. päivänä 2016

Veijo Lehto
puheenjohtaja

Toimeksi saaneena: Pirjo Tulikukka toiminnanjohtaja