Helkan esityslista ja kokouskutsu 8/2016

Hallituksen kokous                                                          Kokouskutsu 8 / 2016
                                                                                             Esityslista
Aika:             tiistaina 27. syyskuuta 2016, klo 17.00
Paikka:         Helkan uudella toimistolla (Aurorankatu 19)

Osanottajat:
Veijo Lehto                         puheenjohtaja
Tarja Koskela                     varapuheenjohtaja   Sanna Saari-Salomeri   varajäsen
Kari Silfverberg                 jäsen                           Jouni Aavaluoma           varajäsen
Niko Lipsanen                   jäsen                           Elina Kultaranta             varajäsen
Timo Kopomaa                 jäsen                           Seppo Latvala                varajäsen
Elise Järvenpää                 jäsen                           Vesa Kinnunen              varajäsen
Otto-Ville Mikkelä             jäsen                          Juhani Lönnroth             varajäsen
Pirjo-Liisa Kangasniemi   jäsen                          Anja Hinkkanen             varajäsen

Sirkku Wallin                     asiantuntijajäsen
Pirjo Tulikukka                  toiminnanjohtaja

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 7/2016 hyväksyminen

5. Ajankohtaista
– kirjataan tiedoksi Helkan hallituksen kokouksen ajankohdan tarkistus: maanantai 24.10.
– syyskauden Helkassa työskentelevä Anna Kanervo esittäytyy lyhyesti
– kirjataan tiedoksi Turun tutustumisretken valmistelujen tilanne

6. Helkan jäsenkysely
– keskustellaan ja päätetään Helkan jäsenkyselyn pääteemoista sekä aikataulusta Anna Kanervon ja toiminnanjohtajan laatiman suunnitelman pohjalta (liite)

7. Kaupungin uuden osallistumismallin valmistelun tilanne
– kirjataan tiedoksi kaupungin järjestämien osallistumismallin kehittämisen tilaisuuksien kuulumiset sekä hallituksen palautekeskustelu ja mahdollinen linjaus jatkotoimista
– kirjataan tiedoksi palautekeskustelu Helkan puheenjohtajapalaverista

8. Lähikuukausien tilaisuudet ja Helkan osallistuminen niihin
– kirjataan tiedoksi 28.9. ”Tiivistä, mutta miten tiivistä? -keskustelutilaisuus ja päätetään kuka Helkasta osallistuu (enintään kaksi henkilöä)
– kirjataan tiedoksi Ympäristöministeriön ja Kotiseutuliiton 12.10. järjestämä miniseminaari kulttuuriympäristösitoumuksien tekemisen vauhdittamiseksi ja todetaan osallistujat hallituksesta
– kirjataan tiedoksi Kotiseutuliiton koordinoima ”Keskustelutilaisuus kaupunginosatoimijoille” 25.10., jossa on mukana liitosta Raimo Sailas ja Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri tapaaminen sekä todetaan ketkä hallituksesta pääsevät tilaisuuteen
– kirjataan tiedoksi Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin -toimintaryhmän suunnittelema tilaisuus 26.10., jossa mukana mm. kaupunginvaltuutettuja

9. Työryhmät ja projektit
– kirjataan tiedoksi KEVEIN-projektin tulosseminaarin kuulumiset ja jatkohankkeen valmistelun tilanne
– kirjataan tiedoksi Helkan muiden työryhmien tilanne

10. Muut asiat
– kirjataan tiedoksi toiminnanjohtajan osallistuminen Myllypuro-Seuran 50-vuotispäivän iltajuhlaan
– kirjataan tiedoksi muut esiin tulevat asiat

11. Kokouksen päättäminen

Helsingissä, syyskuun 21. päivänä 2016

Veijo Lehto
puheenjohtaja

Toimeksi saaneena: Pirjo Tulikukka toiminnanjohtaja