Helkan esityslista ja kokouskutsu 9/2015

Hallituksen kokous                                             Kokouskutsu 9 / 2015
                                                                                 Esityslista

Aika:             tiistaina 27.lokakuuta 2015, klo 17.00
Paikka:         Helkan toimiston 5. kerroksen neuvottelutila

Osanottajat:
Veijo Lehto                          puheenjohtaja
Heikki Leppänen                varapuheenjohtaja      Mikko Virkamäki       varajäsen
Elise Järvenpää                   jäsen                              Vesa Kinnunen          varajäsen
Pirjo-Liisa Kangasniemi     jäsen                              Anja Hinkkanen        varajäsen
Markku Kavonius               jäsen                              Kari Silfverberg          varajäsen
Timo Kopomaa                   jäsen                              Seppo Latvala            varajäsen
Otto-Ville Mikkelä               jäsen                              Juhani Lönnroth        varajäsen
Anu Soots                            jäsen                             Tuula Palaste-Eerola  varajäsen

Sirkku Wallin                      asiantuntijajäsen
Pirjo Tulikukka                   toiminnanjohtaja

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 8/2015 hyväksyminen

5. Ajankohtaista
– toimitila-asian tilanne

6. Helkan syyskokoukseen 26.11.2015 valmistautuminen
– paikka ja ohjelma, päätetään Vuoden teon myöntämisestä
– hyväksytään kokouskutsu
– käsitellään toimintasuunnitelman ja talousarvion 2016 luonnokset

7. Helkan projektit ja työryhmät
– yleiskaavaryhmä
– projektiryhmä
– projektihakemusten tilanne

8. Kansallinen kaupunkipuisto -aloite
– Helkan kannanoton tilanne

9. Muut asiat
– tiedoksi: Turun tutustumismatkan peruuntuminen
– tiedoksi: Helsinki hyväksynyt asukastoiminnan rahoituskriteerit, hakuajankohta tiedoksi
– muut mahdolliset asiat

10. Kokouksen päättäminen

Helsingissä, lokakuun 21. päivänä 2015

Veijo Lehto
puheenjohtaja

Toimeksi saaneena: Pirjo Tulikukka toiminnanjohtaja