Helkan esityslista ja kokouskutsu 8/2015

Hallituksen kokous                                          Kokouskutsu 8 / 2015
                                                                             Esityslista
Aika:             tiistaina 22. syyskuuta 2015, klo 17.00
Paikka:         Helkan toimiston 5. kerroksen neuvottelutila

Osanottajat:
Veijo Lehto                         puheenjohtaja
Heikki Leppänen               varapuheenjohtaja       Mikko Virkamäki       varajäsen
Elise Järvenpää                  jäsen                               Vesa Kinnunen          varajäsen
Pirjo-Liisa Kangasniemi    jäsen                               Anja Hinkkanen        varajäsen
Markku Kavonius              jäsen                               Kari Silfverberg         varajäsen
Timo Kopomaa                  jäsen                              Seppo Latvala            varajäsen
Otto-Ville Mikkelä              jäsen                              Juhani Lönnroth         varajäsen
Anu Soots                           jäsen                             Tuula Palaste-Eerola   varajäsen

Sirkku Wallin                     asiantuntijajäsen
Pirjo Tulikukka                  toiminnanjohtaja

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 7/2015 hyväksyminen

5. Ajankohtaista
– toimitila-asian tilanne
– Pj-palaverin palaute

6. Helkan syyskokoukseen 26.11.2015 valmistautuminen
– paikka ja ohjelma; aiheet/alustajat, mahdollinen Vuoden teon palkitseminen
– toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 – sovitaan koostamisen aikataulusta ja menettelystä
– hallituksen jäsenyysasiat

7. Helkan projektit ja työryhmät
– yleiskaavaryhmä
– projektiryhmä
– Paikallinen kehittämispolku –projekti
– jätetyt projektihakemukset

8. Kansallinen kaupunkipuisto –aloite
– jäsenten mielenkiinto asiaan
– Helkan kannanotto

9. Muut asiat
– Yhteisen Teosto-sopimuksen edistyminen Kotiseutuliitossa, tiedoksi
– alustava arvio mahdollisesta Turun tutustumismatkasta
– muut mahdolliset asiat

10. Kokouksen päättäminen

Helsingissä, syyskuun 23. päivänä 2015

Veijo Lehto
puheenjohtaja

Toimeksi saaneena: Pirjo Tulikukka toiminnanjohtaja