Helkan hallituksen työryhmä käsittelee lähipalveluhaastetta

Useiden kaupunginosien lähipalveluita on tällä hetkellä lakkauttamisuhan alla. Helkan hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan ti 8.12. ja perusti työryhmän pohtimaan Helkan vastausta haasteeseen. Helkan kommentteja asiaan liittyen julkaistiin myös ke 9.12. Helsingin Sanomien etusivulla palveluverkko-teemaa käsittelevässä uutisessa. Asiaan palataan työryhmän pohdinnan edetessä, Helka informoi jäseniään asian etenemisestä sähköpostitse sekä Helkan kotisivuilla.